Ergotherapie na een herseninfarct of hersenbloeding

Uw partner/familielid is verwezen naar de ergotherapeut van het Diakonessenhuis. In deze folder leest u wat de ergotherapeut doet en wanneer zij bij de behandeling betrokken wordt. De ergotherapeut kan u ondersteunen bij problemen tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Algemeen

Iedereen verricht dagelijkse activiteiten zoals koken, werken, aankleden en boodschappen doen. Veel van deze activiteiten gaan automatisch, zonder erbij na te denken. Het wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld het uitvoeren van sommige dagelijkse activiteiten is, als het functioneren moeizamer gaat door een beroerte (herseninfart of hersenbloeding). De ergotherapeut helpt uw partner/familielid om na een beroerte de problemen die hij/zij ervaart bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten,  in kaart te brengen. Wat uw partner/familielid belangrijk vindt in het leven, staat hierbij centraal. 

Werkwijze

Als de specialist ergotherapie aanvraagt, leest de ergotherapeut het zorgdossier. Daarna komt ze bij uw partner/familielid langs voor een gesprek. Hierdoor krijgt zij zicht op de situatie vóór de opname, de huidige situatie en de verwachtingen. Tijdens de volgende afspraken kijkt ze gericht hoe de dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd en hoe zelfstandig uw partner/familielid deze activiteiten uitvoert. Zo wordt duidelijk op welke gebieden uw partner/familielid problemen ervaart. 

Met alle medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling van uw partner/familielid wordt gekeken of uw partner/familielid met de gesignaleerde problemen naar huis kan. Kan dat niet, dan wordt samen met u, uw partner/familielid een vervolgtraject besproken. U kunt hierbij denken aan revalidatie in een verpleeghuis of revalidatiecentrum.

Als uw partner/familielid met ontslag gaat terwijl de ergotherapie nog niet is afgerond, zorgt de ergotherapeut voor een verslag ten behoeve van de vervolgbehandeling. 

Als uw partner/familielid vanwege de beroerte niet is staat is een gesprek te voeren, dan neemt de ergotherapeut (telefonisch) contact met u op. Er is dan ook gelegenheid om uitleg te geven over het doel van de ergotherapie.

Afspraak maken

De specialist betrekt de ergotherapie bij de behandeling van uw partner/familielid. Hij/zij hoeft zelf geen afspraak te maken. De ergotherapeut vraagt aan de verpleging wanneer ze bij uw partner/familielid kan langskomen. U kunt altijd bij een behandeling aanwezig zijn. Dit kunt u aangegeven bij de verpleging. De ergotherapeut neemt daarna contact op om een afspraak te maken.

Vragen

Heeft u vragen over de behandeling door de ergotherapeut, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ergotherapie.

Telefoonnummers

Afdeling Ergotherapie
088 250 6412

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 22 januari 2018

Code: ERGO.04