BIO-impedantiemeting

In deze folder vindt u informatie over de bio-impedantiemeting. De folder is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw behandelend arts en analist. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Wat is een bio-impedantiemeting?

Met de bio-impedantiemeting wordt de aanwezige spiermassa in het lichaam gemeten. Om deze vast te kunnen stellen meet men de elektrische weerstand van het lichaam (bio-impedantie). Dit gebeurt door een lichte stroom door uw lichaam te sturen. U voelt hier niets van. De weerstand die door de apparatuur gemeten wordt, zegt iets over de lichaamssamenstelling (spier- en vetmassa, water).

Voorbereiding

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Begeleider/kinderen meenemen

U kunt, wanneer u dat prettig vindt, iemand meenemen naar het ziekenhuis. Deze persoon mag niet aanwezig zijn bij het onderzoek. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte. Ook kinderen mogen niet bij het onderzoek aanwezig zijn. Wij adviseren u om kinderen thuis te laten, tenzij u begeleiding heeft.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek melden aan de polikliniek Longziekten en tuberculose? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Voorbereidingen thuis

Sieraden
Voor het goed slagen van het onderzoek dient u van tevoren metalen voorwerpen (sieraden, piercing, gespen et cetera) van uw lichaam te verwijderen.

Nuchter
Het is belangrijk dat u nuchter bent. Dat wil zeggen dat u twee uur voor het onderzoek niets meer mag eten en drinken. Ook mag u geen infuus hebben en uw blaas moet leeg zijn.

Medicijnen
Eventuele medicijnen mag u gewoon doorgebruiken.

Inspanning
Wij adviseren u om u voor het onderzoek wat rustig te houden en geen zware arbeid te verrichten.

Let op! Heeft u een pacemaker of bestaat de mogelijkheid dat u op het moment van onderzoek zwanger bent? Meld dit dan voor het onderzoek aan de afdeling Longfunctie. In dat geval mag u dit onderzoek niet ondergaan. Gebruikt u diuretica (plastabletten), meld dit dan ook voor het onderzoek.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Longfunctie:

  • locatie Utrecht, polikliniek Longziekten en tuberculose 
  • locatie Zeist, polikliniek Longziekten en tuberculose 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek worden uw lengte en gewicht gemeten. Hierna gaat u gedurende ongeveer 10 minuten op een bed liggen. De analist plaatst vier plakkers met elektroden op uw rechtervoet, -enkel, -pols en -hand, waardoor een lichte stroom wordt gestuurd.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van de bio-impedantiemeting kunt u naar huis gaan of terug naar de verpleegafdeling. U kunt gewoon weer doen wat u gewend bent. De onderzoeken hebben geen beperkingen of speciale nazorg.

De uitslag

De uitslag van de bio-impedantiemeting hoort u van uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij de afdeling Longfunctie of bij uw behandelend arts. Tijdens het onderzoek vertelt de analist wat er gaat gebeuren. U kunt ook aan hem of haar vragen stellen, voor en na het onderzoek.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
 088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 19 augustus 2021

Code: LONG26