Non-invasieve beademing (informatie voor naasten)

Uw familielid of naaste is opgenomen op de intensive care voor non- invasieve beademing. In deze folder vindt u hierover meer informatie. Deze informatie is een aanvulling op de mondelinge informatie die u krijgt van de intensive-care arts en de verpleegkundige die uw naaste of familielid verzorgt.

Wat is non-invasieve beademing?

Bij non-invasieve beademing wordt de patiënt via een masker op het gezicht  door een beademingsmachine ondersteund met de ademhaling. Het masker valt over de neus en mond heen. Het  masker zit strak om te voorkomen dat er lucht langs het masker verdwijnt. De patiënt ademt zelf. De machine ondersteunt de patient door bij elke ademhaling lucht naar binnen te blazen en zuurstof te geven. Hierdoor gaat het ademhalen makkelijker en krijgt de patiënt meer zuurstof in het bloed. Bij de uitademing geeft de beademingsmachine tegendruk. De tegendruk zorgt ervoor dat alle longblaasjes zich goed openen en de zuurstof beter opgenomen kan worden.

Afbeelding van een persoon met een beademingsmasker op

Beademingsmasker

Waarom non-invasieve beademing?

Non- invasieve beademing wordt gebruikt bij patiënten die in ademnood zijn door bijvoorbeeld een longontsteking, te veel vocht in de longen of door aandoeningen van de longen en of luchtwegen. Een andere vorm van beademing is de invasieve beademing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beademingsbuis die door de mond naar de luchtwegen gaat. 

Aan non-invasieve beademing zitten voordelen ten opzichte van invasieve beademing: 

 • Non-invasieve beademing kunnen we op elk moment starten en stoppen. Het masker kan makkelijk op en af gezet worden.
 • De patiënt kan gewoon wakker blijven.
 • In overleg kan de patiënt eten en drinken.
 • De kans op luchtweginfecties is kleiner.
 • De beademing is meestal minder lang nodig.
 • Het verblijf op de intensive care is korter.

Nadelen van de behandeling

De non-invansieve beademing kent ook een aantal nadelen:

 • Doordat het masker strak op het gezicht zit, kan de patiënt last krijgen van drukplekken op het voorhoofd en de neus.
 • De patiënt kan lucht inslikken met misselijkheid en overgeven tot gevolg. Om dit te voorkomen krijgt de patiënt een slang via de neus in de maag. Dit noemen we een maaghevel. De maaghevel zorgt ervoor dat de lucht weg kan lopen uit de maag. Via de maaghevel kan er ook voeding gegeven worden.
 • Het strakke masker en de lucht die onder druk wordt toegediend kunnen voor de patient beangstigend zijn. 
 • Er kan lucht langs het masker in de ogen komen. Hierdoor kunnen de ogen droog worden.
 • Door het  toedienen van de droge lucht kunnen de mond en keelholte droog aanvoelen. De verpleegkundige verzorgt de mond.

Praten met een beademingsmasker op

De patiënt kan praten met het masker op maar doordat het masker strak op het gezicht zit, is hij/zij moeilijk te verstaan. Ook is het niet erg prettig voor de patiënt om te praten. Wij adviseren om zo mogelijk vragen te stellen die de patiënt met ja en nee kan beantwoorden.

Eten met een beademingsmasker op

De patiënt kan misselijk worden van de lucht die in de maag terecht komt. Het is verstandig om de eerste dag niet te eten en te drinken. De patiënt krijgt vocht via het infuus toegediend. De dagen daarna kijken we of eten en drinken mogelijk is. Voor het eten en drinken kan de verpleegkundige het masker even afzetten.

Vragen

Met vragen kunt u terecht bij de intensive-care arts en de verpleegkundige die uw naaste of familielid verzorgt.

Telefoonnummers

Intensive Care (IC)
088 250 6249

Graag wijzen wij u er op dat alleen de contactpersonen kunnen bellen om te vragen naar de toestand van de patiënt. Wij verzoeken u te bellen voor 7.30 uur of na 10.00 uur. In de tussenliggende periode zijn wij bezig met de lichamelijke verzorging van de patiënten.

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 15 maart 2021

Code: IC06