Hygiënevoorschriften voor patiënten en bezoekers

Een opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie of het oplopen van een resistente bacterie. In het ziekenhuis proberen we dit risico zo klein mogelijk te houden. We nemen daarvoor allerlei maatregelen. Wat u zelf, als patiënt of bezoek, bij kunt dragen om dit risico te verkleinen, leest u in deze folder.

Wat is een infectie?

Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van microorganismen zoals bacteriën en virussen. Het krijgen van een infectie is niet alleen afhankelijk van het micro-organisme, maar ook van onze weerstand. De weerstand van patiënten in een ziekenhuis is vaak verminderd, waardoor zij extra kwetsbaar zijn.

Wat is een resistente bacterie?

Een infectie die veroorzaakt wordt door een bacterie wordt vaak behandeld met antibiotica. Dit in de meeste gevallen effectief. Er zijn echter steeds meer bacteriën die niet meer gevoelig zijn voor de gebruikelijke antibiotica; dit noemen we resistente bacteriën.

Wat kunt u doen om verspreiding van bacteriën en virussen tegen te gaan?

 • Heeft u een infectie (zoals een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen)? Meld dit direct bij de verpleegkundige;
 • Was of desinfecteer regelmatig uw handen met water en zeep of met handalcohol (zie onder handhygiëne);
 • Let op uw hoest- en niesgedrag (zie onder hoesthygiëne);
 • Spreek uw zorgverleners aan op het gebruik van goede handhygiëne.

Handhygiëne

Goede handhygiëne is belangrijk om overdacht van (ziekmakende) microorganismen te voorkomen. Er zijn twee vormen van handhygiëne: wassen of desinfecteren. Hieronder is beschreven op welke manier u de handen moet wassen of desinfecteren. Bij de ingang van de verpleegafdeling en op de patiëntenkamer hangt een handalcoholdispenser en een instructie.

Handen wassen

 • maak de handen nat en voorzie ze van vloeibare zeep;
 • wrijf de handen minimaal 10 seconden over elkaar, waarbij vingertoppen, duimen, handpalmen, gebied tussen de vingers en polsen goed ingewreven worden (zie afbeelding);
 • spoel de handen goed af;
 • droog de handen met wegwerphanddoekjes;
 • sluit de kraan met de elleboog of gebruik het wegwerphanddoekje.

Handen desinfecteren

 • gebruik voldoende handalcohol (twee keer pompen), zodat de handen na 30 seconden wrijven droog zijn;
 • zorg dat alle delen van de handen ingewreven worden, zoals vingertoppen, duimen, handpalmen, tussen de vingers en de polsen (zie afbeelding);
 • wrijf tot de handen droog zijn (niet droog wapperen, geen wegwerphanddoekje gebruiken).

 

Afbeelding van een instructie voor het wassen van de handen

Instructie voor het inwrijven van de handen

Wanneer moet u aan handhygiëne denken?

Pas handhygiëne toe:

 • voor het eten;
 • na toiletbezoek;
 • na gebruik van po of urinaal;
 • na hoesten of niezen.

Maak bij voorkeur gebruik van handalcohol, maar als uw handen zichtbaar vuil zijn, was ze dan met water en zeep.

Hoesthygiëne

 • Hoest of nies nooit in de ruimte;
 • Hoest of nies met het gezicht afgewend van andere personen;
 • Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de elleboogholte;
 • Gebruik papieren zakdoekjes één keer en gooi deze direct na gebruik weg;
 • Was na het hoesten of niezen altijd de handen met water en zeep of desinfecteer ze met handalcohol.

Wat kunt u nog meer doen om een infectie te voorkomen?

 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan;
 • Gebruik voor de algemene lichaamsverzorging schone en persoonsgebonden toiletartikelen;
 • Volg de instructie(s) van de medewerker op als u iemand bezoekt die in isolatie wordt verpleegd.

Specifiek voor bezoekers

Ga bij voorkeur niet op bezoek als u een infectie (zoals een huidinfectie), diarree, koorts, verkoudheid of griep(verschijnselen) heeft. Voor kinderen geldt dit ook als zij een kinderziekte hebben (zoals bijvoorbeeld waterpokken) of korter dan drie weken voor het bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte. Wanneer bezoek aan een patiënt toch noodzakelijk is, moet u/uw kind zich eerst melden bij de verpleging. 

Pas handhygiëne toe: 

 • bij het betreden van de afdeling;
 • bij het verlaten van de patiëntenkamer;
 • na toiletbezoek;
 • na hoesten of niezen.

Bezoek bij isolatieverpleging

Soms is het nodig dat u als bezoeker van een patiënt in isolatie beschermende maatregelen neemt.

 • Meld u bij de verpleging, zodat zij u kunnen informeren over de eventuele extra maatregelen;
 • Desinfecteer uw handen bij het verlaten van de kamer;
 • Verlaat na het bezoek het ziekenhuis. Als u ook nog bij andere patiënten op bezoek wilt, plan dat bezoek dan vóór uw bezoek aan de patiënt die in isolatie wordt verpleegd.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de verpleegkundige of u kunt bellen met de afdeling Hygiëne en infectiepreventie, telefoonnummer 088 250 6440.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 6 april 2021

Code: HYG08