Ganglion aan de pols

Uw behandelend arts heeft bij u een ganglion geconstateerd. In deze folder vindt u informatie over deze aandoening en de behandeling in het Diakonessenhuis.

Wat is een ganglion?

Een ganglion is een goedaardige, omkapselde holte die gevuld is met geleiachtig vocht. De ganglion ontstaat vanuit een gewrichtskapsel of vanuit een peesschede. Een ganglion komt vooral voor aan de pols maar kan ook op andere plekken in het lichaam voorkomen. Er is zelden een duidelijke oorzaak voor het ontstaan van een ganglion.

Diagnose

De diagnose wordt gewoonlijk gesteld op grond van uw klachten en lichamelijk onderzoek door de plastisch chirurg. Nader onderzoek is meestal niet nodig. 

Behandeling

Als een ganglion klachten veroorzaakt, kan deze operatief verwijderd worden. De operatie vindt meestal plaats in dagbehandeling onder regionale verdoving (de hele arm wordt verdoofd). Soms kan de operatie op de polikliniek gedaan worden onder lokale verdoving (alleen de plek waar de ganglion zit, wordt verdoofd). Uw arts heeft dit met u besproken.

Voorbereidingen op de operatie

Pijnstillers

Zorg dat u pijnstillers (bijvoorbeeld Paracetamol) in huis heeft voor na de ingreep. Deze zijn te koop bij apotheek en drogist.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder 'Dagopname' leest u wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Als de behandeling plaatsvindt op de polikliniek, vindt u deze informatie in de folder 'Hand- en polsoperaties'.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) doorgeven aan de polikliniek Plastische chirurgie? Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De opname

Melden

Meld u op het afgesproken tijdstip op de afdeling waar u wordt verwacht.

Gang van zaken

U wordt ontvangen door de afdelingssecretaresse of een van de verpleegkundigen. Een verpleegkundige bereidt u verder voor. Zij zal u nog een paar vragen stellen en de afgesproken medicatie geven ter voorbereiding op de operatie. Als u aan de beurt bent, wordt u met uw bed of in een stoel naar de operatieafdeling of behandelkamer gebracht. Hier krijgt u - indien van toepassing - de verdoving die met u is afgesproken.

De ingreep

De chirurg maakt een snede en verwijdert het ganglion in zijn geheel, tot in het gewricht. Daarna wordt de wond gehecht en krijgt u een drukverband.

Na de operatie

Terug op de afdeling

Bij terugkomst op de afdeling krijgt u een mitella van de verpleegkundige.

Pijn

Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u wat pijnklachten hebben. U kunt hiervoor pijnstillers zoals Paracetamol gebruiken. Wij raden het gebruik van Ibuprofen af in verband met de bloedverdunnende werking van dit middel.

Activiteiten

Direct na de operatie mag u uw vingers weer bewegen. Het drukverband kunt u na een of enkele dagen verwijderen. Uw arts zal u hierover informeren. Het herstel na de ingreep is - afhankelijk van de plaats waar u geopereerd bent - doorgaans vlot en meestal kunt u binnen enkele dagen weer uw normale dagelijkse activiteiten oppakken.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij de operatie aan een ganglion de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of infectie van de wond. Ook kan er een klein zenuwtakje van de huid beschadigd worden, waardoor het gevoel in de omgeving van de wond - meestal tijdelijk - verstoord kan raken. Bij alle operaties of verwondingen aan een arm of been kan, hoewel gelukkig zeldzaam, een posttraumatische dystrofie ontstaan (voor meer informatie hierover zie de folder ‘Posttraumatische dystrofie’). Deze aandoening gaat gepaard met pijn, zwelling, stijfheid en vaak wisselende verkleuring van de huid. Het is niet mogelijk van tevoren in te schatten of dit probleem zich zal voordoen. Houd er verder rekening mee dat het ganglion kan terugkeren.

Ontslag

Naar huis

Als de ingreep plaatsvindt op de afdeling Dagbehandeling dan kunt u na twee tot drie uur weer naar huis. Als de ingreep poliklinisch plaatsvindt dan kunt u na de ingreep meteen naar huis. U kunt niet zelf aan het verkeer deelnemen. Zorg dus vooraf voor vervoer naar huis. 

Adviezen voor thuis

We raden u aan uw pols hoog te houden. Draag de mitella die u op de afdeling heeft gekregen zolang u het drukverband om heeft.

Controleafspraak

Na twee weken heeft u een controleafspraak op de polikliniek voor het verwijderen van de hechtingen.

Problemen

Doen zich na de operatie thuis problemen voor, zoals koorts, roodheid of een bloeding van de wond, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze folder neem dan gerust contact op met de polikliniek Plastische chirurgie. Wij zijn dagelijks bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 250 5981.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]

Bijgewerkt op: 16 mei 2019

Code: PC08