Inspanningsechografie (dobutrexecho)

U heeft een afspraak voor een inspanningsechografie. Dit onderzoek vindt meestal plaats op de afdeling Hartbewaking op locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een inspanningsechografie?

Een inspanningsechografie wordt ook wel dobutrexecho genoemd. Bij dit onderzoek wordt door middel van het inspuiten van dobutamine (via een infuus) het hartritme versneld en de pompkracht van het hart versterkt. Hierdoor is een eventueel zuurstoftekort in de hartspier tijdens inspanning op te sporen. Ook is na te gaan hoeveel last het hart heeft van een hartklepverkalking of hoeveel pompkrachtreserve het hart heeft.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voor het onderzoek treft u thuis de volgende voorbereidingen:

  • Medicijnen  

Stop geleidelijk met het innemen van de B-blokker (zoals Selokeen, Tenormin, Inderal, Aptine):

. . . . . . . . . . . . dag . . . . . . . . . . . . tablet;

. . . . . . . . . . . . dag . . . . . . . . . . . . tablet;

. . . . . . . . . . . . dag . . . . . . . . . . . . tablet;

. . . . . . . . . . . . dag . . . . . . . . . . . . tablet.

Blijft uw andere medicijnen gewoon innemen.  

Uw cardioloog vertelt u of en zo ja met welke medicatie u tijdelijk moet stoppen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.  

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de afdeling Echocardiografie via telefoonnummer 088 250 5067. Wij nemen contact met u op voor een nieuwe afspraak.

Bent u verkouden, of heeft u koorts, neem dan contact op met polikliniek Cardiologie. Het kan zijn dat het onderzoek moet worden uitgesteld.

Opname en onderzoek

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de met u afgesproken verpleegafdeling (dit is meestal de afdeling Hartbewaking). Hier wordt u tijdelijk opgenomen.

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Op de afdeling krijgt u een infuus, de verpleegkundige maakt een hartfilmpje (ECG) en u wordt aangesloten op diverse apparatuur.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U gaat op uw linkerzij liggen. Een cardioloog, verpleegkundige en echolaborant voeren het onderzoek uit. U krijgt tijdens het onderzoek via het infuus een medicijn toegediend. Dit medicijn zet uw hart aan het werk. Om de drie minuten maakt de laborant een echo van de hartspier. Zo kunnen de cardioloog en de laborant de functie van uw hartspier bij deze ‘inspanning’ beoordelen.  

Na ongeveer 20 minuten kunt u zich vervelend gaan voelen, doordat uw hart fel en snel klopt. Soms treedt lichte misselijkheid op. Ook kunt u lichte pijn op de borst krijgen. Geef dit door aan de cardioloog en de verpleegkundige, zodat zij dit kunnen verhelpen. 

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt 30 tot 40 minuten.

Na het onderzoek

Het infuus stopt en de verpleegkundige en de laborant koppelen de apparatuur af. Het duurt enige tijd (meestal minder dan 10 minuten) voordat uw hartslag weer normaal is.

Tijdens en na het onderzoek kunt u zich wat moe of misselijk voelen. Ook kunt u een vervelend gevoel op de borst hebben.

Risico’s of mogelijke complicaties

Aan ieder inspanningsonderzoek zijn algemene risico’s verbonden, zoals een optredend zuurstoftekort in de hartspier en ritmestoornissen. Vraag uw arts naar eventuele specifieke risico’s in uw geval.  

Ontslag

Naar huis

Het infuus wordt verwijderd. Wanneer u hersteld bent van het onderzoek en uw bloeddruk en ECG goed zijn, mag u naar huis.

Vervoer naar huis
Na het onderzoek kunt u zich nog wat vervelend voelen. Daarom raden wij u aan om iemand mee te nemen, die u naar huis kan brengen.

Problemen thuis

Doen zich thuis problemen voor, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. 

Uitslag

De cardioloog bespreekt met u de uitslag van het onderzoek. Dit gebeurt tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek óf telefonisch, wanneer de cardioloog dit met u heeft afgesproken.

Vragen

Met vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de polikliniek Cardiologie. 

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected]
 

Bijgewerkt op: 19 april 2021

Code: CAR19