Hartkatheterisatie

U ondergaat binnenkort een hartkatheterisatie. U wordt hiervoor opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. Informatie over een hartkatheterisatie vindt u in de volgende folders:

 1. De folder ‘Hartkatheterisatie’ van de Nederlandse Hartstichting. Deze folder krijgt u uitgereikt. U kunt de folder ook vinden op de website van de Nederlandse Hartstichting
 2. Deze folder met specifieke informatie over de gang van zaken rond het onderzoek in het Diakonessenhuis.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan beschreven is. Algemene informatie over een opname vindt u in de folder ‘Dagopname in het Diakonessenhuis'.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

 • U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken. 
 • U mag de medicatie die u thuis gebruikt innemen, tenzij de cardioloog daar met u andere afspraken over heeft gemaakt. Dit is vooral van belang als u thuis bloedverdunners gebruikt. 
 • Laat sieraden thuis en verwijder make-up en nagellak. 
 • Piercings zijn toegestaan tenzij:
  • deze in of bij de luchtweg (mond/keelholte) zitten
  • scherpe uiteinden hebben 
 • U wordt verzocht het operatiegebied minimaal één week voor de operatie niet te ontharen.

Meenemen naar het ziekenhuis

In de folder ‘Dagopname in het Diakonessenhuis’ kunt u lezen wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis. Neem verder uw medicijnlijst, uw eigen medicijnen voor twee dagen en benodigdheden voor een mogelijke overnachting mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) melden aan de afdeling Dagbehandeling (voor 8.00 uur ’s morgens) of de polikliniek Cardiologie (na 8.00 uur ’s morgens)? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Cardiologie.

Na het onderzoek

Wondbehandeling

Wondbehandeling bij onderzoek via de pols
Als het onderzoek via de pols is uitgevoerd dan krijgt u een TR-band (een met lucht gevulde plastic polsband) om de insteekplaats af te drukken. Deze polsband wordt in enkele uren gedoseerd ontlucht. U hoeft geen bedrust te houden en kunt (met uw arm in een mitella) uw bed uit. 

Wondbehandeling bij onderzoek via de lies
Is het onderzoek via de lies uitgevoerd, dan zijn de volgende wondbehandelingen mogelijk:

 • U krijgt een drukverband. Dit drukverband blijft zes uur zitten. Tijdens deze zes uur heeft u platte bedrust. Na zes uur verwijdert de verpleegkundige het drukverband. Hierna mag u als de lies droog is uit bed. 
 • U krijgt een angioseal. De arts sluit de opening in de slagader met een bepaalde hoeveelheid eiwitsubstantie/’plugje’. Als het rustig verloopt, mag u na twee uur bedrust uit bed. De angioseal lost binnen ongeveer drie maanden vanzelf op.

Mogelijke complicaties

Er kan een nabloeding optreden. U krijgt dan een drukverband om de lies of pols. 

Overige gang van zaken op de afdeling

Controles
De verpleegkundige op de afdeling controleert regelmatig uw pols, bloeddruk en de wond.

Drinken en infuus
Om de contrastvloeistof kwijt te raken, is het van belang dat u in de eerste vier uur na het onderzoek 1,5 liter vocht drinkt. Wanneer uw nierfunctie niet optimaal is, kan het zijn dat u voor en na het onderzoek een infuus krijgt om zo de schadelijke werking van de contrastvloeistof op de nieren te minimaliseren.

Klachten
Meld pijn op de borstklachten altijd aan uw verpleegkundige.

Naar huis

 • Het is raadzaam om na de behandeling niet zelf naar huis te rijden. Vraag vooraf iemand u naar huis te brengen. 
 • Als het onderzoek via de pols is uitgevoerd en geen complicaties optreden mag u dezelfde dag naar huis.  
 • Als het onderzoek via de lies is uitgevoerd en er zijn geen complicaties, mag u dezelfde dag of de volgende dag naar huis. Dit hangt af van het tijdstip van het onderzoek en het oordeel van de cardioloog. 

Leefregels voor thuis

Algemene leefregels

 • U kunt de dag na het onderzoek dezelfde medicijnen blijven gebruiken als voor het onderzoek. Als u bloedverdunners gebruikt (Ascal, Sintrommitis, Marcoumar), geldt dit ook tenzij de cardioloog anders voorschrijft. 
 • Tot dat het wondje genezen is, kunt u op het wondje zo nodig een gewone pleister plakken. 
 • Is een angioseal gebruikt, draag dan het angioseal-paspoort dat u krijgt gedurende drie maanden bij u.

Aanvullende leefregels bij onderzoek via de arm

 • Ontzie de arm de eerste vier dagen. Belast deze dus niet. 
 • Houd bij baden de arm droog. Bij lauwwarm douchen mag de arm wel nat worden.

Aanvullende leefregels bij onderzoek via de lies
De eerste vier dagen na onderzoek via de lies gelden de volgende leefregels:

 • Rijd geen auto in verband met plotseling remmen. 
 • Laat geen honden uit in verband met plotseling trekken aan de riem. 
 • Fiets niet. 
 • Loop rustig de trap op. 
 • Verricht geen zware lichamelijke arbeid. 
 • Til niet meer dan 5 kg. 
 • Pers niet. 
 • Oefen bij niezen of hoesten geen druk uit op de punctieplaats. 
 • Neem geen bad (lauw warm douchen mag wel).

Problemen thuis

Neem in de volgende gevallen contact op met de huisarts: 

 • Als de wond ontstoken is (rood, warm). 
 • Bij toenemende verdikking van de wond of pijn.

Uitslag en controleafspraak

U krijgt na het onderzoek een korte, voorlopige uitslag van de cardioloog. Ook krijgt u als u naar huis gaat een belafspraak en een afspraak voor een poliklinische controle mee.

Vragen

Heeft u nog vragen of zijn er onduidelijkheden, stel deze dan aan één van de verpleegkundigen op de afdeling. 

(Patiënten)organisaties

Meer informatie over een hartkatheterisatie kunt u vinden op de website van de Hartstichting: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/medische-onderzoeken/hartkatheterisatie

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Dagbehandeling Utrecht 
088 250 6628

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 2 februari 2024

Code: CAR3