CT-scan bij kinderen

De behandelend arts van uw kind heeft voor uw kind een CT-scan afgesproken. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie, locatie Utrecht. Het kan zijn dat uw kind voor het onderzoek wordt opgenomen op de Kinderafdeling of Kinderdagbehandeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan worden dwarsdoorsnedefoto’s gemaakt van bepaalde delen van het lichaam. Het doel is om eventuele afwijkingen in het betreffende orgaan/ lichaamsdeel in beeld te brengen. De CT-scanner bestaat uit een ring van ongeveer 1 meter diep en een doorsnede van 70 centimeter met een tafel ervoor. Tijdens het onderzoek ligt uw kind op de tafel en schuift de tafel enkele keren door de ring.

Afbeelding van een CT- apparaat

Afbeelding 1 - CT-apparaat

Voorbereidingen thuis

Voorbereiding van uw kind

Voor uw kind is het bezoek aan het ziekenhuis waarschijnlijk spannend. Een goede voorbereiding kan angst en onzekerheid wegnemen. Lees daarom deze folder goed door en vertel uw kind:

  • hoe het onderzoek verloopt;
  • hoe lang het duurt;
  • dat het geen pijn doet;
  • dat de tafel waarop uw kind ligt door een ring schuift;
  • dat uw kind tijdens het onderzoek heel stil moet liggen;
  • dat het apparaat een zoemend geluid maakt.

Het kan zijn dat uw kind voor het onderzoek een infuusnaaldje in de hand of arm krijgt. Dit gebeurt op de kinderafdeling/ kinderdagbehandeling. U krijgt vooraf te horen of dit nodig is. Mocht dit het geval zijn, vertel dit dan ook vooraf aan uw kind.

Probeer alle vragen van uw kind eerlijk en eenvoudig te beantwoorden. Als uw kind veel last heeft van angstgevoelens, kunt u gebruik maken van speciale begeleiding door een pedagogisch medewerker van de kinderafdeling. Vraag hiernaar bij de behandelend arts. Het telefoonnummer vindt u achterin deze folder.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van uw kind mee naar het ziekenhuis. Denk voor jonge kinderen ook aan een knuffel, een zuigfles, drinkbeker en/of speen. Trek uw kind een T-shirt of trui met ruime mouwen aan in verband met het inbrengen van het infuus in hand of arm.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek, meldt dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de afdeling Radiologie. Als uw kind op de kinderafdeling of kinderdagbehandeling wordt opgenomen en u bent verhinderd, neem dan contact op met de opnameplanner.  

Het onderzoek

Melden

CT-scan met contrastvloeistof via infuus
Als u een afspraak heeft voor een CT-scan waarbij contrastvloeistof via een infuus wordt gebruikt, dan meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de kinderafdeling of de kinderdagbehandeling. Hier wordt het infuus voor het toedienen van het contrastmiddel ingebracht.

CT-scan zonder contrastvloeistof
Als u een afspraak heeft voor een CT-scan zonder contrastvloeistof via een infuus, dan verzoeken we u zich 15 minuten voor de afgesproken CT tijd te melden op de afdeling Radiologie van locatie Utrecht.

Gang van zaken op de kinderafdeling of kinderdagbehandeling

Als uw kind jonger is dan 1 jaar krijgt hij/zij vlak voor het inbrengen van het infuusnaaldje een pijnstillend drankje (sucrose). Als uw kind ouder is dan 1 jaar krijgt hij/zij kort na aankomst op de afdeling verdovingszalf gesmeerd op de plek waar het infuus komt. Deze zalf moet een uur inwerken. Als de huid goed verdoofd is, brengt de kinderarts het infuus in. Dit gebeurt op de behandelkamer. Soms wordt tijdens het aanbrengen van het infuus meteen wat bloed afgenomen. Op het afgesproken tijdstip wordt uw kind naar de afdeling Radiologie gebracht.

Gang van zaken op de afdeling Radiologie

De radiodiagnostisch laborant begeleidt u en uw kind naar de onderzoekskamer. Hier staat het CT-apparaat. Uw kind neemt plaats op de onderzoekstafel of wordt daar door u opgelegd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 2 of 3 radiodiagnostisch laboranten. De kinderarts is meestal niet bij het onderzoek aanwezig. De onderzoekstafel wordt in de scan geschoven tot de plaats bereikt is die gefotografeerd moet worden.

De onderzoekstafel verschuift nu in een vloeiende beweging. In deze beweging wordt een opname gemaakt. Het apparaat maakt daarbij een zoemend geluid. Het maken van de opnamen duurt ongeveer twee minuten. Het hele onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Het is de bedoeling dat uw kind zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen. Als hij of zij beweegt, mislukken de foto’s.

Na het onderzoek

Als speciaal voor het onderzoek een infuus is geplaatst, wordt dit na het onderzoek op de kinderdagbehandeling verwijderd. Tenzij het infuus nog nodig is voor andere onderzoeken. Er is geen speciale nazorg nodig.

Adviezen voor thuis/op de verpleegafdeling

Als uw kind contrastmiddel heeft gekregen, wordt dit weer via de urine uitgescheiden. U/uw kind merkt daar zelf niets van omdat het middel kleurloos is. Het is belangrijk dat uw kind de eerste uren na de CT-scan extra water drinkt tenzij dit om medische redenen niet mogelijk is.

Problemen thuis

Doen zich na het onderzoek problemen voor, neem dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantoortijden en in het weekend kunt u terecht bij de Spoedeisende Hulp. U vindt de telefoonnummers achterin de folder.

Uitslag van het onderzoek

De behandelend  arts bespreekt met u en uw kind de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek. Is uw kind opgenomen in het ziekenhuis, dan bespreekt de arts de uitslag waarschijnlijk tijdens de visite. Heeft de huisarts het onderzoek aangevraagd, dan krijgt u via hem/ haar de uitslag. De huisarts ontvangt de uitslag binnen twee werkdagen na het onderzoek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de radiodiagnostisch laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Polikliniek Kindergeneeskunde
088 250 6326

Opnameplanner kinderafdeling/ kinderdagbehandeling
088 250 6966

Pedagogisch medewerker kinderafdeling
088 250 5395

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 4 mei 2021

Code: RAD41