Gebroken pols bij kinderen

Een polsbreuk is een veel voorkomende botbreuk bij kinderen. In deze folder vindt u informatie over de behandeling van de polsbreuk. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Algemeen

De pols

De pols is het gewricht dat wordt gevormd door de handwortelbeentjes in de hand en de twee onderarmbotten: het spaakbeen en de ellepijp.

Bot bij kinderen

Het bot van kinderen is veel elastischer dan het bot van een volwassene en is omgeven door het beenvlies, dat bij kinderen taai en dik is. Kinderbot is te vergelijken met een jonge boomtak (twijg).

De breuk

Vaak blijft de botbreuk van kinderen beperkt tot het bot zelf, waarbij het beenvlies nog heel blijft.Deze breuksoort wordt wel een groene-tak-breuk of twijgbreuk genoemd. Bij meer dan de helft van de polsbreuken bij kinderen is er sprake van zo'n twijgbreuk en is er slechts weinig verplaatsing van de botdelen. Soms is er alleen een breukje in het spaakbeen, soms ook in de ellepijp. In de meeste gevallen is de stand van de botdelen goed (alleen een klein knikje) en is het 'zetten' van de breuk niet nodig. Als ook het beenvlies is gescheurd, dan kan er verplaatsing van de botdelen zijn en is 'zetten' van de breuk wel nodig.

De behandeling

  • Als bij binnenkomst op de Spoedeisende hulp (SEH) blijkt dat uw kind naar alle waarschijnlijkheid een botbreuk heeft, dan wordt zo snel mogelijk pijnstilling gegeven in de vorm van een drankje of een zetpil. Uw kind zal daardoor tijdens het onderzoek en de behandeling minder pijn hebben. 
  • Indien de röntgenfoto geen belangrijke verplaatsing van het bot laat zien, wordt er alleen gips rond hand en onderarm aangelegd. Een kleine knikstand wordt soms zo gelaten, omdat kinderbot binnen enkele maanden weer volledig 'rechttrekt'. 
  • Als de breuk gezet moet worden, kan afhankelijk van de behandeling meer pijnstilling of een verdoving nodig zijn. Dat kan een volledige anesthesie (narcose) zijn.
  • Na het zetten komt er gips om de hand en de onderarm. Hierna wordt een controle-röntgenfoto gemaakt. Als blijkt dat het bot nog niet goed staat, wordt de pols opnieuw gezet. 
  • Heel soms is het nodig de breuk tijdelijk vast te zetten met een ijzeren pennetje. Daarvoor is een operatie nodig onder algehele narcose. Na vier tot zes weken wordt het pennetje weer verwijderd.
     

Na de behandeling

Rust

Uw kind gaat mee naar huis met een draagdoek (mitella), zodat de pols rust krijgt. De draagdoek kan 's nachts af. Rust is belangrijk voor een goede genezing en vermindert de pijn.

Pijn

U krijgt vaak een recept mee voor een pijnstiller voor de eerste nacht. De volgende dag is de pijn meestal al veel minder. Indien uw kind teveel pijn houdt, wordt u verzocht contact op te nemen met de SEH.

Controleafspraak

Uw kind krijgt een afspraak mee voor het verwijderen van het gips en een controle ongeveer een of twee weken na de behandeling. In enkele gevallen wordt tijdens de controle een röntgenfoto gemaakt om de breukgenezing te controleren. Soms wordt een nieuw gipsverband aangelegd. Als u de afspraak wilt wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Hoe lang gips?

Dit hangt af van de soort breuk. Bij een twijgbreuk is één tot twee weken voldoende. Bij een uitgebreidere breuk is vier weken meestal voldoende. Als de breuk zover is genezen dat gips niet meer nodig is, dan is het raadzaam nog minimaal twee weken te wachten voordat sport of gymnastiek wordt hervat. Zwemmen mag al direct nadat het gips is verwijderd. Uw arts geeft hierover zo nodig nog adviezen.

Verdere adviezen

Zodra u bemerkt dat de draagdoek niet meer nodig is, hoeft deze niet meer gedragen te worden. Het is meestal raadzaam de draagdoek tijdens bijvoorbeeld schoolgaan van een kind toch te laten dragen, zodat duidelijk is dat er wat aan de hand is. In het algemeen mag een kind de hand en arm zoveel gebruiken als het zelf wil. Sport en spel dienen echter vermeden te worden, omdat het kind dan niet zelf in de hand heeft wat er met de arm gebeurt.

Lees voor meer adviezen de folder Gips om een arm of been.

Mogelijke complicaties

Altijd bestaat de kans dat bij de controle de breuk niet meer goed blijkt te staan. Het is dan soms onvermijdelijk dat het bot opnieuw wordt gezet, of dat de behandeling moet worden gewijzigd.
In sommige gevallen is de breuk genezen in een lichte hoekstand. Soms is dit zelfs duidelijk te zien. Hierover behoeft u zich geen zorgen te maken. Binnen enkele maanden zal het bot weer volledig 'rechtgroeien'. Is de breuk genezen, dan is de kans op een nieuwe breuk op dezelfde plaats niet groter dan vroeger.

Problemen

In geval van problemen kunt u contact opnemen met de gipskamer (binnen kantoortijden) of de Spoedeisende hulp (buiten kantoortijden).

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gipskamer.

Telefoonnummers

Gipskamer Utrecht
088 250 6213

Gipskamer Zeist
088 250 9438

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 april 2020

Code: GIPS14