Bronchoscopie

In deze folder krijgt u informatie over een bronchoscopie. De longarts heeft al een aantal zaken met u besproken. In deze folder kunt u een en ander nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan.

Let op! Deze folder gaat er vanuit dat het onderzoek via de dagbehandeling plaatsvindt. Een bronchoscopie wordt soms ook gedaan bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis. De gang van zaken zal in dat geval iets afwijken van de beschrijving in deze folder.

Gebruikt u bloedverdunners?

Als u bloedverdunners gebruikt, dan moet u daar enkele dagen voor het onderzoek mee stoppen. 

 • Voor u betekent dit, dat u moet stoppen met het innemen van bloedverdunners vanaf:

Wat is een bronchoscopie?

'Broncho' is de medische term voor luchtwegen en 'scopie' betekent kijken. Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij in de luchtwegen wordt gekeken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een bronchoscoop. Dit is een dunne buigzame slang die via de mond in de luchtwegen geschoven wordt. Aan het einde van de bronchoscoop zit een kijker met een lampje. Hiermee kan de arts de luchtpijp en een deel van de binnenkant van de longen bekijken.

Soms wordt via de slang wat slijm opgezogen of een klein stukje weefsel weggenomen (= biopsie). Het slijm of weefsel gaat voor onderzoek naar het laboratorium.
Ook kunnen tijdens een bronchoscopie de luchtwegen worden gespoeld. Dit heet een lavage. De arts spuit via de bronchoscoop een water-zoutoplossing in de luchtwegen. De vloeistof wordt meteen weer weggezogen. Dit kan even een benauwd gevoel geven. Het weggezogen vocht gaat naar het laboratorium voor onderzoek.

Bekijk de video over een bronchosopie. De video kan op punten iets afwijken van de gang van zaken op onze polikliniek.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

 • Nuchter zijn
  Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, moet u de avond vóór het onderzoek vanaf 24.00 uur nuchter blijven. Dit betekent dat u dan niet meer mag eten, drinken en roken. Noodzakelijke medicijnen en inhalers kunt u die ochtend op de normale tijden met een slokje water innemen, tenzij de longarts iets anders met u heeft afgesproken. 
  Als u in de middag een bronchoscopie krijgt, mag u 's ochtends voor 7.00 uur een licht ontbijt met thee en een beschuit nemen. Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken.
 • Medicijnen
  Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen of bent u diabeet, meld dit dan aan de longarts. Geef dit ook door aan de verpleegkundige als u op de afdeling komt. Bent u zwanger of allergisch voor bepaalde medicijnen, meld dit dan ook. 
 • Vervoer
  Wij raden u aan om u te laten ophalen na het onderzoek. Als u een slaapmiddel krijgt, mag u gedurende 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Meenemen

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee.

Verhinderd

Wanneer u verhinderd bent voor het onderzoek, verzoeken wij u minimaal 24 uur voor uw afspraak contact op te nemen met de polikliniek Longziekten en tuberculose, locatie Utrecht. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Kijk goed op welke afdeling u wordt verwacht. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de desbetreffende afdeling. 

Bloedcontrole

Als u een bronchoscopie met lavage krijgt, moeten we van tevoren bloed afnemen. Wij maken daarvoor een afspraak voor u bij ons laboratorium. U meldt zich op deze tijd bij de balie Bloedafname.

Staat u onder controle van de trombosedienst en bent u in overleg met uw longarts gestopt met uw bloedverdunnende middelen? Dan kan het zijn dat u uw bloed moet laten controleren. Wij maken in dat geval een afspraak voor u bij ons laboratorium. U meldt zich op deze tijd bij de balie Bloedafname voor een cito INR. Dit is een bloedonderzoek om de stollingsfactor te bepalen.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

We verwachten u een half uur voor het onderzoek op de dagbehandeling.

Als uw arts het noodzakelijk vindt, kan dit onderzoek in uitzonderlijke gevallen worden uitgevoerd onder sedatie. U krijgt dan een slaapmiddel toegediend. Sedatie noemen we ook wel 'een roesje'. Als met u sedatie is afgesproken, dan krijgt u op de dagbehandeling een infuusnaald in uw hand of arm om het slaapmiddel toe te dienen. Dit kan wat gevoelig zijn. Daarna neemt u plaats op een bed.

Het onderzoek vindt plaats in de longbehandelkamer op de polikliniek Longziekten en tuberculose. Een verpleegkundige of een gastvrouw/-heer brengt u daar lopend of in een rolstoel naartoe. Als u een sedatie krijgt, dan brengen we u daar met het bed naartoe.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek mag u geen loszittende gebitsdelen dragen. De verpleegkundige vraagt u deze uit te doen.

De bronchoscopie wordt uitgevoerd door de longarts en meestal twee verpleegkundigen. Voordat het onderzoek begint, krijgt u uitleg over de gang van zaken en kunt u nog vragen stellen.

De verpleegkundige verdooft uw keel en mond met een verdovingsspray. Dit is nodig om de kokhalsreflex weg te nemen. De verdovingsspray heeft een bittere smaak. Door de spray voelt uw keel gevoelloos aan, krijgt u het gevoel een dikke keel te hebben en gaat het slikken moeilijker. De verpleegkundige druppelt daarna een verdovingsmiddel in de luchtpijp. Dit kan een hoestprikkel opwekken.

Hierna gaat u op de onderzoekstafel liggen. Als u met een bed bent gekomen, vindt het onderzoek op het bed plaats. U krijgt een 'knijpertje' op uw vinger gezet. Dit is verbonden met de 'saturatiemeter', een apparaat dat tijdens het onderzoek uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed meet. U krijgt een plastic ring tussen uw kaken ter bescherming van de bronchoscoop. Als met u een sedatie is afgesproken, krijgt u deze nu toegediend. 

De arts brengt de bronchoscoop via uw mond en keel in de luchtwegen. Dit kan even een benauwd gevoel geven. Omdat de luchtwegen echter viermaal zo ruim zijn als de grootste bronchoscoop, kunt u tijdens het onderzoek gewoon doorademen. Soms krijgt u tijdens het onderzoek via de neus wat extra zuurstof toegediend. Dit is om het onderzoek zo min mogelijk belastend voor u te laten zijn.

Krijgt u tijdens het onderzoek de neiging te gaan hoesten, dan kan de arts een beetje verdovingsmiddel door de bronchoscoop spuiten en zo de hoestprikkel onderdrukken. De arts bekijkt de luchtpijp en de longen en neemt zo nodig een stukje weefsel weg (biopsie) of zuigt wat slijm op voor onderzoek. Vervolgens wordt de scoop verwijderd.

Het onderzoek wordt niet als pijnlijk ervaren.

Onderzoek onder sedatie
U krijgt een slaapmiddel toegediend. Na het onderzoek wordt u een uur opgenomen op de afdeling. Na uw opname mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg dat iemand u ophaalt uit het ziekenhuis. In het ziekenhuis kunt u eventueel een taxi bellen. 

Duur van het onderzoek

Een bronchoscopie duurt meestal twintig tot dertig minuten. Als u geen sedatie krijgt, mag u meestal direct na de scopie weer naar huis. Krijgt u wel sedatie, dan bent u in totaal ongeveer 2 uur in het ziekenhuis.

Na het onderzoek

Terug op de dagbehandeling en naar huis

Na het onderzoek gaat u naar huis of terug naar de dagbehandeling. De eerste anderhalf uur na het onderzoek mag u in verband met de verdoving van uw keel niets eten en drinken.

Als u sedatie heeft gehad, gaat u terug naar de dagbehandeling. De verpleegkundige belt uw eerste contactpersoon wanneer u weer opgehaald kunt worden.

Adviezen voor thuis

 • Niet eten, drinken en roken
  Het is belangrijk dat u de eerste anderhalf uur na het onderzoek niet eet, drinkt en rookt. De verdoving in uw keel is dan nog niet uitgewerkt en u zou zich ernstig kunnen verslikken. Na anderhalf uur kunt u een slokje water nemen. Als het drinken/slikken van water goed gaat, kunt u alles weer drinken en eten. Het is beter de gehele dag van het onderzoek niet te roken. 
 • Geïrriteerde keel
  Het kan zijn dat u een dag een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en moeilijker slikt. Ook is het mogelijk dat u na het onderzoek veel moet hoesten en een beetje bloederig slijm ophoest. 
 • Bloeding
  Wanneer er wat weefsel is weggenomen (biopsie), bestaat er een kleine kans op een bloeding. In het algemeen zal deze niet ernstig zijn en vanzelf weer overgaan. Een spoortje bloed is niet erg. Als het bloed ophoesten aanhoudt, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten en tuberculose of de Spoedeisende hulp. Ook als u het niet vertrouwt, kunt u contact opnemen. 
 • Koorts/pijn
  Als uw luchtwegen zijn gespoeld (lavage), kunt u 's avonds koorts krijgen of een pijnlijk gevoel hebben bij het ademhalen. Dit zijn normale verschijnselen na een dergelijke ingreep. U kunt hiertegen paracetamol nemen. Als de koorts of pijn langer dan een dag aanhoudt, neem dan contact op met de polikliniek Longziekten en tuberculose.

Problemen thuis

Bij problemen na afloop van het onderzoek kunt u de eerste 24 uur binnen werktijden contact opnemen met de polikliniek Longziekten en tuberculose locatie Utrecht. Buiten werktijden kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende hulp locatie Utrecht. Na 24 uur kunt u bij problemen contact opnemen met de polikliniek of uw (waarnemend) huisarts.

De uitslag van het onderzoek

Direct na de bronchoscopie kunt u de arts om de eerste bevindingen vragen. De uitslag van het onderzoek van het materiaal dat naar het laboratorium gaat, is pas na enkele dagen bekend. De arts zal deze uitslag tijdens het eerst volgende controlebezoek op de polikliniek met u bespreken.

Risico's en mogelijke complicaties

Complicaties treden zeer zelden op. Als we een biopt afnemen, ontstaat er een klein wondje in de luchtwegen. U kunt daardoor wat bloed ophoesten. Ook is er een klein risico dat de medicijnen problemen veroorzaken met de ademhaling of de hartfunctie.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, belt u dan gerust met de polikliniek Longziekten en tuberculose. Ook heeft u vóór het onderzoek de gelegenheid om vragen te stellen aan de verpleegkundige die u begeleidt op de longbehandelkamer.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 18 juli 2023

Code: LONG19