Bryant-tractie (behandeling van een gebroken bovenbeen bij jonge kinderen)

Uw kind is opgenomen in verband met een breuk in het dijbeen. Er is gekozen voor een behandeling met bryant-tractie. Bij deze behandeling wordt het gebroken bot met behulp van gewichtjes zo goed mogelijk op z’n plaats gebracht en gehouden. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling. Algemene informatie over de opname in het ziekenhuis vindt u in de folder 'Opname op de kinderafdeling'.

Bryant-tractie

Bij bryant-tractie worden de benen van uw kind met gewichtjes zo geplaatst, dat de botdelen in een zo goed mogelijke stand worden gebracht. Door de natuurlijke botgenezing zal het gebroken bot dan in de goede stand kunnen aangroeien. De benen worden hiertoe verbonden met een kleefpleister en een verband. Aan dit verband worden touwtjes bevestigd met gewichtjes van 500 gram tot 2 kilo, afhankelijk van het gewicht van uw kind. De gipsverbandmeester legt dit aan en controleert ook het effect van de tractie en de juiste stand van de benen. De behandeling duurt drie weken en start in het ziekenhuis. Indien mogelijk kan de behandeling verder thuis plaats vinden onder begeleiding van de gipsverbandmeesters.

Wanneer is bryant-tractie geschikt?

Bij de keuze voor bryant-tractie spelen de volgende factoren een rol: de leeftijd van het kind en de plaats en de stand van de breuk. Bryant-tractie wordt alleen toegepast bij kinderen jonger dan 4 jaar. Daarna zijn de benen te lang en gaat er als gevolg van de zwaartekracht te weinig bloed naar de voeten.

Gang van zaken in het ziekenhuis

Pijnbehandeling

Vanaf de start van de behandeling krijgt uw kind pijnstillers. In het begin van de behandeling kan uw kind last krijgen van spiertrekkingen. Hiervoor kan uw kind een rustgevend middel krijgen. Naarmate de behandeling vordert nemen de spiertrekkingen af.

Controles

Omdat uw kind steeds in één houding ligt, controleert de verpleegkundige uw kind regelmatig op drukplekken. Ook controleert hij/zij de bloedcirculatie van de benen en de voeten. De gipsverbandmeester komt drie keer per week langs om de tractie te controleren en zo nodig het gewicht aan te passen of het verband te vervangen. De (assistent-)chirurg komt elke dag langs en kan desgevraagd de voortgang met u bespreken en uw vragen beantwoorden.

Dagindeling

Tijdens de opname proberen we zoveel mogelijk het ritme van thuis aan te houden. De medisch pedagogisch zorgverlener maakt in overleg met u en de verpleegkundige een dagprogramma. Spelen gaat moeilijker en uw kind zal zijn energie moeilijker kwijt kunnen. Toch zijn er voldoende mogelijkheden om uw kind bezig te houden. De medisch pedagogisch zorgverleners en verpleegkundigen zullen de mogelijkheden met u bespreken en samen bedenkt u activiteiten die passen bij uw kind.

Verzorging van uw kind

Wassen en verzorgen
Tijdens de tractiebehandeling kan uw kind niet in bad. Hij wordt daarom op bed gewassen en verzorgd. U kunt met de verpleegkundige bespreken welke zorg u zelf aan uw kind kunt en wilt geven.

Kleding
Rompertjes en truitjes zonder knoopjes op de rug zijn handig. Uw kind kan geen broekje aan. Doe uw kind sokjes of slofjes aan om koude voetjes te voorkomen. Wij raden aan om de luier van uw kindje achterstevoren aan te doen of te kiezen voor een maatje groter. Doordat uw kind op de rug ligt, loopt de urine naar achter. Als de luier achterstevoren zit neemt deze de urine beter op.

Na de behandeling

De behandeling in tractie duurt drie weken. Daarna mag het gewicht en het tractieverband worden verwijderd. Het bot is dan al stevig genoeg vastgegroeid in een goede stand. Uw kind kan nog niet meteen lopen. Afhankelijk van de leeftijd en het soort breuk kan het twee tot zes weken duren voordat uw kind op het been kan staan en er mee durft te lopen. Uw kind geeft hierbij zelf het tempo aan. U en uw kind krijgen een afspraak voor controle op de polikliniek Chirurgie. Er wordt dan ook een röntgenfoto gemaakt. Indien nodig krijgt u in een later stadium een verwijzing voor fysiotherapie mee.

Vragen

Met vragen over de behandeling kunt u terecht bij de gipsverbandmeester die de tractiebehandeling begeleidt of u kunt via de verpleging op de kinderafdeling een afspraak maken met de verantwoordelijke arts van de afdeling Chirurgie. Met vragen over de opname kunt u terecht bij de kinderafdeling.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

  • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
  • toets 2 voor vragen rond opname
  • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
  • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Kinderafdeling (5 C)
088 250 6134

Gipskamer Utrecht
088 250 6213

Gipskamer Zeist
088 250 9438

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 april 2020

Code: GIPS12