MRI-onderzoek bij kinderen (tot en met 16 jaar)

De behandelend arts van uw kind heeft voor uw kind een MRI-onderzoek afgesproken. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Ook leest u hoe u uw kind kunt voorbereiden. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor uw kind iets anders kan zijn dan beschreven is.

Wat is een MRI-onderzoek?

MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een techniek waarbij met een zeer sterke magneet en radiogolven foto’s worden gemaakt van de binnenkant van het lichaam, bijvoorbeeld van het hoofd, de rug, de buik of de ledematen. Om het lichaamsdeel duidelijk in beeld te krijgen, is het soms nodig om tijdens het onderzoek contrastvloeistof via een infuus toe te dienen. De behandelend specialist bespreekt  met u of dit voor de MRI die bij uw kind gemaakt moet worden, nodig is.

Het MRI-apparaat bestaat uit een buis van 1.20 of 1.60 m lang en een doorsnede van 60 of 70 centimeter met een onderzoektafel die in en uit geschoven kan worden. De tunnel is aan de voorkant en de achterkant open en is binnenin verlicht. Tijdens het onderzoek maakt het apparaat een hard kloppend geluid. Het onderzoek is niet pijnlijk en voor zover bekend onschadelijk. Er wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstraling.

Afbeelding van een MRI scanner

De MRI-scanner

MRI-onderzoek met of zonder contrastmiddel

Bij een MRI-onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van contrastmiddel. Dit contrastmiddel wordt toegediend via een infuus. De behandelend specialist vertelt u vooraf of dit bij uw kind aan de orde is. Als uw kind een MRI onderzoek met contrastmiddel ondergaat, wordt hij/zij opgenomen op de kinderafdeling/ kinderdagbehandeling voor het inbrengen van het infuus.

Als uw kind een MRI-onderzoek zonder contrastmiddel ondergaat, kan tijdens het onderzoek blijken dat toch een contrastmiddel nodig is. In dat geval wordt meestal ter plekke een infuus ingebracht en het contrastmiddel toegediend.

Een MRI-onderzoek van de knie, de enkel of de gehoorgang vindt in principe plaats zonder contrastmiddel.

MRI-onderzoek met of zonder roesje

In het Diakonessenhuis voeren we een MRI-onderzoek altijd zonder sedatie (ook wel roesje genoemd) uit. Vindt u een roesje in het geval van uw kind wenselijk, bespreek dit dan met de behandelend arts van uw kind. Hij/zij kan uw kind eventueel verwijzen naar het UMCU.

Voorbereidingen

Veiligheid

In en rond het MRI-apparaat bevindt zich een zeer sterk magneetveld. U en uw kind merken hier niets van. Er zijn echter wel materialen/metalen die door de magneet worden aangetrokken. U mag daarom niet met losse metalen voorwerpen of bijvoorbeeld een rolstoel de onderzoekskamer binnengaan. Pasjes met een chip of magneetstrip, maar ook bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een horloge kunnen onbruikbaar worden.

Als uw kind (of u als begeleider) een van de volgende zaken heeft, mag uw kind (of u als begeleider) de MRI-ruimte niet betreden:

 • pacemaker
 • defibrillator
 • neurostimulator in het wervelkanaal
 • insulinepomp
 • binnenoor-implantaat
 • metaalsplinters in het oog
 • thoraxdrain
 • morfinepomp of andere medicijnpomp
 • hydrocephaluspomp

Uw kind mag in deze gevallen geen MRI-scan ondergaan en er wordt een alternatief gezocht. Als u zélf een van de bovenvermelde zaken heeft, mag u niet bij de scan aanwezig zijn. Zorg dan dat iemand anders met uw kind mee kan.

Er bestaan ook gehoorbeenprothesen die niet geschikt zijn voor MRI. Heeft u of uw kind ooit middels een ooroperatie zo’n prothese ingebracht gekregen, meld dit dan ruim vóórdat het onderzoek plaatsvindt bij de behandelend arts. Ook als een van beiden iets anders van metaal in het lichaam heeft gekregen door een operatie of een ongeval, moet u dit bij de arts melden.

Gebitsprothese/beugel

 • Ondergaat uw kind een MRI van hoofd of hals en heeft hij/zij een slotjes- of blokjesbeugels, meld dit dan vooraf bij de afdeling Radiologie. Deze beugels bevatten metaal en verstoren het beeld bij een MRI van hoofd of hals. In sommige gevallen kan het onderzoek niet doorgaan. Dit hangt af van de reden waarom het onderzoek voor uw kind is aangevraagd.
 • Een draad/spalk achter de tanden vormt geen belemmering voor het onderzoek.

Sieraden
Omdat metaal het magneetveld verstoort en soms dus aangetrokken kan worden, moet uw kind voor het onderzoek alle sieraden en eventuele piercings af- of uitdoen. In verband met kwijtraken adviseren wij om sieraden thuis te laten. Ringen van echt goud of zilver die stevig om uw vinger zitten, kunt u gerust dragen.

Make-up
Wij adviseren voor dit onderzoek uw kind geen make-up op het gezicht te laten gebruiken. Er zijn merken die metaaldeeltjes bevatten. Voor u als begeleider is het gebruik van make-up geen probleem.

Kleding
Het is belangrijk dat de kleding van uw kind geen metalen drukkertjes, ritsjes, knoopjes of haakjes heeft. 

Zwangerschap
Als u zwanger bent, adviseren wij u om niet bij de MRI-scan aanwezig te zijn, zeker niet in de eerste drie maanden van de zwangerschap. Schadelijke effecten op de ongeboren vrucht zijn niet aangetoond, maar ons beleid is om in dit geval geen enkel risico te nemen. Zorg dan dat iemand anders uw kind kan begeleiden.

Screeningslijst
Wanneer u en uw kind op de afdeling Radiologie zijn, krijgt u voorafgaand aan het onderzoek een screeningslijst van ons. Met deze lijst checken we voor de veiligheid (nogmaals) bovengenoemde en andere veiligheidsaspecten. Wij vragen u deze lijst zorgvuldig in te vullen. Mocht u twijfelen bij één van de vragen, meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant die u bij het onderzoek begeleidt. Als begeleider krijgt u ook een screeningslijst omdat ook u het magneetveld betreedt waardoor voor u dezelfde veiligheidsmaatregelen gelden.

Nuchter zijn

Uw kind mag tot twee uur voor het MRI-onderzoek niet meer eten en drinken. Bij een MRI van de buik mag uw kind vier uur voor het onderzoek niet meer eten en drinken.

Voorbereiding van uw kind

Voor uw kind kan een bezoek aan het ziekenhuis indrukwekkend en soms spannend zijn. Een goede voorbereiding kan angst en onzekerheid wegnemen. Lees daarom deze folder goed door en vertel uw kind wat hij/zij kan verwachten.

Wordt uw kind op de dag van de MRI eerst verwacht op de kinderdagbehandeling? Dan bereidt een medisch pedagogisch zorgverlener uw kind voor op het onderzoek. Hij/zij legt aan de hand van een fotoboek uit: 

 • hoe het onderzoek verloopt
 • hoe lang het duurt
 • dat de tafel waarop uw kind ligt in een open tunnel wordt geschoven
 • dat er in de tunnel licht brandt
 • dat de onderzoeksruimte gewoon verlicht is
 • dat uw kind tijdens het onderzoek heel stil moet liggen
 • dat het apparaat tijdens het onderzoek een hard kloppend geluid maakt
 • dat het maken van een MRI-scan geen pijn doet
 • dat wanneer met de arts is afgesproken dat contrastvloeistof nodig is, dit via een infuus wordt toegediend. En dat het prikken van het infuus op de kinderafdeling of kinderdagbehandeling gebeurt.

Als uw kind rechtstreeks wordt verwacht op de afdeling Radiologie dan ziet uw kind in principe geen medisch pedagogisch zorgverlener. Mocht u toch behoefte hebben aan een voorbereidend gesprek met een pedagogisch zorgverlener, dan kunt u dit doorgeven aan de opnameplanner (088 250 7576). 

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs en het identiteitsbewijs van uw kind mee naar het ziekenhuis. Neem iets mee voor het doorbrengen van eventuele wachttijd (zoals een voorleesboek of speelgoed). Als uw kind eerst verwacht wordt op de kinderafdeling/kinderdagbehandeling dan kunt u een telefoon/iPad meenemen om uw kind tijdens wachten een spelletje te laten spelen of een filmpje te laten kijken. In het ziekenhuis is gratis Wifi. Op de afdeling Radiologie vragen we u vanwege de apparatuur geen smartphone/tablet te gebruiken.

U kunt ook een knuffel meenemen die uw kind mee kan nemen tijdens het maken van de MRI-scan. Denk eraan dat er in de knuffel geen metaal mag zitten. In de MRI-kamer zijn koptelefoons (zonder metaal) met muziek beschikbaar ter afleiding. 

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden bij de afdeling Radiologie. Als u zich niet tijdig afmeldt, kunnen kosten voor het onderzoek in rekening worden gebracht.

Het onderzoek

Melden bij afspraak voor MRI met contrastvloeistof

Als er voor het maken van de MRI contrastvloeistof nodig is, dan heeft de behandelend arts dit met u besproken. U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de kinderafdeling of kinderdagbehandeling waar het infuus wordt aangebracht.

Melden bij afspraak voor MRI zonder contrastvloeistof

Als er geen contrastvloeistof nodig is voor het maken van de MRI en uw kind wordt niet verwacht op de kinderdagbehandeling voor voorbereiding, dan meldt u zich rechtstreeks bij de afdeling Radiologie. De locatie staat in de bevestigingsbrief. Zorg dat u tien minuten voor uw afspraak aanwezig bent. De baliemedewerker verwijst u naar de wachtkamer. Hier vult u vast de screeningslijst in (zie eerder het kopje ‘veiligheid/screeningslijst’).

Gang van zaken op de Kinderafdeling of Kinderdagbehandeling

Als uw kind wordt opgenomen via de kinderafdeling/kinderdagbehandeling, dan meldt u zich op de afdeling bij de balie. De secretaresse brengt u de afdeling op. Als uw kind een infuus krijgt, wordt dit ingebracht op een behandelkamer op de afdeling. 

 • Is uw kind ouder dan een jaar? Dan krijgt hij of zij kort na aankomst op de afdeling een pleister met verdovingszalf in de elleboog of op de hand. Deze zalf moet ongeveer een half uur inwerken. Als de huid goed verdoofd is, brengt de kinderarts een infuusnaaldje in.
 • Is uw kind jonger dan een jaar? Dan krijgt hij of zij sucrose. Dit is een pijnstillend drankje. Op de afdeling krijgt u hier meer informatie over.

Terwijl de verdovende zalf inwerkt, legt de medisch pedagogisch zorgverlener met een fotoboek uit hoe een MRI-scan gemaakt wordt. Vervolgens wordt het infuus ingebracht. Soms wordt tijdens het inbrengen van het infuus nog wat bloed afgenomen. 

Op de afgesproken tijd loopt u met uw kind naar de afdeling Radiologie. U wordt 10 minuten voor het onderzoek verwacht bij de balie. Als u het prettig vindt, kan een medewerker van de kinderafdeling met u meelopen.

Gang van zaken op de afdeling Radiologie

Op de afdeling Radiologie meldt u zich bij de balie. De radiodiagnostisch laborant komt u vervolgens ophalen uit de wachtkamer. De laborant begeleidt u en uw kind naar de kleedkamer. Daar moet u alle metalen voorwerpen achterlaten. Vervolgens brengt de laborant u en uw kind naar de onderzoekskamer. Hier staat het MRI-apparaat. Uw kind neemt plaats op de onderzoekstafel of wordt daar door u opgelegd. Bij kleine kinderen is het soms handig dat u ook op de onderzoekstafel gaat liggen. Zo kunt u uw kind beter begeleiden. Baby’s en soms ook kleine kinderen kunnen op de rug in een speciaal hulpmiddel worden gelegd, zodat ze voor het onderzoek goed stil kunnen liggen.

Om afbeeldingen te kunnen maken wordt een zogenaamde spoel gebruikt. Deze spoel komt op, onder of om het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden. Bij opnamen van het hoofd lijkt de spoel op een open helm, met een spiegeltje erop. Door dit spiegeltje kan uw kind, als het wakker is, u eventueel aankijken tijdens het onderzoek. U zit dan aan het hoofdeinde van het apparaat.

Het is de bedoeling dat uw kind zo ontspannen en stil mogelijk blijft liggen; wanneer hij of zij beweegt, mislukken de foto’s. We maken verschillende opnamen. Iedere opname duurt enkele minuten (maximaal 5 à 6). Ook tussen de opnamen door moet uw kind zo stil mogelijk blijven liggen. Op het moment dat de scan begint, verlaat de laborant de ruimte. Hij of zij kan u tijdens het onderzoek vanachter een ruit zien en houdt contact via een intercom.

Tijdens de opnamen maakt het apparaat een hard kloppend geluid. Om het geluid te dempen krijgt uw kind oordopjes met daaroverheen een hoofdtelefoon. Op deze hoofdtelefoon is een intercom aangesloten waardoor uw kind tijdens het onderzoek contact kan hebben met de laborant. Via de hoofdtelefoon kan uw kind naar muziek luisteren. Het geluid van de MRI komt daar wel bovenuit. U krijgt zelf ook oordopjes of een geluiddempende hoofdtelefoon.

Voor jonge kinderen en baby's hebben we speciale oordopjes en hoofdtelefoons. In dat geval krijgt u zelf de hoofdtelefoon op waarmee u kunt communiceren met de laborant. 

Het maken van de opnamen duurt 30 tot 45 minuten.

Contrastmiddel

Als toediening van contrastmiddel nodig is, gebeurt dat via het infuus. Direct daarna worden opnieuw een of meerdere series foto’s gemaakt. In zeldzame gevallen komt overgevoeligheid voor contrastmiddel voor. Mocht uw kind allergische aandoeningen hebben, of in het verleden allergisch gereageerd hebben op een bepaalde stof of medicijn, meld dit dan voor het onderzoek.

Hoe kunt u uw kind begeleiden tijdens het onderzoek?

 • Richt uw aandacht op uw kind, het heeft uw steun nodig.
 • Probeer zelf zo rustig mogelijk te zijn.
 • Leg als dat nodig is tijdens de voorbereiding op het onderzoek nog eens uit wat er gaat gebeuren.
 • Stel gerust vragen aan uw arts of de laborant wanneer u of uw kind iets niet begrijpt.

En verder

Mensen en kinderen die een MRI-onderzoek moeten ondergaan zijn soms bang dat zij in het MRI-apparaat opgesloten zitten en er niet uit kunnen. Ter geruststelling: het apparaat is aan de voor- en achterkant open, en het is altijd mogelijk de onderzoekstafel uit de MRI-tunnel te schuiven, ook als de stroom uitvalt. Kinderen met ernstige claustrofobie durven soms niet in de MRI. Als uw kind hier last van heeft, geef dit dat door aan de behandelend arts.

Na het onderzoek

Naar huis

Na afloop van het onderzoek mogen u en uw kind naar huis. Als uw kind een infuus heeft, dan wordt dit op de afdeling Radiologie of op de kinderdagbehandeling verwijderd. Er is geen speciale nazorg nodig.

Risico’s en complicaties

Er zijn voor zover bekend geen risico’s verbonden aan het onderzoek, mits de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. Zie hiervoor de paragraaf 'Veiligheid' op pagina 2.

De uitslag van het onderzoek

De behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende controle op de polikliniek. Doen we het onderzoek terwijl uw kind is opgenomen in het ziekenhuis, dan bespreekt de arts de uitslag in principe met u tijdens de visite.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust. U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen met de afdeling Radiologie. Ook tijdens het onderzoek zal de laborant uw eventuele vragen graag beantwoorden.

Telefoonnummers

Afdeling Radiologie Utrecht
088 250 6542

Kinderdagbehandeling Utrecht (5A)
088 250 6129

Opnameplanner
088 250 7576

Medisch pedagogisch zorgverlener
088 250 5395

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 31 oktober 2023

Code: RAD36