Mapping

U heeft een afspraak in het Diakonessenhuis voor een Mappingonderzoek vanwege zenuwpijn. Dit onderzoek vindt plaats op locatie Zeist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. Het is goed om u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een Mappingonderzoek?

Tijdens een Mappingonderzoek probeert de pijnspecialist te achterhalen welke ruggenmergszenuwknoop of -knopen het meest betrokken is/zijn bij uw pijn. Dit gebeurt met een naald die onder stroom wordt gezet. Een ruggenmergszenuwknoop wordt ook wel Dorsal Root Ganglion (DRG) genoemd en is een verdikking van de zenuwbaan aan de rugzijde van het ruggenmerg. Op grond van dit onderzoek bepaalt de pijnspecialist uw verdere behandeling.

Voorbereidingen

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijnbehandeling als één van onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist. Deze informatie kan belangrijk zijn voor uw behandeling.

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist bespreekt met u of en hoe lang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen en/of pleisters.

Aspraak maken of afzeggen

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur contact opnemen met de afdeling Pijnbehandeling. Het telefoonnummer vindt u onder het kopje 'Telefoonnumers'.

Gang van zaken

Melden

U meldt zich bij de receptie van de afdeling Pijnbehandeling in het Diakonessenhuis locatie Zeist. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. Als u aan de beurt bent, haalt de gastheer/ vrouw van de afdeling Pijnbehandeling u op en brengt u naar de behandelkamer.

Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur. In de wachtkamer van de afdeling Pijnbehandeling kunt u gebruik maken van koffie en thee. Uw eventuele begeleider kan daarnaast gebruik maken van het restaurant op de begane grond.

Het onderzoek

U gaat op uw buik op een smalle tafel liggen. Aan de hand van de beschrijving van uw pijn wordt er bepaald op welke plaats in de wervelkolom het onderzoek start. De huid wordt ontsmet en verdoofd op de plaats waar u de prikken krijgt. Onder röntgendoorlichting plaatst de pijnspecialist een naald. Deze naald wordt onder lichte stroom gezet. U geeft aan als u het stroompje voelt. Soms is het nodig om het stroompje nog iets op te voeren, maar nooit zo hoog dat het onplezierig voor u wordt. De pijnspecialist vraagt u om aan te geven:

  • waar u het stroompje voelt 'lopen';
  • of dit stroompje uw pijngebied raakt;
  • of dit ongeveer overeenkomt komt met de pijn die u normaal voelt.

Dit is soms moeilijk te omschrijven. Daarom is het goed om voor het onderzoek voor uzelf duidelijk te hebben waar u uw pijn voelt.  Als er meerdere ruggenmergszenuwknopen betrokken zijn bij uw pijn is het mogelijk dat er op meerdere plaatsen in de wervelkolom geprikt moet worden om een zo compleet beeld van uw pijnklachten te krijgen.

Complicaties en bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een mappingonderzoek optreden:

  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting (blauwe plek) ontstaan. De blauwe plek trekt vanzelf weg maar kan (tijdelijk) pijnlijk zijn.

Na de ingreep

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt. 

Weer thuis

Er kan napijn optreden na het onderzoek. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. De pleister mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Let op: De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de assistent(e) van de afdeling Pijnbehandeling, bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 088 250 9494.

Telefoonnummers

Polikliniek Pijnbehandeling Zeist
088 250 9122 - bereikbaar tussen 08.00 en 17.00 uur / 088 250 9148 noodnummer morfinepomp

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 7 september 2019

Code: P35