Neusschelpverkleining door verhitting (celon conchae)

In verband met aanhoudende neusverstopping vanwege een gezwollen neusschelp heeft u een afspraak voor een neusschelpverkleining. Dit gebeurt middels verhitting, met de zogenaamde Celon-techniek. Deze behandeling wordt ook wel Celon (radiofrequente thermotherapie) Conchae (van de neusschelpen) genoemd. De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving. In deze folder vindt u informatie over de ingreep.

Deze ingreep vindt plaats in de Diak Clinic, onderdeel van het Diakonessenhuis. Meestal is dat op locatie Zeist. Soms wordt de operatie om medische redenen in Utrecht gepland. Uw polikliniekafspraken kunnen op een locatie naar keuze.

Wat is een neusschelpverkleining door verhitting?

Bij deze ingreep worden de neusschelpen verkleind met radiofrequente thermotherapie, ofwel verhitting. Door de verhitting verschrompelt het weefsel aan de binnenkant van de neusschelp en neemt het volume af. Doel van de behandeling is om de neus meer open te maken waardoor een betere neuspassage en ademhaling mogelijk is. De behandeling wordt toegepast bij gezwollen neusschelpen door bijvoorbeeld allergie of overgevoeligheid.

Voorbereidingen

Voorbereiding thuis

Wij adviseren u minstens 24 uur voor de behandeling geen alcoholhoudende drank te gebruiken.

Medicijngebruik

  • Het is belangrijk dat uw behandelend arts weet dat u bloedverdunners gebruikt. Over het algemeen hoeft u hier voor de celon conchae-behandeling niet mee te stoppen.
  • Gebruik een week voor de behandeling geen Otrivin, Xylometazoline of Oxylometazoline.

  • Eventuele andere medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Wij verzoeken u uw legitimatiebewijs en verzekeringsgegevens mee te nemen.

Verhinderd

Bent u verhinderd? Laat het ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch weten. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. Ook kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

De ingreep

Melden

U meldt zich vanwege de verdoving 10 minuten voor het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling.

Voorbereiding in het ziekenhuis

De ingreep vindt plaats in de behandelkamer. De doktersassistente brengt watjes met verdovingsmiddel in uw neus. Deze moeten ongeveer 15 minuten blijven zitten. De KNO-arts verdooft uw neus vervolgens met een spray en een prikje.

Anesthesie

Een neusschelpverkleining vindt soms plaats onder algehele verdoving, bijvoorbeeld bij kinderen. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.  

Gang van zaken tijdens de ingreep

De arts prikt met een naald in de neusschelpen. Via deze naald wordt de warmte geleid.

Duur van de ingreep

De verhitting duurt enkele minuten. De totale behandeling (inclusief het toebrengen van de verdoving) duurt maximaal 30 minuten.

Na de ingreep

Naar huis

Na afloop van de behandeling kunt u weer naar huis.

Bij- en nawerkingen

Na de ingreep kan er wat bloed uit de neus komen en vaak is er sprake van milde korstvorming. Na 24 uur kunt u uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Adviezen voor thuis

Eerste dag: neus niet snuiten
Snuit de neus de eerste dag niet maar haal de neus zo nodig op.

Spoelinstructie
Na deze ingreep moet u uw neus twee weken spoelen, minstens vier keer per dag. Als er na twee weken nog korstvorming is, blijft u spoelen. U spoelt als volgt.

  • Doe een halve theelepel keukenzout (Jozo) in een glas lauw water (200 ml) en roer dit goed. 
  • Vul een spuitje van 10 of 20 ml met het water en spuit dit leeg in uw neus. Hou het spuitje daarbij tegen de buitenzijde van uw neusgat gericht. Snuif het water op en spuug het door de mond weer uit. 
  • Herhaal dit twee à drie keer.

Spoelinstructie na een neusoperatie

Resultaat

Het resultaat is binnen enkele weken merkbaar. Soms (bij 5% van de patienten) is het nodig om de behandeling te herhalen. De achterliggende oorzaak van de gezwollen neusschelp (allergie, overgevoeligheid) verdwijnt uiteraard niet door deze behandeling. Complicaties zijn ongebruikelijk bij deze ingreep. Er is een kleine kans op een nabloeding of korstvorming gedurende langere tijd. Zeer zeldzaam na een neusoperatie is het ontstaan van het lege neus syndroom (ENS).

Controleafspraak

Ongeveer tien weken na de ingreep heeft u een controleafspraak bij uw behandelend arts op de polikliniek.

Vragen

Met vragen over de ingreep kunt u terecht bij de polikliniek KNO/Hoofd-halschirurgie.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 10 mei 2021

Code: KNO39