Ergometrie (fietstest)

U heeft een afspraak voor een ergometrie, ook wel fietstest genoemd. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Hartfunctie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken.

Wat is een ergometrie?

Een ergometrie geeft informatie over het functioneren van uw hart bij flinke inspanning. Wij maken een hartfilmpje ofwel elektrocardiogram (ECG), terwijl u stevig aan het fietsen bent op een hometrainer. Zo krijgen wij mogelijk informatie over uw hartklachten, zoals pijn op de borst of hartkloppingen, en hoe deze zich ontwikkelen tijdens inspanning.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

  • Eet voorafgaande aan het onderzoek voldoende om te voorkomen dat u zich door de inspanning niet lekker gaat voelen. 
  • Als u voorafgaand aan de fietstest ook 'nuchter' bloed moet prikken, neem dan iets te eten mee naar het ziekenhuis.
  • Draag tijdens het onderzoek gemakkelijke (sport)kleding en -schoenen. 

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (het liefst uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden bij de polikliniek Cardiologie. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u dan meteen een nieuwe afspraak maken voor het onderzoek.

Het onderzoek

Melden

Meld u op de afgesproken tijd op de Hartfunctie-afdeling van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht (route 293) of Zeist (balie 5).

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek vraagt de hartfunctielaborant u of u recent nog hartklachten hebt gehad, of misschien op dat moment heeft en of u een betablokker (zoals Metoprolol) gebruikt. Vervolgens ontbloot u uw bovenlichaam (dames kunnen de bh aanhouden) en neemt u plaats op een hometrainer.

De laborant plaatst tien zuigdopjes (elektrodes) op uw borst en uw rug om uw hartactiviteit tijdens het onderzoek continu te kunnen registeren. Deze registratie noemen we een ECG. Vervolgens begint het inspanningsgedeelte. U fietst op een hometrainer waarbij het fietsen per minuut zwaarder wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat u in een gelijkmatig tempo blijft fietsen en dat u zich tijdens het onderzoek maximaal inspant. Het ECG en uw bloeddruk worden tijdens het fietsen nauwkeurig in de gaten gehouden.

Meld het als u klachten krijgt zoals pijn op de borst, hartkloppingen of duizeligheid. Dit is belangrijk om u goed in de gaten te kunnen houden enerzijds, en voor beoordeling van de test anderzijds. 

Na het inspanningsgedeelte blijft u nog een paar minuten aangesloten waarna de test beëindigd wordt. De laborant koppelt u af van de apparatuur en u kunt zich opfrissen.

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer een half uur. Feitelijk fietst u 6 tot 12 minuten. De overige tijd is nodig voor de voorbereiding van de test en het opstellen van het verslag na afloop.

Risico's en mogelijke complicaties

Door u in te spannen, kunnen uw klachten zich voordoen zoals ritmestoornissen, bloeddrukveranderingen of pijn op de borst. In een zeer uitzonderlijk geval kan zich een levensbedreigende situatie voordoen. De laborant die de test begeleidt, is hiervan op de hoogte en weet hoe dan te handelen. Bovendien kan de cardioloog onder dergelijke omstandigheden direct bij u komen.

Uitslag

De behandelend cardioloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek tijdens een eerstvolgende afspraak. Dit kan aansluitend aan het onderzoek zijn of telefonisch op een later moment. 

Als u bent opgenomen bespreekt de afdelingsarts de uitslag met u.

Als u de fietstest in het kader van het hartrevalidatieprogramma doet, wordt de uitslag eerst besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). U krijgt de uitslag dan van het hartrevalidatieteam.

Vragen

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de polikliniek Cardiologie.

(Patiënten)organisaties

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

De Hartstichting
Telefoonnummer informatielijn: 0900-3000 300 
Website: hartstichting.nl

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040
 

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 2 juni 2022

Code: CAR17