EMG-onderzoek met voorbereidend opwarmen

U heeft een afspraak gemaakt voor een EMG-onderzoek met voorbereidend opwarmen. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische neurofysiologie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een EMG-onderzoek?

EMG staat voor elektromyografie. Met dit onderzoek wordt de werking/functie van de spieren en zenuwen getest. Dit gebeurt door elektrische stroomstootjes aan de zenuw te geven. Hierdoor kan de snelheid van de zenuw worden gemeten en worden de gegevens vastgelegd met een EMG-apparaat. Afhankelijk van uw klachten doen we metingen aan de zenuwen van uw armen en/of benen. 

Afhankelijk van de reden van het onderzoek, is het belangrijk dat de armen en/of benen  niet te koud zijn. Daarom warmt u voorafgaand aan het onderzoek op. Op onze locatie in Utrecht maken we hiervoor gebruik van een bad met water van 37°C. U gaat alleen met de onderarmen en onderbenen in een speciaal hiervoor gemaakt bad. U hoeft hiervoor geen badkleding mee te nemen. Op onze locatie in Zeist gebruiken we een speciale deken die met een pomp met warme lucht gevuld wordt. 

afbeelding Waterbak

Waterbad

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Voor het onderzoek is het belangrijk dat de armen en/of benen (afhankelijk van het onderzoek dat u ondergaat) niet te koud zijn. Het advies is daarom om in de winter handschoenen en/of dikke sokken aan te trekken. 
  • In verband met het plaatsen van elektroden (dopjes) op de huid wordt u verzocht de armen en benen op de dag van het onderzoek niet in te smeren met huidlotion of huidcrème. 
  • Draag geen knellende kleding, bij voorkeur een hemdje zonder mouwen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. 

In Utrecht moet u tussen de voorbereidingsruimte en de onderzoeksruimte een kort stukje lopen. U kunt hiervoor het beste makkelijk schoeisel meenemen, zoals  pantoffels of slippers. In Zeist vindt de voorbereiding en het onderzoek in dezelfde ruimte plaats. U hoeft geen pantoffels/slippers mee te nemen.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren melden bij de afdeling Klinische neurofysiologie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u gelijk een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich op de afdeling klinische neurofysiologie. Wij verzoeken u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn. 

Mobiele telefoon op stil
U wordt verzocht uw mobiele telefoon op stil te zetten zodat deze het onderzoek niet kan verstoren.

Voorbereiding op het onderzoek

Utrecht: Een laborant(e) van de afdeling brengt u naar de ruimte waar het bad staat en waar u zich kunt omkleden. De laborant(e) zal u ook helpen plaats nemen in het bad. U zit vervolgens 25 tot 30 minuten met uw onderarmen en onderbenen in het speciaal hiervoor gemaakte bad. Als uw ledematen goed zijn opgewarmd zal een laborant(e) u helpen uit het bad te komen en indien nodig helpen bij het afdrogen. Vervolgens gaat u naar de onderzoeksruimte. 

Zeist: Een laborant(e) neemt u mee naar de ruimte waar zowel voorbereiding als onderzoek zullen plaatsvinden. U moet zich omkleden en neemt plaats op een bed. De speciale warmtedeken wordt over u heen gelegd en u blijft 25 tot 30 minuten liggen terwijl de deken opwarmt. De deken is aangesloten op een pomp die de lucht verwarmt en doet circuleren. Dit maakt een zacht zoemend/brommend geluid.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit of ligt u op een onderzoeksbank. Een laborant(e) van de afdeling Klinische neurofysiologie voert het onderzoek uit. Er wordt een aantal elektroden op verschillende plaatsen op uw arm of been geplakt. De plaats van de elektroden is afhankelijk van de plaats waar u klachten heeft. Hierna worden er elektrische prikkels gegeven op verschillende plaatsen op uw arm of been. Ook dit is weer afhankelijk van de plaats van uw klachten. Met een EMG-apparaat wordt het onderzoek berekend en vastgelegd. Voorbeeld: bij klachten van de hand worden de elektroden op uw duimmuis of pinkmuis geplakt. Het apparaatje dat de elektrische prikkels afgeeft, wordt op de pols en elleboog gezet. De EMG- computer legt alle gegevens vast. 

Dezelfde metingen kunnen ook nog uitgevoerd worden met twee ringetjes om een vinger. Dit zijn de meest voorkomende metingen die bij een EMG gedaan worden. Soms is het nodig om enkele spieren te onderzoeken. Bij dit onderzoek prikt de neuroloog of een speciaal hiervoor getrainde laborant met een dun naaldje in de spier. Zowel in ontspannen toestand als bij aanspanning wordt de functie van de spier onderzocht. Het onderzoek is niet pijnlijk, maar de stroomstootjes kunnen een vervelend gevoel geven (vergelijkbaar met een statisch schokje van bijvoorbeeld de autodeur).

Duur van het onderzoek

Het onderzoek inclusief de voorbereiding duurt een uur tot vijf kwartier. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid zenuwen en/of spieren die onderzocht moeten worden.

Na het onderzoek

Apparatuur

De laborant(e) verwijdert de elektroden en maakt de plaatsen waar deze op uw arm of been geplakt waren schoon met water.

Naar huis

Na afloop van het onderzoek kunt u, als u poliklinisch bent gekomen, direct naar huis.

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt met u de uitslag van het onderzoek op de polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze tijdens het onderzoek stellen. Ook kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met de afdeling Klinische neurofysiologie van de desbetreffende locatie of met de polikliniek Neurologie. De telefoonnummers vindt u onder het kopje Telefoonnummers.

Telefoonnummers

Polikliniek Klinische neurofysiologie
088 250 6415

Polikliniek Neurologie
088 250 5303

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 februari 2022

Code: KNF15