OCT-onderzoek

U heeft een afspraak gemaakt voor een OCT-onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek.

Wat is een OCT-onderzoek?

Optical Coherence Tomography (OCT) is een beeldvormende techniek, waarmee hoogresolutiebeelden gemaakt worden van structuren van het oog. De beelden geven een dwarsdoorsnede weer van het netvlies. Zo kunnen afwijkingen aan het netvlies nauwkeurig in beeld worden gebracht. Het doel van dit onderzoek is het stellen van een diagnose en/of het mogelijk maken van een eventuele behandeling.

Wanneer wordt een OCT-onderzoek gedaan?

Een OCT wordt vooral gemaakt bij afwijkingen in het netvlies en/of vaatvlies. Uw oogarts zal met u bespreken waarom dit onderzoek wordt verricht. Een OCT wordt onder andere gedaan bij:

  • patiënten met afwijkingen aan het centrale deel van het netvlies, de gele vlek (macula) (zoals maculadegeneratie, maculagat, macula pucker)
  • patiënten met afwijkingen aan de oogzenuw (zoals glaucoom)

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van het onderzoek uw identiteitsbewijs mee naar het ziekenhuis. Als u niet zo goed Nederlands spreekt, adviseren wij iemand mee te nemen die dat wel kan.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Meld dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het onderzoek) aan de polikliniek Oogheelkunde. Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Het onderzoek

Melden

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de polikliniek Oogheelkunde van het Diakonessenhuis op locatie Utrecht of Zeist.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt niet langer dan 15 minuten.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek zit u met uw kin op een kinsteun en uw voorhoofd tegen een voorhoofdsteun. Voor uw rechteroog is dit de blauwe kinsteun aan de linkerkant. Voor uw linkeroog is dit de witte kinsteun aan de rechterkant. Als u helemaal recht en goed zit, start de optometrist of technisch oogheelkundig assistent (TOA) het onderzoek.

Tijdens het onderzoek ziet u een groene ster. De achtergrond verandert naar felrood bewegend beeld. U blijft voor het onderzoek naar de groene ster kijken.

Afbeelding van een groene ster

Tijdens het onderzoek ziet u een groene ster.

Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel via de pupilopening in het oog op het netvlies. De verschillende structuren van het netvlies kaatsen dit licht vervolgens terug. Het gereflecteerde licht dat weer uit het oog komt, wordt opgevangen door het apparaat. Zo ontstaat een beeld van de dwarsdoorsnede van het netvlies.

U voelt niets van het onderzoek.

Uitslag

De arts bespreekt met u wanneer en op welke wijze u de uitslag krijgt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen, stel deze dan gerust aan uw oogarts, de optometrist of de TOA. 

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 februari 2024

Code: OOG23