Correctie van afstaande oren bij kinderen

Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor het rechtzetten van de oren, ook wel correctie van afstaande oren genoemd. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie komt uw kind in dagbehandeling. In deze folder vindt u algemene informatie die bedoeld is als aanvulling op het gesprek met de arts. De algemene informatie komt misschien niet altijd overeen met de persoonlijke situatie van uw kind. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan neemt de behandelend arts deze graag met u door. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Algemene informatie over de dagopname van uw kind vindt u in de folder ‘Opname op de kinderdagbehandeling’.

Algemeen

De oorschelp vormt samen met de oorlel het uitwendige deel van het oor. De oorschelp bestaat uit kraakbeen dat aan de voor- en achterzijde is bedekt met huid. Soms is de plooi van de oorschelp niet of minder goed gevormd. Hierdoor kan het lijken dat een gedeelte van de oorschelp te groot is of te ver van het hoofd afstaat. Gewoonlijk noemt men dit ‘flaporen’. Ook kan de oorkom te diep zijn. We spreken dan van ‘afstaande oren’.

Als u en uw kind overwegen de oren van het kind recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van de oren verwachten, maar geen perfectie. Absolute symmetrie van de stand van de oren is vrijwel onmogelijk. Door de operatie komt er een litteken achter het oor van uw kind. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend. De meeste mensen zijn erg tevreden over de nieuwe stand van de oren.

Wat is een geschikte leeftijd?

De ingreep kan bij kinderen vanaf vijf à zes jaar worden uitgevoerd. De groei van de oorschelp is dan nagenoeg voltooid. Het verrichten van de operatie op een jonge leeftijd voorkomt ook onnodige pesterijen.

Voorbereidingen

Preoperatieve screening 

Zodra de arts uw kind heeft verwezen voor de operatie starten we met de voorbereiding ervan. Zo kijken we welke verdoving geschikt is en of uw kind nazorg nodig heeft. Deze voorbereiding noemen we de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder Het plannen van de operatie van uw kind

Voorbereidingen thuis

 • Heeft uw kind lang haar, dan kunt u het haar het beste in een vlecht of staart bovenop het hoofd vastzetten. Het haar zit dan tijdens de operatie niet in de weg.
 • Uw kind heeft na de operatie een tulband om het hoofd, waardoor het moeilijk is om kleding over het hoofd aan te trekken. Neem daarom kleding mee met een wijde halsopening of met knopen / ritssluiting.
 • Koop bij een (sport)winkel een brede elastieken haarband / sportband. Deze is bedoeld voor de 2e tot 4e week na de operatie als vervanging van de tulband. Toch kan deze ook al eerder nodig zijn, als bijvoorbeeld de tulband in de eerste dagen na de operatie van het hoofd zou afschuiven.
 • Informatie over overige voorbereidingen (zoals nuchter zijn en medicijngebruik) kunt u vinden in de folder ‘Kinderdagbehandeling’ en de folder ‘Anesthesie bij kinderen’.

Verhinderd

Is uw kind verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de opnameplanner? Er kan dan iemand anders in plaats van uw kind komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het telefoonnummer vindt u achterin deze folder.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. De dag voor de opname wordt u tussen 14.00 en 16.00 uur door het secretariaat van de kinderafdeling gebeld. U hoort dan hoe laat u verwacht wordt. Als u dit gemist heeft of andere vragen heeft over opnametijd of locatie, dan kunt u zelf tussen 16.00 en 17.00 uur bellen met het secretariaat van de kinderafdeling (zie Telefoonnummers).

Voorbereidingen in het ziekenhuis

In de folder ‘Opname op de kinderdagbehandeling’ en ‘Anesthesie bij kinderen’ kunt u lezen hoe uw kind voor de operatie wordt voorbereid.

Anesthesie

Het rechtzetten van afstaande oren vindt plaats onder algehele verdoving. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Opname op de kinderdagbehandeling’ en de folder ‘Anesthesie bij kinderen’. Eén van de ouders/verzorgers mag bij de toediening van de verdoving aanwezig blijven.

De operatie

Bij de operatie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Het kraakbeen van het oor wordt in een andere stand gezet en een stukje huid, en zo nodig ook een stukje kraakbeen, wordt aan de achterkant van het oor verwijderd.

Duur van de operatie

De operatie duurt 1 tot 1,5 uur.

Risico's en complicaties

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico’s als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. De resultaten van oorschelpcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen kan echter terugkeren in zijn oorspronkelijke vorm. Er is daarom geen garantie dat de oren recht blijven staan en symmetrisch blijven. Soms wordt een extra correctie uitgevoerd, maar ook dan is het resultaat niet altijd symmetrisch.

Ontslag

Naar huis

Als uw kind weer goed wakker is, geen pijnklachten heeft, iets gedronken en gegeten heeft en het lopen over de afdeling goed gaat, dan mag uw kind naar huis. Gemiddeld is dit 4 tot 6 uur na de operatie.

Controleafspraak

U krijgt altijd een afspraak mee voor de eerste controleafspraak. De controleafspraak is meestal na ongeveer 1 week.

Adviezen voor thuis

 • Na de operatie worden de oren voor een week verbonden in een zogenaamde ‘tulband’. Het verband blijft beter zitten als u uw kind op een kussen met een glad (zijden of satijnen) kussensloop laat slapen.
 • Om hoofdpijnklachten te voorkomen kunt u het hoofd van uw kind ’s nachts wat hoger leggen met een extra kussen. Probeer uw kind de eerste dagen na de operatie zo min mogelijk te laten bukken of tillen.
 • Als het verband verwijderd is, moet uw kind nog ongeveer twee weken ‘s nachts een haarband/ sportband/zweetband dragen ter bescherming van de oren. Ook overdag moet uw kind voorzichtig zijn. Overleg met uw behandelend arts tijdens het 1e controlebezoek op de polikliniek wanneer uw kind weer kan sporten.
 • Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Wel kunnen de oren wat doffer blijven aanvoelen.
 • Het is normaal dat kinderen de eerste tijd na de operatie een lichte verhoging hebben tot ongeveer 38,5 graden. Deze verhoging neemt in de loop van de dagen af tot normaal. 
 • Tegen de pijn kunt u uw kind pijnstillers geven bij voorkeur (kinder)paracetamol. Bij extreme pijn moet u direct contact opnemen met de behandelend arts. Mogelijk zit het verband dan te strak of is er sprake van een bloeduitstorting.
 • Er worden oplosbare hechtingen gebruikt. Deze verdwijnen vanzelf en hoeven dus niet te worden verwijderd. Soms wordt er alleen een hechtknoopje verwijderd op de controle afspraak.
 • Douchen en haren wassen mag als de ‘tulband’ eraf is, maar in ieder geval niet eerder dan 48 uur na de operatie (mocht het verband eraf schuiven)

Problemen thuis

Heeft u vragen of problemen, dan kunt u op werkdagen tot 15.30 uur contact opnemen met de polikliniek van uw behandelend medisch specialist: polikliniek Plastische chirurgie of polikliniek KNO.

De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen met de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen. Heeft u na de eerste 24 uur problemen, neem dan contact op met uw huisarts.

Vergoeding

Het is afhankelijk van uw zorgverzekering of deze ingreep wordt vergoed. Wij adviseren u om, voordat u tot operatie bij uw kind besluit, uw polisvoorwaarden te bekijken en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt u terecht bij de polikliniek Plastische chirurgie of de polikliniek KNO. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis zijn de verpleegkundigen en de arts ook altijd bereid uw vragen te beantwoorden.

Telefoonnummers

Polikliniek Plastische chirurgie
088 250 5981

Polikliniek KNO
088 250 5026

Opnameplanner kinderafdeling/kinderdagbehandeling
088 250 6966

Kinderafdeling Utrecht (5C)
088 250 6134

Kinderdagbehandeling Utrecht (5A)
088 250 6129

Kinderdagbehandeling Zeist (ZKD3)
088 250 9556

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: K34