Implantatie van een ILR

U heeft een afspraak voor de implantatie van een Implanteerbare Loop Recorder (ILR). Voor deze ingreep wordt u één dagdeel in het Diakonessenhuis Utrecht opgenomen. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de ingreep. Daarnaast vindt u informatie over hoe u de ILR na implantatie moet gebruiken.

Wat is een ILR?

Een ILR (Implanteerbare Loop Recorder) is een hartritmemonitor die uw hartritme registreert op het moment dat zich hartritmestoornissen voordoen. De cardioloog kan aan de hand van de opgeslagen gegevens beoordelen of uw klachten en symptomen door een hartritmestoornis worden verklaard. Deze klachten/symptomen kunnen zijn: flauwvallen (syncope), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid en hartkloppingen. Ook kan het zijn dat de neuroloog u heeft doorverwezen voor een ILR omdat u een TIA of herseninfarct heeft gehad. Een ILR bestaat uit drie onderdelen:

Implantaat

Het implantaat is een apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht (implantatie). Het implantaat is zo groot als een USB-stickje of zelfs kleiner. Er bevinden zich twee elektroden op het implantaat waarmee het ritme van uw hart voortdurend kan worden bekeken, geanalyseerd en zo nodig geregistreerd.

Activator (patiënt assistant)

De activator is een afstandsbediening om uw eigen hartfilmpje te kunnen maken op het moment dat u klachten heeft of direct daarna. Het hartfilmpje wordt opgeslagen in het geheugen van de ILR. Afhankelijk van hoe de ILR is ingesteld, kunnen één of meerdere hartfilmpjes worden opgeslagen. Het is belangrijk dat u de activator altijd bij u draagt, zodat u uw hartritme kunt registreren tijdens of direct nadat u klachten heeft. Als u ritmestoornissen heeft, maar u ondervindt hier geen klachten van, dan registreert de ILR uw hartritme automatisch.

Programmeerapparaat

Het programmeerapparaat is in het ziekenhuis aanwezig. De cardiotechnicus kan met dit apparaat het door u geregistreerde hartritme bekijken, opslaan en/of afdrukken. Ook kan hij met dit programmeerapparaat de geïmplanteerde ILR instellen.

Voorbereidingen

Medicijnen

Bloedverdunners
Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon innemen met uitzondering van sommige bloedverdunners. De secretaresse Cardiologie informeert u hierover als zij u belt om de afspraak voor implantatie van de ILR te plannen. U ontvangt ook een bevestingsbrief met de datum van de ingreep en informatie over de bloedverdunners.

Plastabletten (diuretica)
Gebruikt u plastabletten en vindt de ingreep ’s ochtends plaats? Dan kunt u de plastabletten beter pas na de ingreep innemen.

Gebruikt u plastabletten en vindt de ingreep ’s middags plaats? Dan kunt u de plastabletten zoals gebruikelijk in de ochtend innemen.

Antibiotica
Als u overgevoelig bent voor antibiotica, dient u dit vóór de ingreep aan de arts te melden.

Overige medicijnen
Als u vragen heeft over andere medicijnen, kunt u contact opnemen met de cardioloog die de medicatie heeft voorgeschreven.

De dag na de ingreep kunt u uw medicatie weer innemen, tenzij de cardioloog anders beslist.

Eten

Voor de ingreep mag u gewoon eten zoals u gewend bent.

Vervoer

Wij adviseren u om na de ingreep niet zelf aan het verkeer deel te nemen. Het is dus belangrijk dat u tevoren vervoer naar huis regelt.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de polikliniek Cardiologie. De contactgegevens vindt u onder het kopje ‘Telefoonnummers’.

De ingreep

Op de afgesproken tijd meldt u zich op de afdeling. Meestal is dit de afdeling Dagbehandeling of verpleegafdeling Cardiologie (2AB) op onze locatie Utrecht. Op de afdeling brengen we u naar uw kamer, waar de voorbereiding op de ingreep begint.

Voor de ingreep

U krijgt een jasje van het ziekenhuis aan. En we adviseren u om nog even naar het toilet te gaan. Dan rijden we u in uw bed naar de hartkatheterisatiekamer. Daar vindt de ingreep plaats.

Tijdens de ingreep

In de hartkatheterisatiekamer ligt u op uw rug op een onderzoekstafel. Een laborant vertelt u in het kort wat er tijdens de ingreep gaat gebeuren. De cardiotechnicus meet van te voren uit waar het signaal van uw hart het sterkste is en waar de ILR het beste geplaatst kan worden. Meestal is dit onder of aan de rechterzijde van de linker borst.

De cardiotechnicus geeft met een stift op de huid aan waar de cardioloog de ILR kan implanteren. Vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd en worden er steriele doeken over u heen gelegd. De cardioloog geeft u een verdovingsprik om de plaats waar de ILR wordt geïmplanteerd te verdoven. Vervolgens maakt de arts een klein sneetje in uw huid om de ILR in te brengen. Het is belangrijk dat u tijdens de ingreep stil blijft liggen. De ingreep duurt meestal niet langer dan een half uur. Zodra de ILR is geplaatst, wordt het wondje gehecht. Afhankelijk van het soort implantaat worden oplosbare of niet oplosbare hechtingen gebruikt. U krijgt na de implantatie van de cardiotechnicus of cardioloog te horen of de hechtingen verwijderd moeten worden.

Na de ingreep

Na de ingreep brengen we u terug naar uw kamer. Daar verblijft u nog 1 à 2 uur. De verpleegkundige op de afdeling controleert de pleister, de wond, uw bloeddruk en uw pols. 

Voordat u naar huis gaat komt de cardiotechnicus bij u langs om de werking van de ILR en de leefregels met u door te nemen. Over de leefregels en uw ILR ontvangt u van de cardiotechnicus extra informatie op papier en u krijgt een identificatiepas waar de gegevens van de ILR op vermeld staan.

Risico's/complicaties

Incidenteel kan een nabloeding of een infectie optreden.

Na de implantatie

Zelf een registratie maken

Zoals eerder vermeld is een ILR een hartritmemonitor die voortdurend uw hartritme registreert. De activator is een afstandsbediening die door middel van radiogolven communiceert met uw geïmplanteerde hartmonitor. Als u de activator boven uw ILR houdt en de knop van de activator indrukt, dan slaat de hartmonitor op dat moment en kort daarvoor uw hartritme op. Dit hoeft u alleen te doen als u het implantaat gekregen heeft wegens klachten zoals onverklaarbaar omvallen, duizelingen of hartkloppingen.

Wanneer contact opnemen?

Er zijn een aantal situaties waarna de ILR dient te worden uitgelezen:

  1. Bij lichte klachten laat u na 3 registraties de ILR uitlezen.
  2. Bij heftige klachten (bijvoorbeeld een wegraking of vallen) dient u contact op te nemen met het ziekenhuis. De ILR moet na 1 registratie zo spoedig mogelijk worden uitgelezen. In de meeste gevallen wordt de ILR dan dezelfde dag nog in het ziekenhuis uitgelezen.

Houden uw klachten aan en bent u niet in staat bent om naar het ziekenhuis te komen? Raadpleeg dan uw huisarts of bel het alarmnummer 112.

Adviezen voor thuis

Pleister verwijderen

Na drie dagen mag u de pleister verwijderen. Als de wond droog is, dan hoeft u geen nieuwe pleister op de wond aan te brengen.

Douchen

Na drie dagen is het wondje voldoende genezen en mag u weer douchen.

Sporten

Na een paar dagen kunt u weer sporten. Wel moet u er rekening mee houden dat het implantaat bij bepaalde contactsporten goed beschermd moet worden tegen stoten of lichamelijk contact. Overleg met uw arts welke sporten veilig zijn.

Behandeling bij tandarts, huisarts of andere arts

Maak altijd kenbaar met uw identificatiepas dat u een ILR heeft. De behandelaar kan daar zo nodig rekening mee houden.

Detectiepoortje (op een vliegveld, rechtbank of stadion)

Meld u bij de beambte/beveiliger en laat uw identificatiepas zien. Hij bepaalt of u door het detectiepoortje moet gaan. De detectiepoort beschadigt uw ILR niet maar het alarm van de detectiepoort kan wel afgaan.

Controleafspraak

U krijgt na de ingreep een afspraak mee voor de eerste controle van de ILR en controle van de wond. Deze controle vindt 7 tot 14 dagen na de ingreep plaats. Daarna komt u iedere drie maanden op de polikliniek Cardiologie voor controle en het uitlezen van uw ILR. Als u meer dan 3 tussentijdse registraties of 1 registratie van ernstige klachten hebt, komt u eerder op de polikliniek. 

Vragen

Met vragen over de ingreep kunt u terecht bij uw behandelend arts of pacemakertechnicus. U kunt daarvoor tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Cardiologie. De contactgegevens vindt u onder het kopje ‘Telefoonnummers’.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 8 mei 2023

Code: CAR14