Ingegroeide teennagel (inguis incarnatus)

Deze folder geeft u informatie over de behandelingsmogelijkheden bij een ingegroeide teennagel. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Algemeen

Een ingegroeide teennagel

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De binnen- of buitenrand van de nagel is dan in de huid gegroeid en heeft aanleiding gegeven tot irritatie, pijn of een ontsteking. Waarom zo'n teennagel ingroeit is niet met zekerheid bekend. Mogelijk ligt het aan de bouw van de teen zelf (licht gekanteld, waardoor bij het lopen een nagelrand te veel in de huid drukt) of aan het schoeisel (te nauw, te smal). Zeker is dat het te kort afknippen van de hoeken van de nagel een rol speelt. 

Diagnose en onderzoek

Voor het stellen van de diagnose is meestal geen nader onderzoek nodig. Een enkele keer kan de arts, afhankelijk van de bevindingen, een röntgenfoto van de teen laten maken. 

Voorbereidingen op de operatie

Voorbereidingen

Tegen de pijn is over het algemeen een eenvoudige pijnstiller voldoende (paracetamol). Deze zijn te koop bij apotheek en drogist en het is aan te raden om deze pijnstillers voor de operatie alvast in huis te halen.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de opnameplanner Chirurgie? Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Meenemen

  • Uw legitimatiebewijs.
  • Slippers of pantoffels om na de behandeling te dragen.
  • Iemand die u begeleidt en na de ingreep naar huis kan brengen.
  • Neem bij de ingang van het ziekenhuis vast een rolstoel mee naar de behandelkamer. U kunt na de ingreep minder goed lopen. Uw begeleider kan u dan in de rolstoel naar de uitgang brengen.

De ingreep

Polikliniek

De operatie wordt meestal poliklinisch uitgevoerd op de polikliniek Chirurgie.

Verdoving

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving door middel van twee verdovingsprikken aan de teenbasis. De medische term voor verdoving is anesthesie. De anesthesist geeft u informatie over de verdoving en u kunt hierover lezen in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De behandelingsmogelijkheden

Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de ernst van het ingroeien van de nagelrand. Wanneer de nagelrand een beetje ingroeit of dreigt in te groeien en irritatie veroorzaakt, zijn eenvoudige maatregelen vaak afdoende. De druk van de nagelrand kan worden verminderd door een plukje watten onder de nagel te schuiven of de huid regelmatig naar beneden te masseren.

Eenmalige versmalling

Wanneer de mate van ingroei erger is en aanleiding geeft tot pijn of een ontsteking veroorzaakt, is een versmalling van de nagelrand nodig. Zo'n versmalling kan geschieden door de nagelrand weg te knippen. Later groeit de nagel dan weer aan. Als de ontsteking tot rust is gekomen, kan geprobeerd worden met de hierboven beschreven eenvoudige maatregelen opnieuw ingroei te voorkomen.

Blijvende versmalling

Ook kan de nagel blijvend versmald worden door niet alleen de nagelrand weg te knippen, maar ook de wortel van de nagel te versmallen. Dat stukje wortel van de nagel moet dan worden weggesneden of weggekrabd, of door middel van een etsende vloeistof (phenol) worden vernietigd.

Gehele of gedeeltelijke verwijdering

Afhankelijk van de bevindingen van de arts, kan het soms nodig zijn de nagel geheel of gedeeltelijk te verwijderden. 

Duur van de ingreep

De ingreep duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten. Uw arts zal met u overleggen welke behandeling in uw situatie het beste lijkt. 

Na de ingreep

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals een nabloeding of wondinfectie. Er kan een recidief optreden, de nagel groeit dan weer in en er zal een nieuwe ingreep nodig zijn. 

Vervoer

Het wordt afgeraden na de ingreep zelf auto te rijden. Zorg dat iemand u begeleidt en thuis kan brengen. Neem bij de ingang van het ziekenhuis vast een rolstoel mee naar de behandelkamer. U kunt na de ingreep minder goed lopen, uw begeleider kan u dan in de rolstoel naar de uitgang brengen.

Adviezen voor thuis

Hieronder vindt u algemene adviezen voor na de ingreep. Het kan zijn dat de chirurg u nog andere adviezen geeft die beter aansluiten bij uw situatie. Deze krijgt u dan na de ingreep op papier mee naar huis, zodat u deze rustig kunt nalezen.

Pijn

Na anderhalf tot twee uur is de verdoving uitgewerkt. Neem voor die tijd alvast pijnstillers in. U kunt paracetamol 500 mg gebruiken. U mag tot vier maal daags twee tabletten innemen.

Drukverband

Na de ingreep krijgt u een drukverband om uw teen/voorvoet. Na twee dagen mag u het drukverband verwijderen. Het verband zit dan vaak vast. U kunt het onder de douche of kraan met water losmaken.

Zwelling

Houd uw been de eerste twee dagen hoog. Hiermee vermindert u pijn en zwelling.

Lopen

Probeer lopen de eerste week na de operatie zoveel mogelijk te beperken.

Wondverzorging

Na twee dagen, als het drukverband is verwijderd, mag de wond nat worden. U kunt de wond het best aan de lucht laten drogen. Als de wond nog wat lekt, kunt u er een pleister of een gaasje op doen. Het is belangrijk om de wond goed schoon te houden, dit om de kans op wondinfectie te verkleinen. Het kan ongeveer 2 weken duren voordat de wond op de teen volledig genezen is.

Vragen

Heeft u nog vragen of doen zich thuis problemen voor, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek Chirurgie
088 250 5333

  • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
  • toets 2 voor vragen rond opname
  • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
  • toets 4 voor overige vragen

Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

Opnameplanner Chirurgie
088 250 5333 (toets 2)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 21 januari 2022

Code: CH24