Logopedie op de afdelingen Neonatologie en Kindergeneeskunde

Het Diakonessenhuis heeft een afdeling Logopedie. In deze folder leest u wat de logopedist doet op de afdelingen Neonatologie en Kindergeneeskunde, en wanneer zij bij de behandeling van uw kind betrokken kan worden.

Prelogopedie

Prelogopedie is een specialisatie binnen de logopedie. De prelogopedie richt zich op de vroege spraak/taalontwikkeling en de problemen die zich kunnen voordoen bij het (leren) eten en drinken. De logopedist die zich hierin geschoold heeft, wordt ook wel preverbaal logopedist genoemd. 

Op de afdelingen Neonatologie en Kindergeneeskunde is een preverbaal logopedist werkzaam.

Oorzaken van voedingsproblemen

Sommige kinderen hebben moeite met eten en/of drinken. De oorzaken van deze voedingsproblemen kunnen heel verschillend zijn.

Er kunnen lichamelijke oorzaken zijn, zoals bij baby’s die te vroeg (prematuur) of met een te laag geboortegewicht (dysmatuur) geboren zijn. Ook kan er een andere medische oorzaak zijn, zoals bij kinderen met een syndroom of een lichamelijke afwijking. 

Daarnaast is er een groep kinderen die vervelende ervaringen heeft opgedaan rondom eten, drinken en/of het mondgebied. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat het kind een tijd sondevoeding heeft gekregen of doordat het extra moest eten om aan te sterken. Jonge kinderen kunnen in zulke gevallen eten gaan associëren met iets vervelends en daardoor het eten en/of drinken gaan vermijden.

Wat doet de logopedist

De logopedist behandelt kinderen met voedingsproblemen en ondersteunt de ouders hierbij. De behandeling en ondersteuning kunnen bestaan uit:

  • Het leren drinken uit de fles of borst bij de jonge baby. 
  • Het leren eten van de lepel. 
  • Het leren kauwen van vast voedsel. 
  • Het helpen opbouwen van orale voeding bij kinderen die afhankelijk zijn van sondevoeding. 

De logopedist werkt hierbij onder andere samen met de behandelend kinderarts, de verpleegkundige, de fysiotherapeut, de diëtiste, de psycholoog, de maatschappelijk werker en de pedagoog. Bij problemen in de vroege spraak/taalontwikkeling wordt uw kind doorverwezen door de kinderarts naar een logopedist buiten het ziekenhuis. 

Werkwijze

Als de specialist de logopedist in consult vraagt, leest de logopedist eerst het zorgdossier. Daarna komt ze bij u langs en ze stelt u een aantal vragen. De logopedist kijkt mee met een voedingsmoment en doet indien nodig aanvullend onderzoek. Dit onderzoek kan bestaan uit:

  • Het beoordelen van de voedingsvaardigheden (zoals drinken uit de fles of eten van de lepel). 
  • Het beoordelen van de mondmotoriek en de voedingsreflexen. 
  • Het observeren van uw kind en zijn/haar reacties op eten en drinken. 

Hierdoor krijgt de logopedist zicht op de problemen die zich voordoen bij het eten en drinken. De logopedist stelt vervolgens een behandelplan op voor de voedingsmomenten. In de afspraken die volgen, geeft zij adviezen die kunnen helpen om het probleem te verminderen. 

Bij ontslag zorgt de logopedist zo nodig voor een overdracht naar een andere (preverbaal) logopedist of behandelt zij uw kind zelf verder op de polikliniek van de afdeling Logopedie.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over veilig leren drinken voor te vroeg geboren baby's de video

Vragen

Heeft u vragen over de behandeling door de logopedist, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Logopedie.

Telefoonnummers

Afdeling Logopedie
088 250 6412

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 4 juli 2023

Code: LOG01