Continentiespreekuur

Patiënten met continentieklachten van urine kunnen in het Diakonessenhuis terecht op het spreekuur van de continentieverpleegkundige. In deze folder leest u wat u van de verpleegkundige kunt verwachten en hoe u een afspraak maakt.

Incontinentie

Incontinentie is de medische term voor het ongewild verliezen van urine en/of ontlasting. Het is een aandoening waar in Nederland veel mensen last van hebben (ongeveer 800.000). Er zijn verschillende vormen van incontinentie. Elke vorm heeft een andere oorzaak. Voor veel vormen bestaat een behandeling of zijn er technieken aan te leren waardoor de klachten verminderen of verdwijnen. Zijn de klachten niet te behandelen, dan zijn er vaak goede hulpmiddelen om het ongemak dat incontinentie veroorzaakt te beperken.

De continentieverpleegkundige

De continentieverpleegkundige geeft informatie over incontinentie en adviseert over het gebruik van incontinentiematerialen. Zij kan u meer vertellen over:

 • Wasbare en wegwerpverbanden (zowel voor mannen als vrouwen).
 • Incontinentietampons (er zijn tampons tegen urineverlies, maar ook bij verlies van ontlasting kunnen tampons soms uitkomst bieden).
 • De winkels en firma’s waar incontinentiematerialen verkrijgbaar zijn.
 • Het vergoedingssysteem voor incontinentiematerialen.
 • Blaaskatheterisatie (katheteriseren is het uit de blaas halen van urine via een slangetje in de plasbuis).
 • De verschillende soorten katheters en katheterzakken die op de markt zijn.
 • De dagelijkse verzorging van een katheter.
 • Blaastraining (dit is een training om het aantal keren dat iemand op een dag plast tot een hanteerbare frequentie terug te brengen).
 • Specifieke producten zoals reisurinaals, stoel- en matrasbeschermers, huidverzorging-crèmes.  

U kunt bij de continentieverpleegkundige ook terecht met vragen als:

 • Ik moet zo vaak naar het toilet. Wat kan ik daaraan doen?  
 • Als ik hoest of nies, plas ik in mijn broek. Is dat te verhelpen?
 • Welke hulpmiddelen bestaan er om de urine die ik af en toe verlies op te vangen? En waar kan ik die hulpmiddelen kopen? 
 • Ik durf nergens meer naar toe, ik ben altijd bang dat mensen vinden dat ik een beetje naar urine ruik. Is hier iets aan te doen?
 • Ik zou graag eens met iemand over mijn plasproblemen willen praten.
 • Ik moet mijzelf regelmatig katheteriseren en ga binnenkort op reis. Hoe moet dat nu met het katheteriseren?

Het continentiespreekuur

Voor wie is het spreekuur bedoeld?

Iedereen die problemen heeft met het niet kwijt kunnen of het niet kunnen ophouden van urine, kan op het spreekuur terecht. U heeft daarvoor wel een verwijzing nodig van uw behandelend specialist. Brengt uw specialist het spreekuur niet zelf ter sprake, dan kunt u ook zelf vragen om een verwijzing. Als u in het ziekenhuis opgenomen bent, kunt u ook met een verpleegkundige over een verwijzing overleggen.

Een afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor het continentiespreekuur via de polikliniek Urologie of rechtstreeks met de continentieverpleegkundige. De telefoonnummers vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Op het spreekuur

Het spreekuur wordt in Utrecht gehouden op wisselpoli B en in Zeist op de polikliniek Urologie. U hoeft zich niet te melden bij de balie en kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt opgehaald door de continentieverpleegkundige.

De eerste afspraak duurt een uur. De continentieverpleegkundige bespreekt met u de vragen die u heeft of de problemen waar u tegenaan loopt. Zo nodig maakt zij met u een vervolgafspraak. Voor een vervolgafspraak wordt meestal een half uur uitgetrokken.

De kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een bezoek aan het continentiespreekuur.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de continentieverpleegkundige.

Telefoonnummers

Polikliniek Urologie
088 250 6327

Spreekuur continentieverpleegkundige
088 250 6999

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 3 januari 2022

Code: URO2