Naar huis met een antibioticum-infuus

Vanwege een infectie wordt u behandeld met antibiotica via een infuus. Uw arts heeft in overleg met u besloten dat u deze behandeling thuis kunt voortzetten. In deze folder vindt u hierover meer informatie. Informatie over het antibioticum zelf vindt u in de bijsluiter.

Waarom antibiotica via een infuus thuis?

Een infuus met antibiotica starten we meestal in het ziekenhuis. Als langere behandeling via het infuus nodig is en er verder geen reden is om in het ziekenhuis te blijven, dan kan dit vaak ook veilig thuis. Thuis heeft u meer vrijheid dan in het ziekenhuis en kunt u uw dagelijkse activiteiten weer zo veel mogelijk hervatten.

Het infuus (PICC of MIDline)

Voor het toedienen van antibiotica in de thuissituatie is vaak een speciaal infuus nodig: een PICC of MIDline. Dit is een dun flexibel slangetje dat in de bovenarm in een bloedvat wordt ingebracht. Uw behandelaar vertelt u welk infuus bij uw wordt ingebracht. Het uiteinde van de PICC ligt tot vlakbij het hart, van een MIDline tot bij het sleutelbeen, dus net in de borstkas.  Hierdoor komen de geneesmiddelen die via de katheter worden ingebracht in een groot bloedvat terecht. Daar worden zij snel verdund waardoor schade aan het bloedvat wordt voorkomen.

De PICC of MIDline is geschikt voor langdurige infuusbehandeling. Via de PICC of MIDline kan zo nodig ook bloed worden afgenomen. De lijn wordt in het ziekenhuis ingebracht.

Afbeelding van PICC en MIDline

Inbrengen van het infuus

Voor u naar huis gaat brengt een anesthesioloog in het ziekenhuis het infuus bij u in. Dit gebeurt op een operatiekamer. Met een echoapparaat zoekt hij/zij een geschikt bloedvat in uw bovenarm. Via dit bloedvat brengt de anesthesist de PICC in. De meeste patiënten ervaren het inbrengen niet als belastend of pijnlijk. Na het inbrengen van de PICC maakt de anesthesist een röntgenfoto van de borstkas. Dit is om te controleren of de PICC op de goede plaats zit. Soms moet na beoordeling van de röntgenfoto de PICC iets teruggetrokken worden. Opnieuw prikken is meestal niet nodig.

De PICC wordt met een speciale pleister vastgeplakt. De insteekopening wordt afgedekt met een doorzichtige pleister met chloorhexidine. Chloorhexidine verkleint de kans op infecties. Aan het uiteinde van de PICC, daar waar het infuus kan worden aangekoppeld, wordt een afsluiter geplaatst.

Het inbrengen van de PICC duurt in totaal ongeveer 1 uur.

Het antibioticum

Het antibioticum
Uw arts bepaalt welk antibioticum u krijgt. De keuze voor het antibioticum hangt af van de infectie die u heeft. Als u in het verleden een allergische reactie heeft gehad op een antibioticum meld dit dan voor het start van de behandeling.

Naam van het antibioticum .......................................................................................................................

De bijwerkingen die kunnen optreden vindt u in de bijsluiter van het antibioticum.

Levering van de middelen

Uw antibioticum wordt geleverd door de poliklinische apotheek van het Diakonessenhuis. Als u naar huis gaat, krijgt u de medicatie mee. De hulpmiddelen krijgt u van de thuiszorgorganisatie. Het overige materiaal wordt thuisbezorgd. U hoort van de verpleegkundige op de afdeling hoe laat de levering is.

Het antibioticum zit in infuuszakken. De houdbaarheid van antibiotica in infuuszakken is meestal kort. Hierdoor kan het zijn dat de infuuszakken niet in een keer geleverd worden. Als er vervolgleveringen nodig zijn, dan stemt de apotheek de afleverwijze (ophalen of bezorgen) met u af. Ook spreekt de apotheekmedewerker datum en tijd met u af.

Bewaren van de infuuszakken

U moet de infuuszakken in de koelkast bewaren. Leg de infuuszakken in het midden van de koelkast en niet tegen de achterkant, op de bodem of in de deur. Leg de infuuszakken ook niet in de vriezer. Haal de infuuszak die u gaat gebruiken ongeveer 1 à 2 uur voor toediening uit de koelkast. Te koude vloeistof kan namelijk pijnlijk zijn bij toedienen.

Toediening

Een verpleegkundige van de thuiszorg komt bij u thuis om de infuuszak aan te sluiten en om het infuus te controleren. De thuiszorgverpleegkundige zorgt ook voor een infuuspomp en eventuele hulpmiddelen die nodig zijn om het antibioticum toe te dienen. De infuuspomp zit in een klein tasje dat u bij u draagt waardoor u vrij kunt bewegen (zie leefregels hieronder).

De toediening kan in een bepaalde tijd inlopen of doorlopend over 24 uur. Dit hangt af van het antibioticum. De thuiszorg komt 1 of 2 keer per dag langs, afhankelijk van hoe vaak een nieuwe infuuszak aangesloten moet worden. U hoort op de afdeling op welk tijdstip de thuiszorgverpleegkundige de eerste keer komt.

Duur en controle van de behandeling

 U hoort van uw arts:

 • hoe lang u het antibioticum via het infuus moet krijgen;
 • wanneer u op controle moet komen op de polikliniek;
 • of en wanneer u bloed moet laten afnemen ter controle.

Leefregels

 • U mag met de PICC/MIDline gewoon douchen.
 • U mag niet baden, zwemmen en naar de sauna in verband met het risico op infectie.
 • Als de insteekplaats onder de folie bij het douchen of om een andere reden vochtig is geworden dan moet de thuiszorg deze opnieuw verzorgen.
 • U mag niet zwaar tillen (niet meer dan 10 kilo).
 • De PICC/MIDline beperkt u verder niet in uw dagelijkse activiteiten.

Let op:

 • Laat niet uw bloeddruk meten aan de arm waar de PICC/MIDline is geplaatst. De PICC/MIDline kan hierdoor verstopt of beschadigd raken.
 • Laat geen bloed afnemen uit een bloedvat van de arm waar de PICC/MIDline is geplaatst.

Wanneer moet u contact opnemen

Complicaties zijn zeldzaam, maar kunnen zowel thuis als in het ziekenhuis voorkomen. Aarzel niet om contact op te nemen als u zich zorgen maakt. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Neem direct contact op in de volgende gevallen:

 • Koorts (temperatuur van 38.5 graden of hoger, als u prednison gebruikt 37.5 graden of hoger) en/of koude rillingen.
 • Tekenen van trombose: pijn aan de arm of schouder, zwelling en/of roodheid.
 • Tekenen van ontsteking bij de insteekopening van de PICC-lijn, zoals vocht en/of pus, roodheid, zwelling of pijn.
 • Complicaties zoals huiduitslag, ernstige diarree, zwelling van het gezicht, tekenen van kortademigheid, pijn bij het hoesten ter hoogte van de borstkas of bewustzijnsverlies.
 • Bij problemen met de PICC/MIDline, bijvoorbeeld beschadiging van de infuuslijn (barst in de lijn), geblokkeerde infuuslijn, lekkage van vocht of bloed naast de PICC/MIDline, loslaten van het afsluitdopje en als de katheter naar buiten lijkt te schuiven. Probeer in geen geval de katheter terug te schuiven. Plak de katheter met een extra stuk pleister op uw arm vast.
 • Bij problemen met de pomp kunt u direct bellen met de thuiszorg.

Neem binnen kantoortijden contact op met uw behandelend arts via de polikliniek.
Neem buiten kantoortijden contact op met de dienstdoende arts van uw behandelend specialisme.

Vragen

Heeft u vragen over het geneesmiddel of het bewaren en de levering daarvan? Neem dan contact op met de apotheek van het Diakonessenhuis. De telefoonnummers vindt u achter in deze folder. Onze openingstijden vindt u op https://www.diakonessenhuis.nl/apotheek. Heeft u vragen over de behandeling? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Telefoonnummers

Apotheek Diakonessenhuis Utrecht
088 250 5060

Apotheek Diakonessenhuis Zeist
088 250 9060

Klachten

Het Diakonessenhuis streeft ernaar optimale zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. U kunt zich wenden tot de direct betrokken medewerker of de leidinggevende. Als u dit niet prettig of wenselijk vindt, kunt u terecht bij een van de klachtenfunctionarissen via telefoonnummer 088 250 6143, via e-mail [email protected] of via het klachtenformulier op www.diakonessenhuis.nl.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 6 mei 2022

Code: APOTHEEK06