Neuropsychologisch onderzoek

U heeft een afspraak voor een neuropsychologisch onderzoek (NPO). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Medische psychologie. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Het neuropsychologisch onderzoek is een onderzoek naar de werking van de hersenen en dan met name naar het denken. De psycholoog zoekt naar de oorzaak en de ernst van klachten zoals vergeetachtigheid, concentratieverlies of taalproblemen. Ook wordt in kaart gebracht welke gevolgen uw klachten hebben in het dagelijks leven.

Het neuropsychologisch onderzoek is geen lichamelijk onderzoek maar bestaat uit een gesprek en het afnemen van een aantal tests. Het gesprek en de tests worden meestal op verschillende dagen gepland.

Voorbereidingen

Bij de eerste afspraak (het gesprek) is het van belang dat u iemand meeneemt zoals een familielid of iemand anders die goed op de hoogte is van uw situatie.

Als u een leesbril gebruikt, verzoeken wij u deze mee te nemen naar de tweede afspraak (de tests).

Het is het beste wanneer u uitgerust bent als u naar de afspraken komt.

Verhinderd

Wanneer u voor één of beide afspraken verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan het secretariaat van de afdeling Medische psychologie? Iemand anders kan dan op dit tijdstip terecht en u kunt een nieuwe afspraak maken. Het telefoonnummer en de tijden waarop u kunt bellen, staan achter in deze folder vermeld.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van het Diakonessenhuis Utrecht of Zeist of direct bij de afdeling Medische psychologie. De locatie waar u wordt verwacht vindt u in de uitnodigingsbrief die u vooraf krijgt. Dit kan een andere locatie zijn dan die waar u doorgaans komt.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek zijn twee afspraken voor u gepland.

Tijdens de eerste afspraak heeft u een gesprek van ongeveer één tot anderhalf uur met een psycholoog van het ziekenhuis. Het is belangrijk dat daar ook iemand bij is die u goed kent. In dit gesprek kunt u vertellen waar u last van heeft. Ook worden vragen gesteld aan diegene die met u mee is gekomen. Het gaat hierbij vooral om eventuele veranderingen van de laatste jaren.

Tijdens de tweede afspraak neemt een psychodiagnostisch medewerker of een student Psychologie een aantal tests bij u af. Als een student de tests bij u afneemt, wordt hij/zij daarbij altijd begeleid door een psychodiagnostisch medewerker. Het doel van de tests is om een beeld te krijgen van functies als geheugen, concentratie, tempo, taal, ruimtelijk inzicht en handmotoriek. Het totale testonderzoek neemt meestal twee tot drie uur in beslag.

Na het onderzoek

Na het onderzoek worden de resultaten uitgewerkt en vastgelegd in een rapport. De psycholoog maakt met u een nieuwe afspraak om het rapport te bespreken. De psycholoog vraagt uw toestemming om het rapport naar de neuroloog, klinisch geriater of andere specialist te verzenden voordat het rapport met u is besproken.

Wanneer het rapport bij de neuroloog of geriater binnen is, krijgt u van hem/haar een uitnodiging voor het uiteindelijke uitslaggesprek. De neuroloog of klinisch geriater bespreekt dan met u de einduitslag/diagnose naar aanleiding van alle onderzoeken. Soms wordt de testbespreking met de psycholoog gecombineerd met de eindbespreking met de klinisch geriater of neuroloog.

Beroepsgeheim

Iedereen die bij ons werkt, heeft een beroepsgeheim en onze stagiaires tekenen voor geheimhouding. We delen dat wat u vertelt alleen met uw behandelaars, en alléén voor zover het noodzakelijk is voor uw behandeling. Uw behandelaars hebben ook beroepsgeheim. Soms bespreken we u ook in een multidisciplinair team. Dat is een team waarin we met andere behandelaars samenwerken om samen te kijken welke zorg het best bij u past. Ook de deelnemers in deze teams hebben allemaal beroepsgeheim. Aan zorgverleners buiten het ziekenhuis geven we nooit informatie zonder uw toestemming.

Elektronisch patiëntendossier

Het ziekenhuis werkt met een elektronisch patiëntendossier. Dit dossier is toegankelijk voor al uw behandelaars in het ziekenhuis. De gegevens in het psychologiedossier zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de afdeling Medische psychologie. Uitsluitend de officiële brief aan uw verwijzer komt op een plaats te staan waar alle medische behandelaars deze kunnen inzien. Wat wij in die beknopte brief zetten, is beperkt tot dat wat de verwijzer moet weten om u goed te kunnen behandelen. De informatie is uitsluitend bedoeld voor personen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Anderen mogen er niet in kijken.

Soms gebruiken we uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dan halen we uw naam bij uw gegevens weg. U bent niet herkenbaar. Vindt u dit toch vervelend? Laat het ons dan weten. Wij zorgen dan dat uw gegevens buiten het onderzoek blijven.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Medische psychologie van de locatie waar u onder behandeling bent.

Telefoonnummers

Secretariaat Medische psychologie Utrecht
088 250 6300 (bereikbaar tot 13.00 uur)

Secretariaat Medische psychologie Zeist 
088 250 9771 (bereikbaar tot 13.00 uur)

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 maart 2019

Code: MP03