Ingreep onder sedatie op de spoedeisende hulp

U krijgt op de afdeling Spoedeisende hulp een kortdurende medische ingreep onder sedatie. Dit houdt in dat u naast pijnmedicatie ook medicijnen krijgt om u in een lichte slaaptoestand te brengen, het zogenaamde ‘roesje’. De arts heeft dit met u besproken. In deze folder kunt u de informatie over sedatie nog eens rustig nalezen en vindt u adviezen voor thuis. Als de ingreep uw kind betreft, kunt u overal waar in deze folder ‘u’ staat, ‘uw kind’ lezen.

Wat is sedatie?

Sedatie is het verlagen van uw bewustzijn. Met sedatie kunt u zich beter ontspannen tijdens de ingreep. Dit is prettig voor u en het helpt de arts de ingreep zo goed mogelijk uit te voeren. Na de ingreep weet u weinig of niets meer van de ingreep. 

Het voordeel ten opzichte van een algehele verdoving (narcose) is dat u niet zo diep slaapt en dat de middelen na de ingreep snel weer uitgewerkt zijn.

Gang van zaken

Voorbereiding

Als u nog geen infuus heeft, krijgt u een infuus in uw hand of arm.
Ook krijgt u plakkers op uw borst. Deze worden aangesloten op een monitor. Hiermee bewaken we tijdens de sedatie de diepte van de sedatie, uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte. 

Voor zuurstoftoediening tijdens de sedatie krijgt u een neusbrilletje (twee slangetjes in uw neus) of een kapje op uw gezicht.

Het toedienen van de middelen

Via het infuus krijgt u de pijnstillers en de slaapmedicatie toegediend. De middelen werken heel snel. U valt meteen in een lichte slaap.

Controles tijdens sedatie

Er is altijd minimaal één ervaren arts en één verpleegkundige aanwezig bij een ingreep onder sedatie. Zij bewaken uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte.

Naar huis

Na de behandeling mag u weer naar huis als: 

  • u weer goed wakker bent 
  • uw hartslag en bloeddruk goed zijn 
  • u kunt drinken en niet misselijk bent 
  • u rechtop kunt zitten en niet erg duizelig bent

Indien nodig krijgt u pijnstillers mee naar huis.  

Advies voor na de ingreep

Wij raden u aan om na de behandeling zelf geen voertuigen/machines te besturen. Uw arts kan u vertellen hoe lang u dit niet mag doen. Dit is afhankelijk van de medicijnen die u gekregen heeft.

Contact opnemen

Als u last krijgt van misselijkheid en/of braken of andere klachten die u niet vertrouwt, bel dan met de afdeling Spoedeisende hulp. Deze is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar via telefoonnummer 088 250 6211.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen via bovenstaand telefoonnummer.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 19 maart 2021

Code: SEH02