CT-scan van de dunne darm

U heeft een afspraak gemaakt voor een CT-scan van uw dunne darm. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht of Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Uw afspraak
Datum:
Tijdstip melden:
Tijdstip onderzoek:
Locatie:

Wat is een CT-scan van de dunne darm?

Met een CT-scan kunnen dwarsdoorsnedenfoto’s gemaakt worden van uw dunne darm om inzicht te krijgen in eventuele afwijkingen in de dunne darm.  

Bent u ouder dan 60 jaar?

Bij patiënten van 60 jaar en ouder controleren we vooraf de werking van de nieren met een bloedonderzoek. Het is belangrijk dat die goed werken, omdat de contrastvloeistof die we gebruiken door de nieren afgevoerd moet worden. Werken uw nieren niet meer optimaal, dan is er extra voorbereiding nodig voor de CT-scan. U hoort vooraf of en wanneer u bloedonderzoek moet laten doen. Als bij u extra voorbereiding nodig is hoort u dat van uw specialist. U krijgt dan ook een toelichtende folder.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Vier uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken. Deze voorbereiding is noodzakelijk om de dunne darm optimaal te vullen met water om zo een zo goed mogelijk beeld van uw darmen te krijgen. Het is dan ook zeer belangrijk dat u de instructies precies opvolgt.
  • In zeldzame gevallen komt een overgevoeligheid voor röntgencontrastmiddelen voor. Bent u overgevoelig voor deze middelen of vermoedt u dit te zijn, meldt u dit dan aan het begin van het onderzoek aan de laborant.
  • Röntgenstralen moeten met zorg worden toegepast. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan (minimaal 24 uur) voor het onderzoek telefonisch contact op met de afdeling Radiologie.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Radiologie van de desbetreffende locatie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.  

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling Radiologie van de locatie Utrecht of Zeist. Het tijdstip van melden is 1 uur voor aanvang van de CT-scan. In verband met de voorbereiding op de scan (het drinken van 1,5 liter water) is het belangrijk dat u op de afgesproken tijd aanwezig bent.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

  • De laborant geeft u 1,5 liter water. Het is de bedoeling dat u dit geleidelijk, in één uur, opdrinkt. Het water zorgt ervoor dat de darmen goed te onderscheiden zijn van de andere buikorganen. Als u een vochtinnamebeperking heeft, neem dan tijdig voor uw afspraak contact op met de afdeling Radiologie.
  • Meestal is het nodig om tijdens het onderzoek een contrastmiddel in te spuiten. In dat geval legt de röntgenlaborant daarvoor een infuus aan in een ader van de arm.    

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Een radiodiagnostisch laborant voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek ligt u op het tafelblad van het CT-apparaat. Dit tafelblad schuift geleidelijk door een ringvormig toestel. Tijdens de verschuiving wordt een opname gemaakt. Daarbij draait in het toestel een röntgenbuis met aan de andere zijde een groot aantal meetcellen (detectoren) om u heen. U hoort dit aan het zoemen van het apparaat. Voor de start van de opname spuit de laborant zo nodig het contrastmiddel in. Tijdens de opname vraagt de laborant u een aantal keer in te ademen en uw adem in te houden. Het contrastmiddel geeft een vieze smaak in de mond en u kunt het er warm van krijgen. Deze bijwerkingen verdwijnen echter binnen een minuut na het inspuiten. U voelt verder niets van het onderzoek.

Afbeelding van een patiënt op het tafelblad van het CT-apparaat.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.  

Na het onderzoek

Apparatuur

Gelijk na het onderzoek verwijdert de röntgenlaborant het infuus.

Naar huis/ verpleegafdeling

Na het onderzoek kunt u weer eten en drinken zoals u gewend bent.

Wanneer er contrastvloeistof is gebruikt, wordt u verzocht na het onderzoek nog een kwartier plaats te nemen in de wachtkamer. Dit omdat er nog reacties kunnen optreden. Daarna mag u naar huis. Vindt het onderzoek plaats tijdens een opname, dan gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Adviezen voor thuis/ op de verpleegafdeling

De nieren filteren het eventueel gebruikte contrastmiddel uit het bloed. U merkt daar zelf niets van, omdat het middel kleurloos is. Wanneer er contrastvloeistof is gebruikt, is het verstandig om de eerste uren na het onderzoek goed te drinken.  

Problemen thuis

Doen zich na het onderzoek problemen voor, neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende hulp.

Uitslag van het onderzoek

De behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Is het onderzoek verricht tijdens uw opname, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk met u tijdens de visite. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/haar de uitslag. Uw huisarts ontvangt de uitslag binnen drie werkdagen na het onderzoek. 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Afdeling Radiologie Zeist
088 250 9860

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 11 augustus 2022

Code: RAD04