Bloedafname bij kinderen

In deze folder vindt u informatie over bloedafname bij kinderen. U moet hiervoor bij uw kind bloed laten afnemen op het bloedafnamelaboratorium. Daar waar in de tekst ‘hij’ staat, kunt u ook ‘zij’ lezen.

Waarom een bloedonderzoek?

Het bloedonderzoek dient voor:

  • vaststellen of uitsluiten van ziekten;
  • het volgen van een verloop van een ziekte;
  • het vaststellen van het succes van een behandeling;
  • het voorkomen van ziekten.

De behandelend arts van uw kind beslist, eventueel na overleg met het hoofd van het laboratorium, welk onderzoek bij uw kind gewenst is. Alleen de onderzoeken waar de arts om vraagt, vinden plaats. De arts vraagt het onderzoek aan op een aanvraagformulier.

Afspraak maken

Voor dit onderzoek moet u een afspraak maken. Een afspraak maken doet u online via het patiëntenportaal mijnDiak www.diakonessenhuis.nl/mijndiak. Maakt u liever telefonisch een afspraak? Dan kunt u bellen met 088 250 6534.

Voorbereiding thuis

Lees deze folder door en vertel uw kind wat er gaat gebeuren. Uw kind zal minder angstig zijn als hij weet wat hij kan verwachten. Vertel uw kind gerust dat hij de prik even zal voelen en dat het misschien een beetje pijn zal doen. Deze pijn gaat snel weer over.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het bloedonderzoek uw identiteitsbewijs en het aanvraagformulier voor het laboratoriumonderzoek mee naar het ziekenhuis. Als uw kind voor het eerst in het Diakonessenhuis komt, moet u uw kind inschrijven bij de balie Patiëntinschrijving in Utrecht of Zeist. U heeft hiervoor ook de verzekeringsgegevens van uw kind nodig.

Melden

Meld u op tijd bij de polikliniek Bloedafname. Kijk goed op welke locatie u de afspraak heeft gemaakt.

Ontvangst

Een medewerker neemt het aanvraagformulier in ontvangst. U en uw kind nemen plaats in de wachtruimte. De medewerker verzoekt u samen met uw kind naar één van de afnameruimtes te gaan. Uw formulier met de aangevraagde onderzoeken, wordt verwerkt in de computer. Er worden etiketten met naam van uw kind, geboortedatum en patiëntennummer geprint.

Pijnbestrijding

Eventuele pijnbestrijding is op het bloedafnamelaboratorium aanwezig. De medewerker overlegt met u of pijnbestrijding voor uw kind wenselijk/ nodig is.

  • Voor kinderen tot ongeveer een 1 jaar is er de mogelijkheid om een sucroseoplossing (een zoete vloeistof) te geven. Dit vermindert de pijnbeleving. Vlak voor de prik laat u uw kind de vloeistof opzuigen.
  • Kinderen vanaf 3 maanden bij wie bloed uit een ader wordt afgenomen, kunnen van tevoren een pleister met Emla (verdovingszalf) krijgen. De verdovingszalf moet een uur inwerken.
  • Kinderen vanaf 3 jaar bij wie bloed uit de ader wordt afgenomen kunnen van te voren een pleister met Rapydan krijgen. Deze pleister moet 30 minuten inwerken en uw kind zal voelen dat de pleister warmte afgeeft. Meld het als uw kind overgevoelig is voor een van de werkzame bestanddelen (lidocaïne, tetrarchie of andere lokale anesthetica). De pleister met Rapydan kan alleen op gave huid worden geplakt. Als uw kind een wondje of een huidaandoening heeft op de prikplek, gebruiken we deze pleister niet.

Bloedafname

Meestal kan uw kind tijdens de bloedafname bij u op schoot zitten. Een baby kunt u laten zuigen aan een speen. Een peuter of kleuter kunt u eventueel afleiden met een knuffel een (prenten)boek, of een filmpje op uw telefoon.

De medewerker van de bloedafname vertelt eerst waar er bloed wordt afgenomen. Meestal is dit in de arm, op de hand, uit de vinger of soms uit het hieltje. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die nodig is voor het onderzoek.

De afnameplaats wordt van te voren schoongemaakt met een doekje met wat alcohol. Als er bloed uit de arm van uw kind wordt afgenomen, gaat er eerst een elastische band (stuwband) om de bovenarm. Dit maakt het makkelijker om een ader te vinden. Afhankelijk van het onderzoek worden er één of meerdere buisjes met bloed gevuld. Na de bloedafname wordt er een pleister op het wondje geplakt.

Als uw kind erg angstig is en veel weerstand biedt, dan stoppen we de bloedafname. We verwijzen u dan terug naar de behandeld arts om een andere oplossing te bespreken. De arts kan uw kind bijvoorbeeld inplannen voor bloedafname onder begeleiding van een medisch pedagogisch zorgverlener.

Na de bloedafname

Praat met uw kind nog even na over de bloedafname. Hoe ging het? Hoe voelde het? Hielp de zalf? Zo helpt u uw kind om deze ervaring te verwerken.

De uitslag

Het bloed van uw kind wordt in het laboratorium onderzocht op de bestanddelen waarover de arts informatie wil hebben. De arts van uw kind krijgt de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Deze beoordeelt de uitslag in combinatie met de bevindingen van eventuele andere onderzoeken. In een vervolgafspraak bespreekt de arts de resultaten van de onderzoeken met u en uw kind. 

Gebruik lichaamsmateriaal

Nadat het aangevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn, wordt het lichaamsmateriaal, na inachtneming van de bewaartermijn, vernietigd. In enkele gevallen worden de restanten lichaamsmateriaal gebruikt als testmateriaal om bijvoorbeeld onderzoeksmethoden te verbeteren. Uiteraard wordt het materiaal voor dit doeleinde geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat niet meer te achterhalen is dat het materiaal van uw kind afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van het lichaamsmateriaal als testmateriaal, dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar: [email protected] (vermeld duidelijk de naam en geboortedatum van uw kind) of te bellen met: 088 250 6518

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerker van het afnamelaboratorium.

Telefoonnummers

Bloedafname/laboratorium
088 250 6534

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 3 maart 2023

Code: KCHI15