Leverbiopsie

Binnenkort krijgt u een leverbiopsie. Voor dit onderzoek wordt u opgenomen op een verpleegafdeling of op de afdeling Dagbehandeling. In deze folder vindt u informatie over het onderzoek en de gang van zaken in het ziekenhuis.

Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan is beschreven.

Algemene informatie over een opname en/of over de dagbehandeling vindt u in de folders ‘Opname in het Diakonessenhuis of de ‘Dagbehandeling’. U krijgt de folder uitgereikt tijdens het intakegesprek of via de afdeling opname. U vindt deze folders ook op onze website.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt met een lange holle naald een stukje weefsel uit de lever genomen. Het wegnemen van een stukje weefsel heet ook wel een biopsie. Dit stukje weefsel wordt in een laboratorium met een microscoop onderzocht.

Voorbereidingen

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, moet u hier in overleg met uw arts twee dagen voor het onderzoek mee stoppen. 

Bloedonderzoek

Om na te gaan of uw bloedstolling in orde is,  nemen we voor het onderzoek bloed bij u af. Meestal is dit ruime tijd van te voren, maar zo nodig kan het ook nog op de dag van de leverbiopsie kort voor het onderzoek.  

Nuchter zijn

U mag vanaf 24.00 uur in de nacht voor het onderzoek niets meer eten en drinken. Als het onderzoek ’s middags plaatsvindt, mag u een licht ontbijt nemen. Dit houdt in een kopje thee/ bouillon en een beschuitje. Daarna mag u vanaf 10.00 uur helemaal niets meer gebruiken. Als u diabetespatiënt bent, overleg dan met uw arts over de in te nemen medicatie of toe te dienen hoeveelheid insuline.

Verhinderd

Mocht u onverwachts niet kunnen, neem dan tijdig contact op met de afdeling Dagbehandeling van de locatie Utrecht of Zeist. Telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Het onderzoek

Melden

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de receptie van de afdeling waar u uw afspraak heeft. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer en brengt een infuusnaald in.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in een van de echokamers op de röntgenafdeling. De verpleegkundige van de dagbehandeling of verpleegafdeling brengt u hier met bed naar toe.

Met behulp van echotechniek bepaalt de arts (radioloog) de plaats waar hij/zij wil gaan prikken. Daarna zal de radioloog de prikplaats verdoven. De arts prikt vervolgens met een speciale naald in de lever en haalt er een klein stukje weefsel weg. Van deze prik voelt u dan meestal weinig meer. Vrijwel direct daarna trekt de arts de naald weer terug. Een enkele keer moet nog een tweede biopt genomen worden. Het wondje wordt verbonden met een steriel gaasje. De verpleegkundige vraagt u op de rechterzijde te gaan liggen; hierdoor wordt het wondje dichtgedrukt. Vervolgens wordt u naar de patiëntenkamer teruggebracht.

Duur van het onderzoek

De ingreep duurt in totaal 5 tot 10 minuten.

Na het onderzoek

Complicaties

Een leverpunctie geeft een kleine kans op complicaties. De belangrijkste is een bloeding uit de lever op de punctieplaats. Dit is de reden dat u na het onderzoek altijd een paar uur ter controle in het ziekenhuis blijft. Ook kan er na de punctie sprake zijn van pijn in de rechter bovenbuik of rechter schouder. Dit wordt meestal binnen enkele uren vanzelf minder. U kunt hiervoor een pijnstiller nemen.

Nazorg

Na het onderzoek moet u twee uur lang op uw zij of op de rug blijven liggen. Daarna kunt u voorzichtig gaan zitten en mag u uit bed komen. De verpleegkundige komt regelmatig het wondje en uw bloeddruk controleren. U mag dan ook weer beginnen met wat eten en drinken. Als zich geen problemen voordoen, kunt u dezelfde dag weer naar huis.

De uitslag

De uitslag van het microscopisch onderzoek van het leverweefsel is ongeveer een week na het onderzoek bekend bij uw behandelend arts.

Problemen

Soms kunnen klachten optreden zoals pijn, koorts of bloedverlies. Neem in deze gevallen onmiddellijk contact op:

  • binnen kantooruren met de afdeling waar uw onderzoek heeft plaatsgevonden;
  • buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende hulp in Utrecht. De contactgegevens vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u terecht bij de verpleegkundige van de afdeling en/of uw behandelend arts. Tijdens de ingreep vertellen de verpleegkundige en de arts van de afdeling Radiologie steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen.

Telefoonnummers

Polikliniek MDL
088 250 6667

Polikliniek Interne geneeskunde
088 250 6667

Dagbehandeling Utrecht
088 250 6628

Dagbehandeling Zeist (A3/B3)
088 250 9510

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 januari 2023

Code: MDL20