Cardioversie

Binnenkort wordt u opgenomen voor een cardioversie, omdat u een hartritmestoornis heeft. In deze folder staat informatie over de hartritmestoornis, de cardioversie, de gang van zaken op de dag van opname en de nazorg. U wordt voor een cardioversie opgenomen op de afdeling Cardiologie.

Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan is beschreven.

Wanneer u onder behandeling van een trombosedienst bent, geef dan zo spoedig mogelijk de datum van de cardioversie aan de trombosedienst door. De trombosedienst neemt dan vanaf 4 weken voor de cardioversie wekelijks bloed bij u af. Dit is om te controleren of uw bloed goed is en blijft.

 

Algemeen

Hartritmestoornis

Het hart is de motor, de pomp van ons lichaam. Deze pomp zorgt ervoor dat zuurstof en belangrijke voedingstoffen via de bloedbaan naar alle delen van ons lichaam worden vervoerd. Om deze functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat het hart in een rustig en regelmatig ritme klopt. Bij een onregelmatig ritme vermindert de pompkracht van het hart. Dit kan zich uiten in benauwdheid, vermoeidheid, duizeligheid, hartkloppingen of pijn op de borst.

Cardioversie

Cardioversie betekent het omkeren van een onregelmatig hartritme naar een regelmatig hartritme. Het is de naam voor elektrische behandeling van een onregelmatig hartritme. De behandeling voeren we uit met behulp van een defibrillator. Dit is een apparaat dat het hart weer regelmatig laat kloppen door een stroomstootje te geven.

Anesthesie

Cardioversie vindt plaats onder algehele verdoving, waardoor u niets van de behandeling merkt. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Voorbereiding

Voorbereidingen thuis

Bloedprikken
Twee dagen voor de behandeling moet u voor 10.00 uur bloed laten prikken. Als de behandeling op een dinsdag plaatsvindt, dan moet u één dag van tevoren bloed laten prikken. Als de uitslag van het bloedonderzoek niet goed is, kan de cardioversie worden uitgesteld. U wordt dan gebeld door het secretariaat Cardiologie.

Nuchter
Als de cardioversie 's middags plaatsvindt, mag u 's ochtends vóór 7.00 uur nog een licht ontbijt nuttigen. Tot 11.00 uur mag u alleen nog water (zonder prik) nuttigen. Daarna mag u niets meer innemen. Wij raden u af te roken.

Medicijnen
Gebruikt u medicijnen dan kunt u die gewoon innemen, tenzij de arts u anders heeft geadviseerd.

Bloedverdunners
Gebruikt u bloedverdunners dan moet u doorgaan zoals is voorgeschreven door de trombosedienst.

Diabetes
Gebruikt u insuline in verband met diabetes? Overleg dan vooraf met uw behandelend arts of uw diabetesverpleegkundige hoeveel insuline u moet spuiten.

Pacemaker
Heeft u een pacemaker of ICD (inwendige defibrillator), meld dit dan tijdens het intakegesprek aan de verpleegkundige.

Vervoer regelen
Vanwege de narcose kunt u de eerste 24 uur na de behandeling niet zelf autorijden. Regel daarom vooraf vervoer naar huis.

Afspraak preoperatieve screening (POS)
Voor de cardioversie moet u een afspraak maken bij de preoperatieve screening (POS). U vindt de contactgegevens onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van de behandeling uw identiteitsbewijs, uw trombosekaart en uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. Wij raden u aan waardevolle bezittingen zoals sieraden en horloges thuis te laten.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de behandeling? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur vóór de behandeling) melden aan de polikliniek Cardiologie van de locatie waar u onder behandeling bent? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De behandeling

Melden

U wordt verzocht zich op de opnamedag om 12.30 te melden bij de Hartfunctie (route 293) voor het maken van een hartfilmpje om te zien of de hartritmestoornis nog steeds bestaat. Daarna gaat u naar de afdeling Cardiologie (route 86). Hier wordt u om 13.00 uur verwacht.

De cardioversie

Als het tijd is, wordt u door een verpleegkundige van de afdeling met uw bed naar de uitslaapkamer (recovery) van de operatieafdeling gebracht. Hier wordt de cardioversie uitgevoerd. U krijgt een infuus in uw arm voor de anesthesie of narcose. Op uw borst krijgt u een aantal plakkers. Deze plakkers zijn verbonden aan een monitor die uw hartritme gedurende de behandeling registreert. Ook krijgt u een kapje over uw mond en neus waardoor u extra zuurstof krijgt. Daarna brengt de anesthesist u onder narcose. Wanneer u goed in slaap bent, krijgt u met een zogenaamde defibrillator meerdere stroomstootjes. U merkt hier helemaal niets van. Slaagt de cardioversie, dan krijgt het hart na korte tijd een regelmatig ritme.

Duur van de behandeling

De cardioversie zelf duurt enkele minuten.

Na de behandeling

De uitslaapkamer

Na de cardioversie blijft u op de uitslaapkamer om te kijken of alles goed met u gaat. Na ongeveer één kwartier bent u weer goed wakker en vertelt de verpleegkundige van de uitslaapkamer u het resultaat van de behandeling. Als alles goed met u gaat en uw hartritme regelmatig blijft, gaat u weer terug naar de afdeling Cardiologie.

Terug op de afdeling

Na de cardioversie komt u weer terug op de verpleegafdeling. Als u zich goed voelt en goed wakker bent, mag u weer eten en drinken en gaat het infuus eruit. Daarna maken we nog een hartfilmpje.

Risico's en mogelijke complicaties

De kans op een beroerte is na voorbehandeling met antistolling klein.

Naar huis

Als het hartfilmpje gemaakt is en alles goed is, mag u weer naar huis. U maakt een nieuwe afspraak voor een controle op de polikliniek bij de cardioloog.

Adviezen voor thuis

Het advies is om de eerste dag rustig aan te doen. U hoeft niet stil te zitten, maar neem geen deel aan inspannende activiteiten, zoals sporten en fietsen. Geleidelijk kunt u weer alles doen, zoals u dat gewend bent.

Medicijnen

Na de cardioversie veranderen de medicijnen, die u eventueel gebruikt, meestal niet meteen. Uw eigen cardioloog bespreekt het vervolg met u.

De uitslag

Gebruikt u Acenocoumarol of Fenprocoumon? Geef dan de datum van de cardioversie door aan de trombosedienst. Om te controleren of uw bloed goed is en goed blijft, controleert de trombosedienst uw bloed tot 4 weken na de cardioversie. 

Of de behandeling geslaagd is, bespreekt de cardioloog met u als u op controle komt op de polikliniek. Ook de verdere behandeling, bijvoorbeeld rond de medicijnen, wordt dan doorgenomen en eventueel aangepast. Slaagt de cardioversie niet, dan wordt de behandeling eventueel herhaald.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u hiervoor telefonisch contact opnemen met de polikliniek Cardiologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
 088 250 5040

Polikliniek Preoperatieve screening Utrecht
 088 250 5058 

Polikliniek Preoperatieve screening Zeist
 088 250 9030

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via communicatie@diakhuis.nl

Bijgewerkt op: 17 maart 2022

Code: CAR02