Nierscintigrafie bij kinderen

Binnenkort wordt bij uw kind een nierscintigrafie gemaakt. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Doel van dit onderzoek is te kijken of uw kind een nierbeschadiging heeft opgelopen, bijvoorbeeld na ontsteking van de nieren. Voor dit onderzoek krijgt uw kind via een infuusnaaldje een licht radioactieve stof toegediend. Daarna worden de nieren met een speciale camera in beeld gebracht. De dosis radioactieve stof is afgestemd op het gewicht van uw kind. Het onderzoek heeft geen bijwerkingen of schadelijke effecten voor uw kind en uzelf.

Voorbereiding thuis

Vooraf melden

Als uw kind twee weken voor dit onderzoek een onderzoek op de afdeling Radiologie heeft ondergaan met een contrastmiddel, meld dit dan bij het maken van de afspraak.

Uw kind voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw kind goed voorbereidt op het onderzoek. Kies daarvoor een rustig moment, maar niet vlak voor het slapengaan. Zorg dat er tijd is voor uw kind om vragen te stellen. Begin bij jonge kinderen niet te vroeg met voorbereiden. Ze hebben een ander tijdsbesef dan volwassenen. Een paar dagen van tevoren is meestal vroeg genoeg. Zorg wel dat er voldoende tijd is om er nog eens op terug te komen. Herhaling is belangrijk. Bij oudere kinderen kunt u wat eerder beginnen. Laat uw kind de informatie navertellen aan uzelf of aan anderen. Zo merkt u of uw kind alles begrepen heeft. Bespreek thuis alvast wat uw kind kan helpen tijdens het onderzoek. Bijvoorbeeld een hand vasthouden of een mobiele telefoon met muziek meenemen.

De medisch pedagogisch zorgverlener en/of de verpleegkundige legt voor het onderzoek alles nog eens goed uit. Heeft u van tevoren toch behoefte aan tips voor de begeleiding van uw kind, neem dan contact op met de medisch pedagogisch zorgverlener. Het telefoonnummer vindt u aan het eind van deze folder. 

Meenemen naar het ziekenhuis

Uw kind moet tijdens het onderzoek stil liggen. U kunt een knuffel voor hem/haar meenemen of een boek om tijdens het onderzoek voor te lezen. Grotere kinderen kunnen eventueel muziek luisteren (oordopjes voor een telefoon meenemen). Bij kleine kinderen kan een speen of een flesje voeding of drinken handig zijn. Neem ook een extra luier mee. Neem verder het identiteitsbewijs van uw kind mee.

Trek uw kind makkelijke kleding aan met een wijde mouw die kan worden opgestroopt. Dat is handig bij het inbrengen van het infuusnaaldje. En zorg ervoor dat de kleding geen metaal bevat, bijvoorbeeld metalen drukknoopjes of ritsen. Metaal kan het onderzoek verstoren.

Andere kinderen

Wij raden u aan geen andere kinderen mee te nemen op de dag van het onderzoek.

Verhinderd

De radioactieve stof wordt speciaal voor uw kind besteld. Wij verzoeken u dan ook, wanneer u verhinderd bent, dit zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) door te geven aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich met uw kind op het afgesproken tijdstip op de kinderdagbehandeling op de 5e etage van het Diakonessenhuis, locatie Utrecht.

Voorbereiding in het ziekenhuis

Op de kinderdagbehandeling krijgt uw kind een verdovende pleister op hand of elleboogplooi geplakt. De zalf op de pleister zorgt ervoor dat uw kind minder pijn voelt tijdens het inbrengen van het infuusnaaldje. De inwerktijd van de zalf is drie kwartier tot een uur afhankelijk van de leeftijd. Een verpleegkundige of medisch pedagogisch zorgverlener vertelt u daarna hoe het onderzoek gaat. Als de verdovingszalf goed is ingewerkt, gaat uw kind naar de behandelkamer en brengt een arts het infuusnaaldje in. Een nierscintigram zelf doet geen pijn.

Let op: Het is belangrijk is dat uw kind vanaf het tijdstip van opname voldoende drinkt. Als uw kind 10ml per kilo lichaamsgewicht drinkt, is dat voldoende.

Op het afgesproken tijdstip gaat uw kind naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Uw kind hoeft zich niet uit te kleden. Via het infuusnaaldje wordt de radioactieve stof 99mTc-DMSA toegediend. Daarna wordt het naaldje verwijderd en komt u met uw kind weer naar de kinderdagbehandeling. Soms verwijdert een verpleegkundige van het kinderdagbehandeling het naaldje. De stof moet ongeveer twee uur inwerken. In de tussentijd kan uw kind lekker spelen, lezen, spelletjes doen en tv kijken.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die uw kind krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor de gezondheid van uw kind en verlaat op natuurlijke wijze het lichaam. Dit gaat voor een groot deel via de urine. We adviseren u uw kind op de dag van het onderzoek veel te laten drinken en regelmatig te laten plassen. Als uw kind luiers draagt, is het ook verstandig de eerste 24 uur plastic handschoenen aan te trekken als u de luiers verschoont. De handschoenen en luiers mogen bij het gewone afval. 

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich weer op de afdeling Nucleaire geneeskunde voor het maken van opnames. Uw kind moet op de buik op een onderzoekstafel liggen. Baby’s en kleine kinderen worden op de rug in een speciaal hulpmiddel gelegd, zodat ze voor het onderzoek goed stil kunnen liggen. De toegediende dosis radioactieve stof is zo laag dat u tijdens het onderzoek gewoon naast uw kind kunt zitten, ook als u zwanger bent.

Er komt een grote camera (gammacamera) boven uw kind te hangen. Vervolgens worden er enkele opnames van de nieren gemaakt. Iedere opname duurt ongeveer 10 minuten. Het hele onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. Indien nodig wordt na deze 30 minuten nog een doorsnede-opname (SPECT) gemaakt. Deze SPECT duurt nog ongeveer 20 minuten. Bij elkaar kan het onderzoek dus 30 minuten tot een uur duren.

Afbeelding van een onderzoekstafel voor nierscintigrafie

De onderzoekstafel

Complicaties

Bij een nierscintigrafie is er geen kans op complicaties. Een nierscintigrafie is veilig. Uw kind wordt er niet ziek van. Eventuele klachten worden er ook niet erger door.

Uitslag

De kinderarts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Dit gebeurt meestal tijdens de eerstvolgende afspraak op de polikliniek of eventueel telefonisch. Als het onderzoek  tijdens een opname is gedaan, dan bespreekt de kinderarts de uitslag met u tijdens de visite.

Vliegen na het onderzoek

Als u binnen 24 uur na het onderzoek gaat vliegen, is het belangrijk dat u dit aan ons doorgeeft. De radioactieve vloeistof kan het alarm van een detectiepoortje op het vliegveld activeren. U krijgt dan een vliegbrief mee.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het onderzoek of deze folder, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire geneeskunde of met de kinderdagbehandeling.

Telefoonnummers

Polikliniek Kindergeneeskunde Utrecht
088 250 6326

Polikliniek Kindergeneeskunde Zeist
088 250 6326

Polikliniek Nucleaire geneeskunde Utrecht
088 250 6263

Kinderdagbehandeling Utrecht (5A)
088 250 6129

Medisch pedagogisch zorgverlener
088 250 5395

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 11 augustus 2022

Code: NG25