Nierbiopsie

In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Uw behandelend arts heeft het onderzoek al met u besproken. In deze folder kunt u de informatie nog eens rustig nalezen en er wordt op diverse zaken dieper ingegaan. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de situatie voor u anders kan zijn dan is beschreven.

Voor het onderzoek is een korte  opname nodig op een verpleegafdeling. Algemene informatie over een opname kunt u vinden in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’. U krijgt de folder uitgereikt tijdens het intakegesprek. U vindt de folder ook op onze website.

Doel van het onderzoek

Bij dit onderzoek wordt met een lange, holle naald, een soort injectienaald, een stukje weefsel uit een van de nieren genomen. Het wegnemen van een stukje weefsel heet ook wel een biopsie. Dit stukje weefsel wordt in een laboratorium onderzocht.

Voorbereidingen

Bloedonderzoek

Uw arts wil vóór de biopsie zeker weten of uw bloedstolling in orde is, zodat de kans op een (na)bloeding zo klein mogelijk is. Daarom wordt een paar dagen vóór het onderzoek bloed bij u afgenomen.

Verhinderd

Mocht u onverwachts niet kunnen, neemt u dan tijdig contact op met de afdeling waar u uw afspraak heeft. Telefoonnummers vindt u achter in deze folder.

Het onderzoek

Voorbereiding voor het onderzoek

  • Twee uur vóór het onderzoek mag u niet meer eten of drinken.
  • Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.
  • U krijgt een operatiehemd aan.
  • Er wordt een infuusnaald  ingebracht.

Onderzoek op de afdeling Radiologie

De ingreep vindt plaats in een van de echokamers op de afdeling Radiologie. De verpleegkundige van de verpleegafdeling brengt u hier met bed naar toe.

In de echokamer blijft u op bed liggen. De arts vraagt u om op uw buik te gaan liggen met uw handen boven uw hoofd en een kussentje onder uw buik. Vervolgens brengt de arts een beetje gel aan op uw huid en beweegt met de geluidskop van een echo-apparaat (de geluidskop is een soort 'microfoon' die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt) over de huid heen, op de hoogte van uw nieren. Op deze manier bepaalt de arts de plaats waar hij/zij gaat prikken.

Nadat de huid is ontsmet met alcohol, krijgt u, voorafgaande aan de nierbiopsie, op de plaats waar de nierbiopsie wordt gedaan, een verdovende injectie.

Als de verdoving is ingewerkt, prikt de arts met de holle naald in de nier en neemt een stukje weefsel weg, vervolgens trekt de arts de naald weer terug. Dit gaat vrij snel. De meeste patiënten voelen er weinig van of beschrijven het alsof ze een soort stomp in de rug voelen. Echt pijnlijk is het onderzoek meestal niet. Vrijwel altijd wordt de procedure herhaald, omdat er twee biopten nodig zijn voor goede beoordeling van uw nierziekte. Het wondje wordt verbonden, waarna u terugdraait op uw rug. Hierdoor wordt het wondje dichtgedrukt. Daarna wordt u naar de verpleegafdeling teruggebracht.

Duur van het onderzoek

De gehele ingreep duurt in totaal 15 tot 20 minuten.

Na het onderzoek

Complicaties

Omdat de nieren goed doorbloede organen zijn, kan er een nabloeding optreden. De kans op deze complicatie is klein. Door de onderliggende nierziekte is het nodig de nierbiopsie te verrichten. Alleen dan is een goede behandeling mogelijk. Het risico van een bloeding na de biopsie weegt dus niet op tegen de mogelijke behandeling van de veronderstelde nierziekte.

Nazorg

Na het onderzoek blijft u minimaal vier uur ter observatie opgenomen en u moet twee uur lang op uw rug blijven liggen. Tot een uur na de punctie mag u niet eten, u mag wel iets drinken. Ook voor eten en drinken mag u niet overeind komen. Voor urine en ontlasting kunt u vragen om een po en/of urinaal.

De eerste twee uur na de ingreep komt de verpleegkundige regelmatig langs om te zien hoe het met u gaat. Zij/hij controleert uw bloeddruk, het wondje op uw rug en uw urine als u al weer geplast heeft. De eerste keer dat u plast na de ingreep, wordt uw urine opgevangen voor inspectie en eventueel laboratoriumonderzoek. Dit is van belang omdat zo eventueel bloedverlies aangetoond kan worden. Uw urine kan iets rood zien vanwege de prik in de nier. Dit komt omdat urine wordt gevormd in de nieren. U kunt vanwege de verdoving nog enige tijd last hebben van een doof gevoel op de prikplaats. Mocht u last van pijn hebben, neem dan een paracetamol.

Wij adviseren u in de week na de ingreep geen zware dingen te tillen en niet te sporten. Dit om de nier tijd te geven te herstellen van de nierbiopsie. Na die week kunt u alles weer doen wat u gewend bent.

De uitslag

De uitslag is ongeveer een week na het onderzoek bekend bij uw behandelend arts.

Problemen

Soms kunnen klachten optreden zoals pijn, koorts of bloedverlies. In deze gevallen neemt u onmiddellijk contact op:

  • binnen kantooruren met de afdeling waar uw onderzoek heeft plaatsgevonden;
  • buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende hulp in Utrecht. De contactgegevens vindt u onder het kopje 'Telefoonnummers'.

Vragen

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of verpleegkundige van de afdeling. Tijdens de ingreep vertellen de verpleegkundige en arts van de afdeling Radiologie steeds wat er gaat gebeuren. U kunt dan ook vragen stellen.

Telefoonnummers

Polikliniek Interne geneeskunde
088 250 6667

Dagbehandeling Utrecht
088 250 6628

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 14 juni 2021

Code: INT04