Kraamsuite: huiselijk bevallen in het ziekenhuis

Bevallen is een bijzondere gebeurtenis. Veel vrouwen bevallen het liefst thuis in hun eigen vertrouwde omgeving. Soms is het niet mogelijk om thuis te bevallen. En soms is het om medische redenen beter of zelfs noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen. Of u vindt het gewoon een prettig en veilig idee. Het Diakonessenhuis probeert de huiselijke sfeer zo veel mogelijk te benaderen. Huiselijk bevallen, maar dan in het ziekenhuis. De kraamafdeling beschikt hiertoe over achttien kraamsuites. In deze folder vindt u meer informatie over de kraamsuites en over bevallen in het ziekenhuis.

De kraamsuite

Visie op zorg

Het Diakonessenhuis heeft gekozen voor gezinsgerichte zorg (family centered care). De zorgvraag van moeder en kind is uitgangspunt voor de zorgverlening. Artsen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden en andere zorgverleners komen naar u en uw kind toe. U en uw partner worden actief betrokken bij beslissingen en keuzes. Net als thuis bepaalt u zelf wanneer het bezoek welkom is. Ook het dagprogramma wordt in overleg met u afgesproken. U kunt daarbij denken aan de tijdstippen waarop uw kind in bad gaat en uw kamer wordt schoongemaakt.

 

Afbeelding van een kraamsuite

Een kraamsuite

Voorzieningen

De kraamsuite is ingericht als een gezellige, huiselijke ruimte. Alle zorg rondom de bevalling en de kraamperiode vindt hier plaats. U hoeft niet te verhuizen naar een aparte verloskamer. Alle medische voorzieningen zijn standaard in de kraamsuite aanwezig. Deze zijn weggewerkt in een wandmeubel dat naar behoeven open of dicht kan. De kraamsuite verandert als de bevalling zich aandient in een volledig ingerichte verloskamer. Na de bevalling gaat het wandmeubel dicht en wordt de verrijdbare apparatuur verwijderd. De kraamsuite wordt weer een knusse kamer waar u rustig kunt bijkomen en genieten van de baby.

De suite heeft een eigen badkamer met een wastafel, toilet en een douche. Er is een televisie, een geluidsinstallatie en gratis wifi aanwezig. U kunt desgewenst uw eigen cd’s meenemen. Voor de moeder is er een comfortabel bed en een kleding- en opbergkast.

Voor de partner is er een stoel die uitgeklapt kan worden tot bed. Voor de baby staat een wiegje klaar. Ook is er een baby-badje en een aankleedtafel om de baby te verschonen.

Samen met partner en kind

Uw baby blijft dag en nacht bij u op de kamer. Ook uw partner kan 24 uur per dag bij u en de baby zijn. De aanwezigheid van de partner is belangrijk voor de hechting van de baby aan de ouders. De partner kan ook wennen aan de zorg voor baby en moeder. Alleen om medische redenen kan de kinderarts besluiten om uw kind over te plaatsen naar de kinderafdeling. Als uw baby geel ziet, is behandeling op de kraamsuite mogelijk.

Bezoek

Bezoek is van harte welkom. Bezoektijden zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 - 20.00 uur. U en uw partner kunnen 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Het bezoek kan elkaar buiten de afdeling eventueel aflossen. 

Duur

Hoe lang u en uw kind in de kraamsuite verblijven, is afhankelijk van de reden tot opname. Meestal gaat u niet lang na de bevalling naar huis. Als een langer verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk is, dan blijft u langer in de kraamsuite. 

Kosten

Aan het gebruik van de kraamsuite zijn voor u geen extra kosten verbonden. Extra voorzieningen zoals maaltijden voor uw partner worden wel bij u in rekening gebracht.

Het kan zijn dat uw baby na de bevalling opgenomen wordt in het ziekenhuis. Dan kunt u als er plek is een aantal dagen in het ziekenhuis blijven om dichtbij uw kind te zijn. Hiervoor brengen we het zogeheten tarief Gezonde Moeder in rekening bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoed dit volledig, maar het gaat wel af van uw eigen risico.
Houd er ook rekening mee dat de dagen dat u in het ziekenhuis verblijft, afgaan van de uren kraamzorg waar u thuis recht op heeft.

Bevallen in het ziekenhuis

Bevallen in het Geboortehuis Utrecht

Het Diakonessenhuis locatie Utrecht huisvest het Geboortehuis Utrecht. U bevalt hier onder begeleiding van uw eigen verloskundige in een huiselijke sfeer met ziekenhuiszorg binnen handbereik wanneer dat nodig is.

Bevalling met medische indicatie

Bij medische indicatie wordt de bevalling begeleid door een arts-assistent of verloskundige van het ziekenhuis. Zij werken onder supervisie van de dienstdoende gynaecoloog. U wordt ontvangen op de triageafdeling van de afdeling Verloskunde. Na lichamelijk onderzoek en een hartfilmpje gaat u naar een kraamsuite. Hier maakt u kennis met de verpleegkundige die uw bevalling zal begeleiden en met de arts of verloskundige die op dat moment dienst heeft.

Specialistische zorg – 24 uur per dag

Op de afdeling Verloskunde is 24 uur per dag een gynaecoloog beschikbaar voor als zich tijdens de bevalling complicaties voordoen. Ook is er 24 uur per dag, 7 dagen per week een anesthesioloog en een operatieteam beschikbaar. Dit voor als u pijnstilling (bijvoorbeeld een ruggenprik) nodig heeft of voor het geval dat u naar de operatiekamer moet voor een keizersnede.

Geboorteplan

Uw wensen rondom de bevalling kunt u van tevoren vastleggen in een zogenaamd geboorteplan. Hierin schrijft u op wat u belangrijk vindt rond de bevalling en hoe u benaderd wilt worden. U kunt uw geboorteplan bij opname laten lezen door uw zorgverleners, zodat zij de zorg zo goed mogelijk kunnen afstemmen op uw wensen. 

Webinar ‘Alles over bevallen in het Diakonessenhuis’

Voor aanstaande ouders die meer willen weten over de gang van zaken rond de bevalling in het Geboortehuis en de kraamsuites organiseren we iedere maand een webinar. Een verpleegkundige, gynaecoloog, anesthesioloog, verloskundige en kinderarts vertellen over de bevalling en de zorg in het Diakonessenhuis en het Geboortehuis Utrecht. Hoe verloopt een normale bevalling? Wat gebeurt er als het anders loopt? Wat zijn de mogelijkheden voor pijnstilling? Welke mensen kom ik tegen? Is er ruimte voor specifieke wensen rond de bevalling? Tijdens de webinar kunt u vragen stellen aan onze zorgprofessionals. Bekijk onze agenda voor data en aanmelden.

Borstvoeding

Zorg voor borstvoeding

Het Diakonessenhuis stimuleert het geven van borstvoeding en beschikt over het certificaat ‘Zorg voor borstvoeding’. Alle medewerkers van de afdeling Verloskunde zijn geschoold in de begeleiding bij borstvoeding. Bovendien beschikt de afdeling over een team van lactatiekundigen die in geval van vragen en problemen ingeschakeld kunnen worden. Als u van plan bent borstvoeding te geven zal de kraamverzorgende of verpleegkundige u snel na de geboorte helpen bij het aanleggen van de baby.

Webinar ‘Alles over borstvoeding’

Elke vierde dinsdagavond van de maand is er een digitale voorlichtingsbijeenkomst. Onze lactatiekundigen vertellen over het geven van borstvoeding: de voor- en nadelen, mogelijke problemen en oplossingen. U krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Graag wel even aanmelden. Bekijk onze agenda voor data en aanmelden.

Geboortekaartjes & persoonsgegevens

Wilt u ons een geboortekaartje sturen? Dat vinden wij erg leuk! Het geboortekaartje krijgt dan een plekje op het prikbord op onze afdeling.

Uw geboortekaartje bevat persoonsgegevens, zoals uw naam en adres. Als u het geboortekaartje aan ons stuurt/ geeft, gaat u er mee akkoord dat we deze ophangen in de openbare ruimte van de afdeling. Daarmee zijn de persoonsgegevens ook zichtbaar voor anderen. Als u dat wilt, kunnen wij uw naam en contactgegevens met een sticker afplakken. Geef dit duidelijk aan als u ons het kaartje stuurt/ geeft. Na drie maanden halen wij het kaartje van het prikbord en gaat het bij het ‘vertrouwelijk’ oud papier.

Vragen

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met de kraamsuites. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder. Mailen kan ook via email: [email protected].

Telefoonnummers

Kraamsuites (4 AB)
088 250 6042

Secretariaat afdeling Verloskunde
088 250 6182

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 12 april 2024

Code: VK02