Longscintigrafie

U heeft een afspraak gemaakt voor een longscintigrafie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire geneeskunde van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan is beschreven.

Doel van het onderzoek

Een longscintigram is een onderzoek waarbij met behulp van een radioactieve stof bekeken kan worden hoe de doorbloeding en/of ventilatie (luchtvoorziening) van de longen is.

Voorbereidingen

Er zijn geen voorbereidingen voor dit onderzoek.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek

Longperfusiescintigram en longventilatiescintigram

Een longperfusiescintigram is een onderzoek waarbij met behulp van de radioactieve stof 99mTc-MAA informatie wordt verkregen over de doorbloeding van de longen. 
Een longventilatiescintigram is een onderzoek waarbij met behulp van het radioactieve gas 81m-Kr informatie wordt verkregen over de luchthoudende gedeelten van de longen.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Terwijl u op een onderzoekstafel ligt, wordt de stof 99mTc-MAA in een ader van uw arm gespoten. Meteen daarna worden opnamen van de doorbloeding van de longen gemaakt met een gammacamera. De gammacamera wordt daarvoor boven en onder de longen geplaatst. Na deze opnamen wordt de gammacamera schuin onder u geplaatst en worden met deze camerapositie opnamen van de doorbloeding van de longen gemaakt. Als het nodig is, worden opnamen van de luchthoudende ruimten van de longen gemaakt door u via een kapje de radioactieve stof 81m-Kr te laten inademen.

Het onderzoek kent geen bijwerkingen.

afbeelding Onderzoekstafel met gammacamera

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Aandachtspunten

Zwanger

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent op het moment van onderzoek of geeft u borstvoeding? Meld dit dan vóór het onderzoek aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Bij verhindering

De radioactieve stof die voor dit onderzoek nodig is, wordt speciaal voor u besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Kinderen

Het is aan te raden om geen kleine kinderen mee te nemen als u voor onderzoek komt op de afdeling Nucleaire geneeskunde. In de wachtkamer zitten namelijk mensen die zijn ingespoten met een radioactieve stof. Het is voor kinderen beter om geen straling te ontvangen als dat niet nodig is.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer 088 250 6263. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummers

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 mei 2018

Code: NG06