Beknelde elleboogzenuw (ulnaris neuropathie bij de elleboog / cubitaal tunnelsyndroom)

Bij u is een beknelde of geïrriteerde elleboogzenuw vastgesteld. Dit wordt ook wel ulnaris neuropathie of cubitaal tunnelsyndroom genoemd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelmogelijkheden.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Wat is ulnaris neuropathie bij de elleboog?

Kenmerken

Ulnaris neuropathie bij de elleboog is een aandoening die ontstaat door verhoogde druk op de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog (nervus ulnaris). De aandoening uit zich in klachten in het gevoel van de hand.

afbeelding beknelde elleboogzenuw

Klachten

De klachten kunnen sterk wisselen. Er kan sprake zijn van pijn rond de elleboog en de onderarm. Vaak is er sprake van een doof gevoel en tintelingen in de pink en ringvinger. Daarnaast kan in de hand krachtsverlies ontstaan doordat de kleine handspiertjes zwakker worden. Niet alle klachten hoeven aanwezig te zijn.

Oorzaken

De verhoogde druk op de nervus ulnaris kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld als u lange tijd aan de computer werkt waarbij de ellebogen op het bureau steunen of bij lange autoritten waarbij de elleboog op de deur van de auto steunt. Ook kan de druk op de zenuw ontstaan door de elleboog langdurig te buigen, waardoor de zenuw gerekt wordt. Dit kan bijvoorbeeld in uw slaap gebeuren. Het weefsel rond de zenuw en de zenuw zelf raken geïrriteerd. Hierdoor wordt de tunnel waar de zenuw doorheen loopt te nauw en ontstaat de toegenomen druk op de zenuw.

Diagnose

Uw arts onderzoekt u en kijkt of uw klachten passen bij ulnaris neuropathie. Dit gebeurt aan de hand van een gesprek en lichamelijk onderzoek. De elektrische activiteit in uw spieren en de zenuw worden gemeten met een elektromyografie (EMG) en zo nodig met een echografie. Hiermee kan de ernst van de aandoening worden onderzocht.

Behandelingsmogelijkheden

Als er sprake is van een lichte tot matige ulnaris neuropathie (doof gevoel, tintelingen en lichte zwakte van de hand) dan kunnen de klachten vaak zonder operatie behandeld worden. Aanpassingen in de belasting van de elleboog in het dagelijks leven, zodat de zenuw ontzien wordt, kunnen goed helpen. Bij uitblijven van een gunstig effect kan de zenuw operatief worden losgemaakt. Bij patiënten met ernstige klachten en toenemende spierzwakte, wordt soms meteen gekozen voor een operatie.

Aanpassingen in het dagelijks leven

Op de volgende manieren kunt u de zenuw ontzien:

 • Vermijd het buigen van de elleboog. 
 • Doe de armen niet over elkaar. 
 • Houd de telefoon in uw andere hand. 
 • Neem een boekenstandaard als u veel leest. 
 • Plaats op het werk een kussen onder uw elleboog en let op de positie van uw toetsenbord. 
 • Slaap ’s nachts met een handdoek om uw elleboog gewikkeld (dit om het buigen van de elleboog te verhinderen). 
 • Vermijd druk op de elleboog en leun er niet op (let ook op in de auto). 
 • Vermijd overstrekken van de elleboog.

Uw arts kan u verwijzen naar een handtherapeut (afdeling Ergotherapie) die u kan helpen bij het opvolgen van deze adviezen.

Een operatie

De operatie wordt doorgaans uitgevoerd door een plastisch (hand) chirurg of een neurochirurg. De ingreep vindt meestal plaats in dagbehandeling onder verdoving van de arm.

Voorbereidingen

Nuchter zijn
Voor de ingreep moet u nuchter zijn. Houd u daarom aan de volgende instructies:  

 • Tot zes uur voor de operatie mag u een licht ontbijt nuttigen. 
 • Daarna mag u niet meer eten en alleen nog heldere dranken drinken zoals water, thee, koffie zonder melk, appelsap en andere doorzichtige dranken. Niet toegestaan zijn melk en melkproducten, koolzuurhoudende dranken, dranken met vezels en alcoholische dranken. 
 • Vanaf twee uur voor de operatie mag u helemaal niets meer innemen. 

Verhindering
Neem als u verhinderd bent tijdig (uiterlijk 48 uur voor uw afspraak) contact op met de polikliniek.

Vervoer naar huis
Omdat u een verband om krijgt en een mitella kunt u na de operatie niet fietsen of autorijden. Zorg er daarom voor dat iemand u na de ingreep naar huis kan brengen.

Gang van zaken tijdens de ingreep

Na het openen van de huid bij de elleboog wordt de zenuw vrij gelegd. Hierbij worden de weefsels die de zenuw beknellen, doorgenomen. Wanneer de zenuw vrij ligt, wordt de huid gesloten met al dan niet zelf oplosbaar hechtmateriaal. De chirurg zal u vertellen welk materiaal is gebruikt en wanneer en door wie eventuele hechtingen verwijderd moeten worden. U krijgt een drukverband dat u gedurende drie dagen moet dragen.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer een half uur.

Na de operatie

 • Na de operatie mag u op geleide van de pijn de arm bewegen. U mag de eerste dagen niet zwaar tillen.  In de regel is de arm na tien dagen normaal belastbaar. Werkhervatting vindt plaats in overleg met de bedrijfsarts. U hoeft met werken niet te wachten tot de eerste controle. 
 • Zodra het verband verwijderd is, mag de wond nat worden onder de douche. U mag met de wond niet zwemmen of in bad. 
 • Het kan enige tijd duren voor de klachten verdwijnen, vaak enkele maanden tot soms wel een jaar. Zeer uitzonderlijk komen de klachten na een aanvankelijk herstel weer terug. 

Controle

Ongeveer twee weken na de ingreep worden de hechtingen op de polikliniek verwijderd. Ongeveer zes weken na de ingreep heeft u een controleafspraak of belafspraak bij uw arts.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam. In een enkel geval treedt een nabloeding of een wondinfectie op. Afhankelijk van de ernst is soms een nieuwe operatie nodig. Vaak kan zonder een operatie het probleem worden verholpen. In geval van een infectie kan een behandeling met antibiotica nodig zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Telefoonnummers

Polikliniek Neurologie/Neurochirurgie 
088 250 5303

Polikliniek Plastische chirurgie
088 250 5981

Afdeling Ergotherapie
088 250 6412

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 11 januari 2019

Code: PC11