EEG-onderzoek bij kinderen

U heeft een afspraak gemaakt voor een EEG-onderzoek bij uw kind. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische neurofysiologie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een EEG-onderzoek bij kinderen?

EEG staat voor elektro-encefalografie. Met een EEG meten we de elektrische activiteit van de hersenen van uw kind, zodat we meer te weten komen over hoe de hersenen functioneren.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

In verband met het aanbrengen van de elektroden op de hoofdhuid wordt u verzocht de dag voor het onderzoek de haren van uw kind te wassen. Gebruik geen haarlak, gel of vet in het haar. 

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek het identiteitsbewijs van uw kind mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur voor het onderzoek doorgeven aan de afdeling Klinische neurofysiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen en u kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich met uw kind bij de balie van de afdeling Klinische neurofysiologie. Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn. 

Telefoon op stil

Zet uw mobiele telefoon op stil zodat deze het onderzoek niet kan verstoren.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een onderzoeksbank. Een laborant van de afdeling Klinische neurofysiologie voert het onderzoek uit. Eerst tekent de laborant de plekjes op het hoofd van uw kind waar de elektroden komen. Deze plekjes worden ontvet met een korrelige pasta. Daarna bevestigt de laborant 25 elektroden met een vette pasta op het hoofd. De vette pasta zorgt voor een goede verbinding tussen de elektroden en de hoofdhuid. De elektrische signalen vanuit de hersenen worden daardoor beter gemeten. Uw kind krijgt ook elektroden bevestigd die de hartslag meten. Als het mogelijk is (onder andere afhankelijk van de leeftijd en situatie), voert uw kind tijdens het onderzoek enkele eenvoudige opdrachten uit, zoals de ogen openen en sluiten, een paar minuten diep zuchten, vuisten maken en naar een plaat kijken. Ook plaatst de laborant een lamp boven uw kind die een aantal keren flitst. Het onderzoek is geheel pijnloos.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt maximaal een uur. De registratie zelf duurt 20 tot 25 minuten. De rest van de tijd is voor het aanbrengen en verwijderen van de elektroden.

Aanwezigheid ouders/verzorgers

Eén ouder/verzorger kan bij dit onderzoek aanwezig zijn. Het is belangrijk dat uw kind tijdens het onderzoek zo stil mogelijk ligt en gedurende de registratie niet praat. U kunt uw kind geruststellen en proberen af te leiden.

Na het onderzoek

De laborant verwijdert de elektroden en haalt met een vochtig washandje zoveel mogelijk de vette pasta weg. De rest kunt u thuis met shampoo uitwassen.

Naar huis

Na afloop van het onderzoek kan uw kind, als deze poliklinisch is gekomen, direct naar huis. Het onderzoek veroorzaakt geen klachten en complicaties achteraf.

Uitslag van het onderzoek

De behandelend arts zal de uitslag van het onderzoek zo snel mogelijk met u bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur bellen met de afdeling Klinische neurofysiologie.
Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Klinische neurofysiologie
088 250 6415

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 8 februari 2022

Code: KNF05