Geneesmiddelenallergie? Meld het ons

Als u allergisch bent voor een geneesmiddel is het belangrijk dat u dat doorgeeft aan een zorgverlener in ons ziekenhuis. De allergie voor het geneesmiddel wordt dan vastgelegd in uw elektronisch patiëntendossier. Hiermee voorkomen we dat u dit middel krijgt toegediend.

Onderscheid tussen allergie en bijwerking

Als u allergisch bent voor een bepaald geneesmiddel krijgt u mogelijk een ander middel voorgeschreven. Dit ‘vervangende geneesmiddel’ kan minder goed werken of bijwerkingen hebben. Daarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een allergie en een bijwerking.  Uw zorgverlener kan zowel bijwerkingen als allergieën registreren in het elektronisch patientendossier.

Wat zijn reacties die passen bij een bijwerking?

Bijwerkingen komen vaker voor dan allergieën. Voorbeelden van bijwerkingen zijn misselijkheid, buikpijn, diarree, hoofdpijn, trillen. Als u een bijwerking heeft gehad bij een antibioticum, kan het middel veilig gegeven worden. U kunt dan met u arts bespreken of u dit middel opnieuw kunt krijgen. 

Wat zijn reacties die passen bij een allergie?

Bij een allergische reactie onderscheiden we 2 soorten reacties: een snelle reactie en een langzame reactie. Een snelle reactie ontstaat meestal binnen 1 uur (soms binnen 6 uur) nadat het middel is toegediend. Allergische reacties die passen bij een snelle reactie zijn: rode huid, jeuk, galbulten, zwelling van tong, gezicht of keel, kortademigheid en flauwvallen. 

Een langzame reactie ontstaat 1 dag tot 1 week nadat het middel is toegediend. Allergische reacties die passen bij een langzame reactie zijn huiduitslag, jeuk en vervelling.

Hoe houden wij rekening met uw allergie?

Een snelle reactie kan bij opnieuw blootstellen ernstige gevolgen hebben. We registeren dit dan ook als ernstige allergie. De arts en apotheek krijgen een melding als dit middel wordt voorgeschreven. De arts evalueert of het geneesmiddel veilig gegeven kan worden. Bij een snelle reactie die langer dan 10 jaar geleden is opgetreden, kan het middel meestal veilig gegeven worden omdat de allergie na verloop van tijd overgaat. 

Een langzame reactie is afhankelijk van de symptomen bijna altijd een milde allergie. Alleen bij ernstige symptomen wordt een langzame reactie als ernstige allergie geregistreerd. Bij een langzame reactie kan afhankelijk van de soort reactie het middel vaak veilig gegeven worden omdat de allergie meestal niet opnieuw optreedt. Als er toch klachten optreden, zijn deze niet ernstig en kunnen deze worden behandeld of wordt er een vervangend middel voorgeschreven.

Heeft of vermoedt u een allergie?

Als u (vermoedt dat u) een geneesmiddelallergie heeft, meld dit dan bij een bezoek aan of opname in het ziekenhuis. Zorg ervoor dat u onderstaande informatie paraat heeft. Als u het niet weet, kunt u eventueel informatie opvragen bij uw huisarts.

  • Bij welk middel kreeg u een reactie? 
  • Hoe lang geleden is het geweest dat u deze reactie heeft gehad? 
  • Heeft u het middel daarna vaker gekregen? 
  • Kreeg u toen weer een reactie? 
  • Wat waren de klachten? 
  • Moest u voor de klachten naar het ziekenhuis? 
  • Hoe gingen de klachten over? 
  • Hoe snel traden de klachten op na toediening van het middel? 

Met deze informatie kunnen we onderscheid maken tussen een bijwerking en een allergie. Hierdoor weten we ook of u het middel veilig kunt krijgen. Of dat er een ander middel gegeven moet worden. Indien nodig kan uw behandelend arts u verwijzen naar de allergoloog voor nader onderzoek. Deze verwijzing is met name van belang als u ernstige reacties heeft gehad bij meerdere soorten geneesmiddelen, zoals bij antibiotica.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze informatie kunt u dit bespreken met uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Apotheek Diakonessenhuis Utrecht
088 250 5060

Apotheek Diakonessenhuis Zeist
088 250 9060

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 februari 2020

Code: APOTHEEK05