Onderzoek naar snurken en slaapapneu (sneldiagnostiek)

In verband met klachten van snurken en/of slaapapneu heeft uw huisarts u verwezen naar het centrum voor slaapgeneeskunde van het Diakonessenhuis. In deze folder leest u wat u van het bezoek aan het centrum kunt verwachten, wie u zult tegenkomen en welke onderzoeken er plaatsvinden.

Over het centrum voor slaapgeneeskunde

Op het centrum voor slaapgeneeskunde werkt een vast team van specialisten samen aan onderzoek naar en behandeling van slaap- en snurkproblematiek. Het team bestaat uit KNO-artsen, longartsen, neurologen, specialistisch verpleegkundigen/consulenten en longfunctieanalisten. Op het centrum doen we alle onderzoeken die nodig zijn om een diagnose te stellen en de behandelingsmogelijkheden te bepalen. In uw geval proberen we alle onderzoeken binnen twee weken te laten plaatsvinden. U komt hiervoor drie of vier keer naar het ziekenhuis.

Voorbereidingen

Invullen vragenlijsten

Voorafgaand aan uw eerste bezoek ontvangt u thuis een vragenlijst. We verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst thuis vast in te vullen.

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van uw eerste bezoek aan het centrum voor slaapgeneeskunde het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • uw identiteitsbewijs
 • een actueel medicatieoverzicht
 • de ingevulde vragenlijst

Bent u voor het eerst in het Diakonessenhuis, neem dan ook uw verzekeringspapieren mee.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw bezoek? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het bezoek) melden bij het centrum voor slaapgeneeskunde? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Melden

U meldt zich alle onderzoeksdagen op het afgesproken tijdstip bij het centrum voor slaapgeneeskunde van het Diakonessenhuis locatie Utrecht. Houd er rekening mee dat het zoeken van een parkeerplaats en het inschrijven bij de balie Patiënteninschrijving extra tijd kost.

Gang van zaken dag 1

De eerste onderzoeksdag bestaat uit een consult op de polikliniek en een slaapregistratie thuis

Consult polikliniek

Op deze dag ziet u de baliemedewerker van het centrum voor slaapgeneeskunde, de longarts en KNO-arts en de longfunctieanalist.

 • Lever uw ingevulde vragenlijst in bij de baliemedewerker.
 • Achtereenvolgens heeft u een consult bij de longarts en de KNO-arts of omgekeerd. De KNO-arts onderzoekt uw neus-keelholte.
 • Bij de longfunctieafdeling krijgt u vervolgens een registratiekastje aangemeten voor de slaapregistratie thuis. De longfunctieanalist zal u ook wegen, uw lengte opnemen en uw bloeddruk meten. Hij/zij informeert u over het onderzoek en legt uit hoe de banden, het sensorslangetje voor de neus en het klemmetje voor aan de vinger omgedaan moeten worden.

Slaapregistratie (polygrafie) thuis

Thuis doet u 's avonds het registratiekastje om voor registratie gedurende de nacht.  De volgende ochtend mag u het apparaat met de banden, het sensorslangetje voor de neus en het klemmetje aan de vinger verwijderen. Lever het apparaat om 8.00 uur weer in op de afdeling Longfunctie.

Met de slaapregistratie wordt de hoeveelheid apneus tijdens de nacht en de gevolgen hiervan op het nachtelijke zuurstofgehalte in het bloed in beeld gebracht.

Gang van zaken dag 2

Deze dag bestaat uit een bezoek aan de afdeling Longfunctie en aan het bloedafnamelaboratorium.

 • Let op: u moet voor de onderzoeken op deze dag nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 0.00 uur 's nachts niets meer mag eten en drinken. 's Ochtends mag u nog wel een slokje water of thee zonder suiker nemen.
 • Om 8.00 uur levert u het slaapregistratieapparaat in bij een medewerker van de longfunctieafdeling.
 • Daarna gaat u naar het bloedafnamelaboratorium voor bloedafname. 

Gang van zaken dag 3

Binnen twee weken na uw eerste afspraak komt u terug voor de uitslagen en het behandeladvies. Op deze dag ziet u de longarts en de KNO arts, de OSAS-consulent of de OSAS- verpleegkundige.

 • De longarts en KNO arts beoordelen de onderzoeken en bespreken gezamenlijk met u de mogelijke behandeling.
 • U heeft een gesprek met de OSAS consulent/verpleegkundige voor extra uitleg van het ziektebeeld en de behandeling die op u van toepassing is. U krijgt ook een planning mee voor de vervolgbezoeken.

Als we denken dat een ingreep uw slaapapneu kan verhelpen, krijgt u een vervolgafspraak voor een somnoscopie. Dit is een onderzoek dat door de KNO arts wordt uitgevoerd onder een roesje (diepe sedatie). Zie hiervoor de folder 'Onderzoek naar snurk en apneu-traject op maat'.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft, kunt u bellen met het centrum voor slaapgeneeskunde via 088 250 9866.

(Patiënten)organisaties

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites: kno.nl  en apneuvereniging.nl

Telefoonnummers

Centrum voor slaapgeneeskunde
088 250 9866

OSAS-consulent
088 250 5934

OSAS-verpleegkundige
088 250 5471

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 30 januari 2024

Code: LONG33