Logopedie

Het Diakonessenhuis heeft een afdeling Logopedie. In deze folder leest u wat de logopedist doet in het ziekenhuis en wanneer zij bij uw behandeling betrokken kan worden. De logopedist in het ziekenhuis houdt zich bezig met problemen op het gebied van slikken, stem, spraak en taal én voedingsproblemen bij (jonge) kinderen.

Slikken en voedingsproblemen

De logopedist kan om advies gevraagd worden als u:

  • zich vaak verslikt of als u veel hoest tijdens het eten of drinken;
  • een longontsteking krijgt, doordat er voeding de longen in loopt;
  • een baby of zeer jong kind heeft dat niet goed kan drinken of waarbij de overgang naar vast voedsel problemen geeft.

U kunt naar aanleiding van het onderzoek naar de slikfunctie oefeningen krijgen om het slikken te verbeteren. Daarnaast krijgt u onder andere voorlichting over de dikte van het voedsel (de voedingsconsistentie) en de houding waarin u (of uw kind) veilig kunt/ (kan) slikken.

Stem

Wanneer u last heeft van heesheid, bent u minder goed te verstaan en het spreken kan vermoeiend zijn. Keel- en stemklachten kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. Van de logopedist krijgt u adem- en stemoefeningen om een zo ontspannen mogelijk helder stemgeluid te krijgen.

Spraak

Wanneer het spreken onduidelijk, monotoon, nasaal, te snel of met onregelmatige pauzes gaat, kunt u te weinig controle op het spreken hebben. Een aantal spieren dat nodig is voor het spreken werkt dan niet goed. U krijgt van de logopedist oefeningen om de mondmotoriek en uitspraak te verbeteren.

Taal

Na een hersenbloeding, herseninfarct of andere neuroologische aandoening kunt u problemen hebben met het begrijpen van gesproken taal, het spreken, het lezen en/of het schrijven. Communiceren met mensen om u heen wordt dan moeilijker, waardoor u zich eenzaam kunt voelen. De logopedist geeft, indien mogelijk, oefeningen met als doel het schrijven en de communicatie te verbeteren.

Werkwijze

Als de specialist logopedie aanvraagt, leest de logopedist het zorgdossier. Daarna komt ze bij u langs en stelt een aantal vragen. Hierdoor krijgt zij zicht op de problemen die u sinds de opname in het ziekenhuis ervaart op het gebied van slikken, stem, spraak en taal. Ook is het mogelijk om op de polikliniek van de afdeling Logopedie gezien te worden.

De logopedist doet onderzoek of oefeningen om in te schatten welke behandeling voor u geschikt is. In de afspraken die volgen, geeft zij adviezen en oefeningen die u kunnen helpen om het probleem te verminderen.

Zonodig regelt de logopedist een gesprek met familie of andere betrokkenen. Dit kan ook op verzoek. Tijdens het gesprek wordt uitleg gegeven over de logopedische problemen die u heeft en hoe anderen daarmee om kunnen gaan om de communicatie beter te laten verlopen.

Elke week vindt er groot overleg plaats tussen alle medewerkers die betrokken zijn bij uw behandeling. De voortgang van uw behandeling wordt besproken en er wordt vastgesteld wanneer u met ontslag gaat. Als u met ontslag gaat terwijl de logopedie nog niet afgerond is, zorgt de logopedist voor een verslag. U kunt dat meenemen naar de logopedist die de behandeling na uw ziekenhuisopname voortzet, of de logopedist stuurt dit naar de logopedist die u zal gaan behandelen.

Afspraak maken

Uw specialist betrekt de logopedist bij uw behandeling. U hoeft zelf geen afspraak te maken. De logopedist vraagt aan de verpleging wanneer ze bij u langs kan komen.

Een familielid of andere naast betrokkene kan altijd bij de behandeling aanwezig zijn. Dit kan aangegeven worden bij de verpleging.

De logopedist neemt daarna contact op om hiervoor een afspraak te maken.

Vragen

Heeft u vragen over de behandeling door de logopedist, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Logopedie. 

Telefoonnummers

Afdeling Logopedie
088 250 6412

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 3 mei 2019

Code: LOG.04