Carpale tunnel syndroom

Uw behandelend arts heeft bij u een carpaal tunnelsyndroom geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandelingsmogelijkheden. Meer informatie over de operatieve behandeling in het Diakonessenhuis en instructies voor na de ingreep vindt u in de folder ‘Hand- en polsoperaties’.

Wat is een carpaal tunnelsyndroom

Kenmerken

Het carpale tunnelsyndroom is een beknelling van de middelste zenuw (nervus medianus) in de pols. Deze zenuw loopt van de onderarm naar de handpalm via een tunnel die wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad (de dwarse polsband) aan de handpalmzijde van de pols. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van de vingers. 

De beknelling van de zenuw kan optreden als door zwelling van de weefsels in of rond de tunnel de druk in de tunnel toeneemt.

Afbeelding carpale tunnel syndroom

Carpaal tunnelsyndroom: beknelling van de middelste zenuw in de pols

Klachten

De klachten die hiervan het gevolg zijn, kunnen nogal uiteenlopen. Zo kunt u last hebben van:       

  • een prikkelend en pijnlijk gevoel of tintelingen in de vingers en in de hand; 
  • een doof gevoel in de handpalm en in de vingers; 
  • een gevoel alsof de hand gezwollen is; 
  • een uitstralende pijn naar de onderarm, de elleboog en de schouder; 
  • krachtverlies in uw hand waardoor u zomaar dingen kunt laten vallen.

Heel vaak komen deze klachten in de loop van de nacht voor en zorgen ze ervoor dat u wakker wordt. Hoewel de klachten meestal aan één hand voorkomen, kan het ook gebeuren dat u last krijgt van de andere hand. De klachten komen zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Opvallend is dat de klachten nogal eens tijdens een zwangerschap of aan het begin van de overgang optreden.

Diagnose

Op grond van uw klachten is er vaak al een vermoeden op het carpale tunnelsyndroom. Om zeker te weten of er sprake is van het carpale tunnelsyndroom, wordt een spieronderzoek gedaan. Dit onderzoek noemt men een EMG (ElectroMyoGrafie).

Behandeling

Als de klachten ernstig of erg hinderlijk zijn, dan is een operatie mogelijk. De operatie is erop gericht de druk op de zenuw weg te nemen. Dat kan op twee manieren: 

  • via een klassieke operatie. 
  • via een kijkoperatie.

In het Diakonessenhuis wordt de klassieke operatie gedaan. Dit is een kleine ingreep waarbij een snee wordt gemaakt in de pols aan de handpalmzijde. De dwarse polsband wordt doorgesneden waardoor de tunnel wijder wordt. De operatie vindt plaats onder lokale verdoving op de polikliniek en duurt ongeveer 20 minuten.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder neem dan gerust contact op met de polikliniek Plastische chirurgie. Wij zijn dagelijks bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 250 5981.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 5 juli 2018

Code: PC09