EBUS-bronchoscopie

U heeft een afspraak gemaakt voor een EBUS- bronchoscopie. Dit onderzoek vindt plaats op de longbehandelkamer op locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is.

Gebruik bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnersja / nee
Stoppen vanaf:

Wat is een EBUS - Bronchoscopie?

EBUS is de afkorting van Endobronchial Ultrasound. Dit is een echo-onderzoek in de luchtwegen. Bij een EBUS kijkt de longarts met een flexibele bronchoscoop (een dunne buigzame slang) door de wand van de luchtwegen. De bronchoscoop heeft aan het uiteinde van de scoop een echo-kopje waarmee de longarts lymfeklieren rond de grote luchtwegen kan zien. Als de lymfeklieren goed te zien zijn, neemt de longarts door middel van enkele puncties stukjes weefsel weg uit de lymfeklieren. Deze stukjes weefsel worden in het laboratorium onderzocht.

Bekijk de video over een EBUS-bronchoscopie. De video is algemeen en wijkt soms iets af van de gang van zaken op onze polikliniek.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Nuchter
    Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moet u op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur nuchter blijven. Dit betekent dat u vanaf dan niet meer mag eten, drinken en roken. Echter, noodzakelijke medicijnen en inhalers kunt u op de ochtend van het onderzoek op de normale tijd met een slokje water innemen, tenzij de longarts iets anders met u heeft afgesproken. Als u in de middag een bronchoscopie krijgt, mag u s'ochtends voor 7.00 uur een licht ontbijt met thee en een beschuit nemen. Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken. Lees meer over nuchter zijn in de folder Algehele en regionale anesthesie.
  • Bloedverdunnende medicijnen, allergieën of diabetes
    Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of heeft u diabetes? Meld dit dan vooraf aan de longarts. Geef dit ook door aan de verpleegkundige als u op de afdeling komt.
  • Vervoer
    Na het onderzoek mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Zorg dat iemand u ophaalt uit het ziekenhuis. Vanuit het ziekenhuis kunt u eventueel een taxi bellen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak, geef dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan de polikliniek Longziekten en tuberculose, locatie Utrecht. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken

Opname en onderzoek

Bloedcontrole

Staat u onder controle van de trombosedienst en bent u in overleg met uw longarts gestopt met uw bloedverdunnende middelen? Dan kan het zijn dat u uw bloed moet laten controleren. Wij maken een afspraak voor u bij ons laboratorium. U meldt zich op deze tijd bij de balie Bloedafname voor een cito INR. Dit is een bloedonderzoek om de stollingsfactor te bepalen.

Melden

Kijk goed op welke afdeling u wordt verwacht. Op de afgesproken tijd meldt u zich op de desbetreffende afdeling.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Voor het onderzoek krijgt u een infuusnaald in uw hand of arm om medicijnen toe te dienen. U neemt vervolgens plaats op een bed. Met het bed wordt u naar de longbehandelkamer gebracht.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voorbereidingen op de longbehandelkamer
Tijdens het onderzoek mag u geen loszittende gebitsdelen dragen. De verpleegkundige vraagt u deze uit te doen.

De longarts voert het onderzoek samen met twee verpleegkundigen uit. Een verpleegkundige verdooft uw keel en mond met een spray. Door de spray voelt uw keel gevoelloos aan. U krijgt het gevoel dat u een dikke keel heeft en het slikken gaat moeilijker. Vervolgens druppelt de verpleegkundige een verdovingsmiddel in de luchtpijp. Dit kan een hoestprikkel opwekken. Daarna krijgt u een klemmetje op de vinger om de hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed te registreren. Gedurende het onderzoek krijgt u een slangetje in uw neusgat geplaatst om extra zuurstof toe te dienen. Dit om het onderzoek zo min mogelijk belastend te laten zijn. Hierna krijgt u een bijtring tussen de kaken ter bescherming van de bronchoscoop. Aansluitend krijgt u via het infuus een slaapmiddel toegediend, waardoor u snel slaperig wordt. Sommige mensen vallen niet in slaap. Zij ervaren het onderzoek door het ontspannende effect van de medicijnen, niet als vervelend.

Het onderzoek
De longarts brengt de bronchoscoop via uw mond en keel voorzichtig in de luchtwegen. Mocht u tijdens het onderzoek een hoestprikkel krijgen, dan kan de arts een beetje verdovingsmiddel door de bronchoscoop spuiten om de hoestprikkel te onderdrukken. De longarts zoekt de lymfeklieren. Als deze klieren goed zichtbaar zijn, prikt de arts deze met een dunne holle naald aan (de punctie) en zuigt een kleine hoeveelheid materiaal op voor nader onderzoek. De arts herhaalt het aanprikken van de klieren een aantal keer. Dit aanprikken is bijna altijd pijnloos.

Duur van het onderzoek
De voorbereidingen op de longbehandelkamer nemen ongeveer 20 minuten in beslag. Het onderzoek zelf duurt ongeveer dertig minuten. Na het onderzoek verblijft u ongeveer anderhalf tot 2 uur op de afdeling dagbehandeling/verpleegafdeling. In totaal moet u erop rekenen dat u ongeveer 3,5 uur in het ziekenhuis bent.

Na het onderzoek

Terug op de afdeling

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling dagbehandeling/ verpleegafdeling. Hier blijft u nog even om bij te komen van het onderzoek en het slaapmiddel dat u heeft gehad.

De eerste anderhalf uur na het onderzoek mag u in verband met de keelverdoving niets eten en drinken. Hierna begint u met het drinken van een paar slokjes water. Als dit goed gaat, mag u weer normaal eten en drinken en verwijdert een verpleegkundige het infuusnaaldje.

Bij- en nawerkingen

Het slaapmiddel kan ervoor zorgen dat u na het onderzoek wat suf en vergeetachtig bent. Ook kunt u nog enige tijd een geïrriteerd gevoel in uw keel hebben en kunt u wat moeite hebben met slikken. Dit komt door het inbrengen van de EBUS-bronchoscoop in uw luchtwegen en gaat vanzelf over. U kunt na afloop wat bloederig slijm ophoesten of wat benauwd zijn. Dit is normaal en kan geen kwaad. Mocht u bloed ophoesten, dan is dat meestal niet ernstig en het stopt vanzelf. 

Na het onderzoek kunt u wat temperatuursverhoging krijgen, die in de loop van de dag kan oplopen naar 39 ˚C. Hiervoor is geen behandeling nodig, maar u kunt eventueel een paracetamol innemen. Doorgaans is uw temperatuur de volgende ochtend weer normaal.

Risico’s en mogelijke complicaties

Complicaties treden zeer zelden op. Wanneer er wat weefsel is weggenomen, kunnen er kleine bloedingen in de luchtwegen ontstaan. Daarnaast is er een klein risico dat de gegeven medicijnen leiden tot problemen met de ademhaling of hartfunctie.

Ontslag

Naar huis

Als het drinken goed gaat en het infuus is verwijderd, mag u naar huis. Houd er rekening mee dat u de eerste 24 uur na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer mag deelnemen. Regel daarom een taxi of iemand die u naar huis brengt.

Adviezen voor thuis

Het advies is om de hele dag van het onderzoek niet te roken.

Problemen thuis

Wanneer u last heeft van bij- of nawerkingen en u de klachten niet vertrouwt, kunt u de eerste 24 uur contact opnemen met de polikliek Longziekten en tuberculose (binnen kantoortijden) of de Spoedeisende hulp (buiten kantoortijden).

Uitslag van het onderzoek

De longarts bespreekt de uitslag tijdens het eerstvolgende controlebezoek op de polikliniek met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Longziekten en tuberculose. U vindt het telefoonnummer onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Telefoonnummers

Polikliniek Longziekten en tuberculose
088 250 6445

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 18 juli 2023

Code: LONG04