Operatieve behandeling van neuspoliepen

U wordt binnenkort opgenomen voor een operatie van neuspoliepen. Na overleg met de arts heeft u ingestemd met deze operatie. Voor deze operatie wordt u een dag en een nacht opgenomen. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond de operatie. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de medische situatie in uw geval anders kan zijn dan beschreven is. Algemene informatie over een opname kunt u lezen in de folder ‘Opname in het Diakonessenhuis’.

Algemeen

Wat zijn neuspoliepen?

De mens beschikt over vier verschillende soorten neusbijholten:

  • de kaakholte (2x)
  • de voorhoofdsholte (2x)
  • het zeefbeencomplex (2x)
  • de wiggebeensholte (1x)

Neuspoliepen zijn goedaardige uitstulpingen van het neusslijmvlies. Door neuspoliepen kunnen verschillende klachten worden veroorzaakt. De meest voorkomende klachten zijn neusverstopping, een loopneus en reukverlies. Ook kunnen poliepen regelmatig optredende ontstekingen van de neusbijholten veroorzaken. De oorzaak van het ontstaan van neuspoliepen is niet precies bekend. Het tegelijkertijd voorkomen van een allergie wordt wel regelmatig gezien.

Doel van de operatie

Het doel van de operatie is gericht op het verwijderen van de poliepen vanuit hun oorsprong (meestal het zeefbeencomplex).

Resultaat

Na de operatie blijven de neuspoliepen in 60% van de gevallen weg. In 40% van de gevallen komen de poliepen in meer of mindere mate in de loop van enkele jaren terug.

Voorbereidingen

Voorbereidingen thuis

Voorschriften over nuchter zijn en medicijngebruik kunt u vinden in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de polikliniek KNO? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Indien u verkouden bent, griep of koorts heeft, kan het zijn dat de arts de operatie uitstelt. U kunt hiervoor contact opnemen met de polikliniek KNO.

De opname

Melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de balie van de verpleegafdeling.

Anesthesie

De behandeling kan onder plaatselijke of algehele verdoving worden uitgevoerd. De medische term voor verdoving is anesthesie. Informatie over de verdoving vindt u in de folder ‘Algehele en regionale anesthesie’.

De operatie

De operatie van neuspoliepen

Via de neusgaten kan het zeefbeencomplex geopend worden, waarna de poliepen ‘met wortel en al’ kunnen worden verwijderd. De gehele operatie wordt uitgevoerd terwijl de behandelend KNO-arts met een kijkertje (endoscoop), onder verschillende hoeken, in de neus en in de bijholten kan kijken. Zodoende is er een optimaal zicht en kan er zo sparend mogelijk worden geopereerd. Hierdoor is het bijna altijd mogelijk om de gehele operatie via de neusgaten uit te voeren.

Duur van de operatie

De operatie duurt ongeveer één uur.

Na de operatie

De uitslaapkamer

U wordt na de operatie wakker op de uitslaapkamer (recovery) van de operatieafdeling. Wanneer u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.

Nabloeden

Als de operatie is beëindigd, wordt meestal een tampon in de beide neusgangen achtergelaten. Dit moet nabloeden voorkomen. De tampons worden na één of meer dagen verwijderd.

Complicaties

Elke operatie heeft een kans op complicaties. Dit geldt ook voor operaties van neuspoliepen. De kans op een complicatie is zeer klein.

Het zeefbeencomplex wordt begrensd door de schedelbasis aan de bovenzijde en de oogkas aan de zijkant. De begrenzing met de oogkas is papierdun, zodat in uitzonderingsgevallen na de operatie een bloeduitstorting van het onder-/bovenooglid zichtbaar kan zijn. In zeer zeldzame gevallen (minder dan een half procent) kan letsel van oog- of hersenweefsel ontstaan. Een nabloeding kan optreden. De bloeding is over het algemeen goed te stelpen door middel van het opnieuw inbrengen van neustampons.

Ontslag

Naar huis

Als alles zonder problemen is verlopen, mag u de dag na de operatie naar huis. Voordat u naar huis gaat, vertelt de KNO-arts u hoe de operatie is verlopen.

Controleafspraak

De eerste poliklinische controle vindt meestal twee weken na de operatie plaats. U krijgt een afspraak mee voor het controlebezoek op de polikliniek KNO.

Adviezen voor thuis

  • Gedurende de eerste week na de operatie mag u uw neus niet snuiten, mag u niet zwaar tillen en bukken en moet u niezen zoveel mogelijk voorkomen.
  • Gedurende de eerste twee weken na de operatie is sportbeoefening niet aan te raden.
  • Na de operatie is het verstandig de neus met een, door uw KNO-arts voorgeschreven, zoutoplossing te spoelen. Hierdoor geneest uw neus sneller. U krijgt bij uw ontslag een spoelinstructie mee. U vindt deze ook via www.diakonessenhuis.nl > Folders > KNO.

    Spoelinstructie na een neusoperatie

Het neus- en neusbijholtenslijmvlies is meestal pas na acht weken volledig genezen. Gedurende die periode kan korstvorming en overvloedige slijmvorming met soms bloedige bijmenging optreden.

Problemen

Bij problemen kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO. De eerste avond en nacht na de operatie kunt u bij problemen via de Spoedeisende hulp van het ziekenhuis contact opnemen met de KNO-arts. Doen er zich na de eerste 24 uur nog problemen voor, neemt u dan contact op met de polikliniek KNO. Op de momenten dat de polikliniek KNO gesloten is, kunt u uw (waarnemend) huisarts bellen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u deze bespreken met uw behandelend arts op de polikliniek KNO‑heelkunde.

(Patiënten)organisaties

Meer informatie vindt u op de website kno.nl.

Telefoonnummers

Polikliniek KNO Utrecht / Zeist
088 250 5026

Polikliniek Doorn
088 250 8888

Verpleegafdeling 3 CD Utrecht
088 250 6362 / 088 250 6363 Kort verblijf Zeist (A4) 088 250 9589

Spoedeisende hulp Utrecht
088 250 6211

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 24 juli 2020

Code: KNO12