Lichttherapie

Het is bekend dat zonlicht een positief effect kan hebben op sommige huidaandoeningen. Deze aandoeningen worden daarom soms behandeld met ultraviolet licht (UVB-licht). In overleg met uw behandelend dermatoloog is besloten u te gaan behandelen met UVB lichttherapie. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is lichttherapie?

Bij lichttherapie wordt gebruik gemaakt van kunstlicht. Veel mensen brengen lichttherapie in verband met radiotherapie (bestraling). Dit is een misverstand; lichttherapie heeft niets te maken met radioactieve straling. Maar wel met zonlicht, dat een gunstig effect heeft op sommige huidaandoeningen. Dit effect ontstaat voornamelijk door een bepaald deel van het zonlicht, het UV-licht.

Het UV-licht is onderverdeeld in drie soorten: UVA, UVB en UVC. Elk soort UV-licht heeft specifieke kenmerken: UVA-licht wordt gebruikt bij zonnebanken, UVC is gevaarlijk en komt niet natuurlijk op de aarde voor, UVB-licht wordt gebruikt bij lichttherapie. Lichttherapie wordt onder andere toegepast bij psoriasis, jeuk, eczeem, vitiligo en lichen planus.

Opbouw van de behandeling

UVB-licht kan zonnebrand veroorzaken als u er te lang aan wordt blootgesteld. Daarom start de behandeling met een zeer korte belichtingstijd. Gedurende de behandeling wordt de dosis stapsgewijs verhoogd van enkele seconden tot maximaal tien minuten. De totale duur van de behandeling hangt onder andere af van de aandoening waarvoor u wordt behandeld. Houd rekening met een periode van gemiddeld tien tot twaalf weken waarin u twee keer per week op vaste dagen naar het ziekenhuis komt.

Op onze locatie in Utrecht vindt de behandeling plaats op maandag en donderdag.

In Zeist op dinsdag en vrijdag.

Voorafgaand aan uw afspraak

Neem in de volgende gevallen voor uw afspraak contact op met de polikliniek Dermatologie:

 • Als u griep of koorts heeft. U heeft dan een iets grotere kans op het ontwikkelen van een koortslip.
 • Als uw huid verbrand is: een verbranding herkent u aan ernstige en pijnlijke roodheid, zwelling en blaarvorming van het behandelde huiddeel. U mag dan niet worden belicht. Een lichte roodheid is wel toegestaan.
 • Bij wijzigingen in uw medicijngebruik of als u gaat starten met een medicijn. De lichtassistente bespreekt met uw dermatoloog of u na deze medicatiewijziging belicht mag worden.

Gang van zaken en instructies

 • U krijgt een persoonlijk belichtingsschema. Neem dit schema bij ieder bezoek mee naar de polikliniek. De polikliniekassistente werkt het schema bij elk bezoek voor u bij.
 • Tijdens de behandeling neemt u plaatst in de cabine. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk in het midden staat en dezelfde houding aanneemt. Door de beugels op dezelfde hoogte vast te houden, staat u elke belichting in dezelfde houding. De lichtassistente geeft u de nodige aanwijzingen. Mocht u bewegen dan past de cabine de belichting automatisch aan.
 • UVB-licht is schadelijk voor de ogen. Daarom draagt u tijdens de behandeling een speciaal, nauwsluitend brilletje. Als uw gezicht niet meebelicht mag worden, wordt uw hoofd- en halsgebied afgedekt met een handdoek.

Door overmatige blootstelling aan UV-licht kan verbranding optreden. Vermijd daarom op de dag dat u belicht wordt langdurige blootstelling aan zonlicht en smeer uw huid na de belichting in met antizonnebrandcrème met minimaal factor 30.

 • Maak geen gebruik van zonnebank, hoogtezon of solarium.
 • Het is belangrijk dat u zich aan het behandelschema houdt. Onderbreking van het behandelschema vermindert het resultaat aanzienlijk.
 • Smeer uw huid vlak voor de behandeling niet in.
 • Tijdens de behandeling droogt de huid iets uit. U kunt de huid zonder bezwaar na afloop van de belichting insmeren met de voor u voorgeschreven bijhoudzalf, hormoonzalf, protopic of elidel. U kunt van ons een recept krijgen, voor zowel de droge huid als voor de schilfers.
 • Uitsluitend voor mannen: dek uw geslachtsdelen af met een eigen (donkere) string, die u voor elke belichting dient mee te nemen. Voor vrouwen is dit niet van toepassing.

Bijwerkingen

Als gevolg van de lichttherapie kunt u de volgende bijwerkingen krijgen:

 • jeuk
 • roodheid
 • huiduitslag
 • koortslip

Langdurige behandeling met UV-licht veroorzaakt een versnelde veroudering van de huid en geeft een verhoogde kans op huidkanker. Ontstaan er ongewone plekjes op uw huid, meld dit dan altijd bij uw arts.

Controleafspraak

Na twee maanden komt u op controle bij uw behandelend arts. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt door de assistente. Als u die afspraak nog niet heeft gekregen, meld dit dan bij de assistente.

Vragen

Met vragen naar aanleiding van deze folder kunt terecht bij de polikliniek Dermatologie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Dermatologie
088 250 6433

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 29 december 2022

Code: DERM09