Nierfunctievervangende therapie (CVVHD = Continue VenoVeneuze HemoDialyse)

Iemand om wie u geeft, heeft nierfuntievervangende therapie nodig. Hiervoor gebruiken we een kunstnier. De kunstnier, een groot apparaat met veel slangen dat naast het bed staat, ziet er indrukwekkend uit. In deze folder vindt u informatie over de behandeling. De folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van de arts en de verpleegkundige krijgt.

Functie van de nier

De nieren zijn te vergelijken met twee ingewikkelde en nauwkeurig werkende filterapparaten. Gezonde nieren halen afvalstoffen uit het bloed. Ze zorgen ervoor dat deze samen met het teveel aan vocht uit het lichaam, via de blaas, worden uitgeplast.

Waarom nierfunctievervangende therapie?

Snelle (binnen enkele uren of dagen) achteruitgang van de nierfunctie noemen we acuut nierfalen. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • een operatie;
  • een periode van te lage bloeddruk;
  • een infectie/bacterie in de bloedbaan (sepsis).

Door deze oorzaken vermindert de doorbloeding en het functioneren van de nier. Het gevolg hiervan is dat de nieren, tijdelijk, hun werk van afvalstoffen filteren en urine maken niet goed kunnen uitvoeren. Om te voorkomen dat het lichaam hierdoor wordt vergiftigd en om vocht kwijt te raken gebruiken we een kunstnier. Met behulp van een kunstnier wordt het bloed 24 uur per dag gespoeld. Het filteren van afvalstoffen gebeurt geleidelijk en er kan een nauwkeurige vochtregulatie plaatsvinden.

De behandeling

Voor nierfunctievervangende therapie is een toegang naar een bloedvat nodig. Daarom wordt er een katheter (slangetje om vocht in en uit het lichaam te laten lopen) in een ader ingebracht. Deze katheter brengt de arts in onder plaatselijke verdoving. Dit gebeurt in de lies, onder het sleutelbeen of in de hals.Via deze katheter wordt er bloed naar de kunstnier gepompt. In het filter van de kunstnier worden de afvalstoffen uit het bloed gehaald. Daarna gaat het gezuiverde bloed via de katheter terug naar het lichaam. De afvalstoffen opgelost in vocht worden opgevangen in een zak onderaan de kunstnier.

Als de nieren te weinig urine maken, haalt de kunstnier meer vocht uit het bloed dan er terug wordt gegeven. Ter controle van de filtering wordt er tenminste 4 keer per dag bloed afgenomen om te kijken of de kunstnier moet worden bijgesteld. Na verloop van tijd moet het kunstniersysteem vervangen worden. Het filter van de kunstnier raakt verzadigd met bloeddeeltjes. De snelheid waarmee het filter verzadigd raakt, kan variëren van 1 tot 72 uur. De verpleegkundige controleert elk uur het apparaat. Zo wordt het proces nauwkeurig in de gaten gehouden.

Het kan gebeuren dat de kunstnier een alarm geeft. U hoeft hier niet van te schrikken. De verpleegkundige zal hierop direct reageren en het probleem oplossen. Gedurende de behandeling mag de katheter niet afknikken. Daarom is het soms niet mogelijk een arm of been helemaal te buigen. Om te kijken of de nieren nog een beetje urine maken, blijft de blaaskatheter tijdens de behandeling zitten.

Afbeelding van een CVVHD apparaat

CVVHD-apparaat

Duur van de behandeling

De arts beoordeelt elke dag of de nierfunctievervangende behandeling moet doorgaan. Dit gebeurt aan de hand van de bloeduitslagen. Hoelang de behandeling gaat duren hangt af van de snelheid waarmee de nieren en de nierfunctie herstellen. Dit kan variëren van een dag tot weken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de intensive care-arts of verpleegkundige.

Telefoonnummers

Intensive Care (IC)
088 250 6249

Graag wijzen wij u er op dat alleen de contactpersonen kunnen bellen om te vragen naar de toestand van de patiënt. Wij verzoeken u te bellen voor 7.30 uur of na 10.00 uur. In de tussenliggende periode zijn wij bezig met de lichamelijke verzorging van de patiënten.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 maart 2021

Code: IC01