Drainage van pleuravocht

U heeft een afspraak voor een drainage van pleuravocht in verband met vocht achter de longen. U wordt hiervoor in principe een à twee uur opgenomen op een verpleegafdeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Het kan zijn dat u wat langer in het ziekenhuis moet blijven. Uw arts heeft dit dan vooraf met u besproken. De behandeling vindt plaats op de longbehandelkamer.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven.

Gebruik bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnersja / nee
Stoppen vanaf:

Let op! Moet uw bloed gecontroleerd worden, ga dan minimaal 1 uur voordat u op de betreffende afdeling wordt verwacht naar het laboratorium.

Wat is een drainage van pleuravocht?

De beide longen en de borstwand worden omgeven door het long-en borstvlies (pleura). Door verschillende oorzaken kan er vocht in de ruimte tussen de long en de borstwand ontstaan. Om dit te verhelpen brengt de longarts via een kleine snee een dun slangetje (drain) tussen twee ribben door in de ruimte die  tussen de long en de borstwand zit. Het vocht wordt vervolgens afgezogen.

Bekijk de video over een thoraxdrainage

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

U hoeft niet nuchter te zijn voor het onderzoek. Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, meld dit dan vooraf aan uw arts. Deze medicijnen moet u waarschijnlijk tijdelijk stoppen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en uw verzekeringspas mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voor het onderzoek, melden bij de polikliniek Longziekten en tuberculose. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De ingreep

Melden

Kijk goed op welke afdeling u wordt verwacht. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de betreffende afdeling van het Diakonessenhuis locatie Utrecht.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Een verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en brengt u naar uw bed. Met het bed wordt u naar de longbehandelkamer gebracht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

De verpleegkundige vraagt u om uw bovenkleding uit te trekken of omhoog te schuiven. U neemt plaats zittend op de rand van het bed of liggend op de zij. Meestal kijkt de arts eerst met een echoapparaat waar het vocht precies zit en tekent dit af op de huid. Daarna wordt de huid gedesinfecteerd. Met een dunne naald wordt de huid plaatselijk verdoofd. Dit geeft een branderig gevoel. Vervolgens wordt de plek waar gedraineerd wordt steriel afgedekt met doeken. De longarts maakt een klein sneetje en brengt een dun slangetje (drain) in. Deze drain wordt aangesloten op een afzuigsysteem dat het vocht wegzuigt. Daarna wordt de drain verwijderd en krijgt u een pleister op het wondje.

Soms wordt de drain niet meteen verwijderd. Deze wordt dan aangesloten op een opvangreservoir dat aan uw bed komt te hangen. Als dit het geval is, heeft de arts dit vooraf met u besproken. U blijft dan enkele dagen in het ziekenhuis.

Tijdens de behandeling krijgt u uitleg en kunt u ook vragen stellen.

De drainage duurt ongeveer twintig minuten.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt u met het bed teruggebracht naar de verpleegafdeling. Hier blijft u ongeveer een half uur ter observatie. Als alles goed gaat, kunt u weer naar huis. De pleister moet 24 uur blijven zitten. Daarna mag u weer douchen.

Als de drain blijft zitten, wordt u opgenomen op de verpleegafdeling. De duur van de opname is afhankelijk van het verloop na de ingreep. De drainage wordt voortgezet totdat er geen vocht meer wegloopt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Longziekten en tuberculose. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 18 juli 2023

Code: LONG13