Duizeligheidsspreekuur

U bent door uw keel-, neus- en oorheelkunde-arts (KNO-arts) aangemeld voor het duizeligheidsspreekuur. Hier vindt een aantal onderzoeken plaats om achter de oorzaak van uw duizeligheid te komen. Het spreekuur vindt plaats in het Diakonessenhuis, locatie Zeist. In deze folder leest u wat u van het spreekuur kunt verwachten en hoe u zich moet voorbereiden.

Algemeen

Het duizeligheidsspreekuur is bedoeld voor mensen die last hebben van duizeligheidsklachten. Dit spreekuur vindt plaats op de polikliniek KNO van het Diakonessenhuis locatie Zeist. Een KNO-arts, een physician assistant*, audiologisch assistenten en polikliniekmedewerkers werken op dit spreekuur samen aan onderzoek en behandeling van duizeligheidsklachten. Ter voorbereiding op het spreekuur vult u een vragenlijst in over uw duizeligheidsklachten. Aan de hand van de vragenlijst en eerdere polikliniekbezoeken stellen de KNO-arts en de laboranten een onderzoeksprogramma voor u samen. Na de onderzoeken heeft u een gesprek met de KNO-arts. Dit kan op dezelfde of op een andere dag plaatsvinden. De arts bespreekt de uitslag van de onderzoeken en de behandelmogelijkheden met u.

*Physician assistant
De physician assistant KNO is iemand met een verpleegkundige achtergrond die een opleiding van 2,5 jaar binnen de KNO-heelkunde heeft afgerond. De physician assistant KNO voert eenvoudige medische handelingen uit en neemt beperkt anamnese en onderzoek af.

Voor meer informatie over duizeligheid en daarbij behorende klachten kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor KNO-geneeskunde.

Voorbereiding

Afspraak maken

De eerste afspraak is gemaakt door uw huisarts of door de KNO-arts. Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek KNO. Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak vindt u achter in deze folder.

Voorbereiding thuis

Van uw KNO-arts heeft u een vragenlijst gekregen over uw klachten. U mag de ingevulde vragenlijst meenemen naar uw eerst volgende polikliniekbezoek of u stuurt de ingevulde vragenlijst ruim van tevoren op, zodat deze aanwezig is voordat het evenwichtsonderzoek plaats vindt. Contactgegevens vindt u achter in deze folder. Aan de hand van uw vragenlijst wordt een onderzoeksprogramma voor u samengesteld.

De volgende voorbereidingen op uw bezoek aan het duizeligheidsspreekuur zijn van belang voor betrouwbare onderzoeksresultaten:

  • Drink een dag voorafgaand aan uw bezoek geen alcohol en gebruik geen drugs.
  • Stop vijf dagen voorafgaand aan uw bezoek met medicatie voor uw duizeligheidsklachten.
  • Stop een dag voorafgaand aan uw bezoek met slaapmiddelen en kalmerende medicijnen.
  • Draag tijdens uw bezoek geen oogmake-up en geen gezichtscrème.

Meenemen naar de polikliniek

Het is belangrijk dat u het volgende meeneemt bij uw bezoek aan de polikliniek:

  • identiteitsbewijs en verzekeringspapieren;
  • een boek of tijdschrift in verband met wachttijd tussen de onderzoeken.

Verhinderd

Als u verhinderd bent voor uw afspraak, wilt u dit dan uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch doorgeven? Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie van de polikliniek KNO in het Diakonessenhuis locatie Zeist.

Gang van zaken op de polikliniek

Afhankelijk van uw klachten ondergaat u een of meer van de onderstaande onderzoeken:

Audiometrie (hooronderzoek)
Audiometrie is een gehooronderzoek waarbij met een hoofdtelefoon het gehoor wordt gemeten. Dit onderzoek bestaat in principe uit twee delen: een test voor het gehoor van tonen (toonaudiometrie) en een test voor het gehoor van spraak (spraakaudiometrie). Beide onderzoeken vinden plaats in een afgesloten ruimte die geluidsdicht is. De kwaliteit van het gehoor heeft te maken met het functioneren van het middenoor en het binnenoor. Afwijkingen van het middenoor of binnenoor kunnen duizeligheidsklachten geven. Het gehoororgaan en het evenwichtsorgaan zijn namelijk nauw met elkaar verbonden.

Videonystagmografie (VNG) (onderzoek van evenwicht en oogbewegingen)
Bij het videonystagmografisch-onderzoek wordt onderzocht of er stoornissen zijn in het functioneren van het evenwichtssysteem en de oogbesturing vanuit de hersenen. Afwijkingen van het evenwichtsorgaan kunnen duizeligheidsklachten veroorzaken en dit gaat veelal gepaard met een bepaald type oogbewegingen: de zogenaamde nystagmus. De nystagmus wordt tijdens het evenwichtsonderzoek opgewekt. Deze oogbewegingen worden met een videobril vastgelegd. Dit verklaart de naam van het onderzoek: videonystagmografie. De doktersassistent start met een onderzoek naar de oogbewegingen. U dient hierbij met uw ogen een lichtpunt op een scherm te volgen. Dit punt verschuift of verspringt. Er worden diverse tests uitgevoerd, eerst in horizontale richting en later in verticale richting.

Vervolgens worden er tests uitgevoerd om uw evenwichtsorgaan te prikkelen. U wordt gevraagd om enkele malen snel achterover te gaan liggen, waarbij u het hoofd naar rechts of links moet draaien. Daarna volgt een onderzoek waarbij met warme en koude lucht in beide oren wordt geblazen. De duizeligheid die hierbij ontstaat, is telkens van korte duur (enkele minuten) en verdwijnt wanneer de temperatuur in het oor weer normaal is.

Overig onderzoek
Afhankelijk van uw klachten en wat u hebt ingevuld in de vragenlijst wordt ook bloedonderzoek gedaan of worden röntgenfoto’s gemaakt. Bij vervolgonderzoek kan ook een MRI-scan worden gemaakt of longfunctieonderzoek worden gedaan.

Gesprek met KNO-arts
Na de onderzoeken heeft u een gesprek met de KNO-arts. Dit kan op dezelfde of op een andere dag plaatsvinden. De KNO-arts bespreekt de uitslag van de onderzoeken en welke behandelingen mogelijk zijn. Soms is vervolgonderzoek nodig of wordt u doorverwezen naar een ander specialisme.

Duur van uw polikliniekbezoek

Een audiometrie (gehooronderzoek) duur ongeveer 30 minuten. Een videonystagmografisch-onderzoek duurt ongeveer 60 minuten. Het gehele onderzoeksprogramma en het afrondende gesprek met de KNO-arts nemen samen ongeveer een dagdeel in beslag.

Vergoeding

Uw zorgverzekering vergoedt de kosten van bovengenoemde onderzoeken.

Na het onderzoek

Naar huis

Na de onderzoeken voelt u zich mogelijk nog wat duizelig. Het is daarom verstandig om vooraf iemand te vragen u naar huis te brengen. Vanuit het ziekenhuis kunt u eventueel een taxi bellen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek KNOHeelkunde via 088 250 50 26.

Telefoonnummers

Polikliniek Keel- Neus- en Oorheelkunde Zeist
 088 250 5026

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 24 juli 2020

Code: KNO37