Operatie aan een ingezakte/gebroken ruggenwervel (kyfoplastiek)

U wordt binnenkort geopereerd aan uw rug vanwege een ingezakte/gebroken ruggenwervel. Deze operatie heet kyfoplastiek. U wordt twee à drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de opname en de operatie.

Wat is een kyfoplastiek?

Een kyfoplastiek is een operatie om een ingezakte/gebroken wervel te behandelen. De wervel wordt met botcement gestabiliseerd om de oude vorm zo goed mogelijk terug te krijgen. Daarnaast worden één of twee wervels, boven en onder de ingezakte/gebroken wervel, vastgezet met schroeven. Het doel van deze operatie is om de wervel op de juiste hoogte te krijgen en pijnklachten te verminderen.

De meest voorkomende oorzaak van een wervelinzakking is botontkalking (osteoporose). Meer informatie over botontkalking vindt u in de folder “Behandeling van osteoporose”.

Voorbereidingen

Preoperatieve screening

Nadat u samen met de orthopeed besloten heeft tot een kyfoplastiek, meldt u zich bij de balieassistente van de polikliniek Orthopedie. Hier melden we u aan voor de preoperatieve screening. Hoe de preoperatieve screening verloopt en wat u hiervoor zelf moet doen leest u in de folder ‘Het plannen van uw operatie’.

Intakeverpleegkundige

Met de intakeverpleegkundige bespreekt u hoe u uw opname en ontslag zo goed mogelijk kunt voorbereiden. U bespreekt de voorbereiding op de ingreep, uw thuissituatie, de nazorg, allergieën, dieetwensen en de eventuele noodzaak van aanpassingen in huis.

Anesthesioloog

De operatie wordt uitgevoerd onder narcose. De anesthesioloog informeert u over deze verdoving, neemt een vragenlijst met u door en doet eventueel lichamelijk onderzoek. Als dat nodig is wordt aanvullend onderzoek verricht.

Datum en locatie van de operatie

De polikliniek Orthopedie geeft drie tot zes weken voor de operatie de opnamedatum schriftelijk of telefonisch aan u door.

De (werk)dag voor de opnamedag krijgt u tussen 13.30 en 16.00 uur telefonisch te horen hoe laat en waar precies u wordt verwacht.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u op de dag van de operatie nuchter bent.

Meer informatie vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Meenemen naar het ziekenhuis

Draag op de dag van opname gemakkelijk zittende kleding en schoenen. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. Doe uw spullen in een kleine koffer/tas (afmeting ongeveer 60 x 50 x 40 cm) en leg de kleding die u na de operatie wilt dragen bovenop.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden bij de opnameplanner Orthopedie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Opname en operatie

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afgesproken afdeling. Hier neemt u plaats in de ontvangstruimte.

Voorbereidingen

Een verpleegkundige haalt u op voor het opnamegesprek. Hij/zij vraagt u naar uw medicijnen en de naam van uw contactpersoon. De verpleegkundige vertelt u hoe laat u ongeveer geopereerd wordt.

Na het opnamegesprek gaat u terug naar de ontvangstruimte tot de verpleegkundige u ophaalt voor de operatie. De verpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte. Onderweg laat u uw bagage achter in een kluisje.

In de voorbereidingsruimte kleedt u zich om in een operatiejasje en neemt u plaats op een bed. Uw kleding gaat samen met de sleutel van uw kluis in een tas die u van de verpleegkundige krijgt. Deze tas wordt aan uw bed bevestigd en blijft dus bij u in de buurt.

Vervolgens krijgt u medicijnen ter voorbereiding op de operatie. Er wordt een infuusnaald geprikt, uw bloeddruk wordt gemeten en u krijgt plakkers op uw borst om uw hartfunctie tijdens de operatie in de gaten te kunnen houden.

Gang van zaken tijdens de operatie

Na voorbereiding door de anesthesioloog vindt de operatie plaats. Tijdens de operatie ligt u op uw buik. Uw arts maakt een aantal kleine openingen in uw rug bij de gebroken wervel. Via deze openingen kan er een ballonnetje (ook wel: krik of stent) ingebracht worden. Dit ballonnetje wordt opgeblazen waardoor een holte ontstaat in het wervellichaam.

Uw arts laat het ballonnetje leeglopen waarna het verwijderd wordt. De gevormde holte wordt gevuld met botcement. Dit botcement is binnen enkele minuten hard en stabiliseert de wervel; zo worden toekomstige nieuwe breuken in deze wervel voorkomen. Tot slot worden de wervels boven en onder de gebroken wervel met schroeven en staven aan elkaar vastgezet voor extra stevigheid.

De operatie duurt ongeveer anderhalf à twee uur. De precieze duur is afhankelijk van het aantal wervels dat wordt vastgezet.

Na de operatie

De uitslaapkamer

Na de ingreep komt u rustig bij van de verdoving in de uitslaapkamer. Als u voldoende hersteld bent, gaat u naar de verpleegafdeling waar u tijdens uw opname verder zult verblijven.

Op de verpleegafdeling

U mag de dag van de operatie al uit bed komen. De fysiotherapeut helpt u hierbij en zal u leren hoe u het best in en uit bed kunt stappen zonder de rug te buigen. Ook zal hij/zij een aantal andere adviezen over lichaamshouding en leefregels met u bespreken.

De dag na de operatie wordt een röntgenfoto van uw rug gemaakt.

Rugpijn

Na de operatie kunt u nog rugpijn voelen. Uw klachten kunnen de eerste dagen na de operatie zelfs erger zijn dan voor de operatie. Dit is normaal. Na een aantal dagen tot weken nemen de klachten af. De herstelperiode wisselt sterk per patiënt. Het uiteindelijke resultaat kan vaak pas een aantal maanden na de operatie worden vastgesteld.

Korset

Als de orthopeed het nodig vindt, draagt u de eerste zes weken na de operatie een afneembaar korset. U draagt het alleen als u uit bed bent. Na de eerste controle (na zes weken) kunt u het gebruik van het korset geleidelijk afbouwen.

Risico’s en mogelijke complicaties

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Na een kyfoplastiek bestaat een kleine kans op de volgende complicaties:

 • nabloeding
 • infectie van de wondjes
 • zenuwbeschadiging; gedeeltelijk uitval van een spiergroep of van het gevoel in het gebied van de zenuw
 • trombose
 • breken van een aangrenzende wervel
 • klachten door losgekomen schroeven of verplaatsing van schroeven

Blijvende klachten

De meeste wervelinzakkingen genezen goed, maar sommige patiënten blijven klachten houden aan de ingezakte/gebroken wervel. Dit kan komen doordat de breuk niet goed geneest of omdat de vorm van de wervelkolom teveel is veranderd.

Ontslag

Naar huis

U kunt meestal één of twee dagen na de operatiedag weer naar huis. Dit is afhankelijk van uw herstel, mobiliteit en of de wondjes niet lekken. Als u thuis een trap heeft, oefent de fysiotherapeut tijdens uw opname het traplopen met u.

Controleafspraak

Voordat u naar huis gaat krijgt u een controleafspraak voor de polikliniek en een verwijzing voor fysiotherapie mee. U komt zes weken en drie maanden na de operatie op controle bij uw arts. Tijdens deze bezoeken wordt er een röntgenfoto van uw rug gemaakt.

Bloedverdunners

U gebruikt tot zes weken na de operatie bloedverdunners (Fraxiparine) om te voorkomen dat u een trombosebeen en longembolie krijgt. De afdelingsverpleegkundige geeft u tijdens uw opname uitleg over het injecteren van de bloedverdunners.

Pijnstilling

Zo nodig wordt aanvullende pijnstilling voorgeschreven.

Hechtingen

De hechtingen zijn oplosbaar. Alleen de knoopjes van de hechtingen moeten twee weken na de operatie worden afgeknipt door de huisarts. Hier maakt u zelf een afspraak voor.

Adviezen en leefregels

Als u thuiskomt uit het ziekenhuis is het van belang de eerste dagen het ritme van het ziekenhuis aan te houden. Dat wil zeggen: kort zitten, vaak kleine stukjes lopen en regelmatig liggen. Vermijd lang staan en lang zitten. We adviseren u de eerste zes weken na de operatie de volgende leefregels aan te houden:

Douchen
Douchen mag als de wond gesloten is (meestal enkele dagen na ontslag).

Houding

 • Slaap op uw rug of zij (niet op uw buik).
 • Gebruik de hefboomtechniek als u in en uit bed stapt. U oefent deze techniek met de fysiotherapeut tijdens uw opname.
 • Zit rechtop, met een steun in de rug. Ga niet onderuitgezakt zitten en zit niet te lang achterelkaar.
 • Vermijd het draaien van uw romp. Draai de heup en de schouders tegelijk, ook bij staande activiteiten; bijvoorbeeld als u een voorwerp verplaatst.

Activiteiten

 • Til niets zwaarder dan 1 kilo!
 • Til niet boven uw macht.
 • Wissel uw bewegingen af.
 • Neem regelmatig rust.
 • Doe niet aan sport.
 • U mag niet autorijden of fietsen.
 • Verricht geen huishoudelijke taken.
 • Gebruik geen grijpstang (papegaai) boven uw bed.
 • U mag de rug niet buigen of bukken, dus pas op bij activiteiten bij het aanrecht, het fornuis of de wastafel. Gebruik een hoge kruk om half zittend/staand te koken en te wassen.
 • Voorkom onverwachte bewegingen met één of meerdere ledematen. Bijvoorbeeld: slaan, stoten, trekken, duwen, vangen, werpen, springen en schoppen.
 • Blijf niet langdurig staan en vermijd slenteren. Het is wel goed om wandelen langzaam uit te breiden om uw conditie op te bouwen. Wissel rust en beweging goed met elkaar af. Het is zeker in het begin aan te raden minimaal drie keer per dag een half uur te rusten. U mag lopen, zitten, staan en liggen zoveel als uw lichaam toelaat.
 • Heb geen geslachtsgemeenschap in verband met onverwachte bewegingen.
 • Indien van toepassing: laat uw hond niet aangelijnd uit, in verband met onverwachte bewegingen.

Werk
U kunt de eerste weken nog niet gaan werken. Uw arts bespreekt tijdens uw controleafspraak wanneer u weer kunt werken.

Blijvende leefregels

 • Vermijd in de toekomst het tillen van zware voorwerpen (meer dan 20 kilo).
 • Maakt u zich geen zorgen als het een dag minder goed gaat. Meestal helpt het als u meer rust neemt.

Problemen thuis

Neem contact op met de polikliniek Orthopedie als:

 • de wondjes gaan lekken;
 • de wondjes rood of dik worden en/of meer pijn gaan doen;
 • u verhoging/koorts (hoger dan 38,5 Celsius) krijgt;
 • u zich niet goed voelt.

Achter in deze folder vindt u het telefoonnummer van de polikliniek Orthopedie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp. In overleg met uw arts wordt dan bekeken wat er eventueel moet gebeuren.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Orthopedie. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

Telefoonnummers

Polikliniek Orthopedie
088 250 6270

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 23 februari 2024

Code: ORTH19