Orthoptist

U hebt een afspraak bij de orthoptist. In deze folder vindt u informatie over een orthoptist en met welke klachten u bij de orthoptist terecht kunt.

Orthoptie

Orthoptie wil zeggen ‘recht kijken’. Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld.

Ontwikkeling van het zien en samenwerking van de ogen

De ontwikkeling
van het zien vindt in de eerste 6 á 7 levensjaren plaats. Afwijkingen hierin kunnen in deze jaren ontstaan.

De samenwerking
tussen de ogen kan op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang.

Wat doet een orthoptist?

Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Als de orthoptist afwijkingen constateert, stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling voor.

Met welke klachten kunt u terecht?

De orthoptist onderzoekt en behandelt onder andere:

  • scheelzien;
  • een lui oog;
  • dubbelzien;- verminderd zien bij baby's en kinderen;
  • hoofdpijn;
  • en leesklachten.

Hieronder wordt per klacht de oorzaak en de behandeling door de orthoptist daarbij, kort toegelicht.

Scheelzien

Scheelzien kan verschillende oorzaken hebben. De orthoptist onderzoekt dit en bepaalt welke behandeling voor u het meest geschikt is. De behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een bril en/of oefeningen. In veel gevallen is het nodig het scheelzien te verhelpen door een operatie. De orthoptist overlegt dan met de oogarts die de operatie uitvoert.

Lui oog

Als er sprake is van scheelzien of van een verschil in brilsterkte tussen de ogen, wordt één van beide ogen niet (voldoende) gebruikt. Daardoor ontwikkelt de gezichtsscherpte van dat oog zich niet zo goed. We noemen dit een lui oog. Een lui oog kan verholpen worden als het op tijd wordt behandeld. Dit betekent soms al in het eerste levensjaar. De behandeling door de orthoptist kan bestaan uit het afplakken van het goede oog, vaak in combinatie met het voorschrijven van een bril.

Dubbelzien

Dubbelzien kan ontstaan doordat één of meerdere oogspieren niet goed functioneren. Dit kan veroorzaakt worden door bepaalde ziektes, zoals suikerziekte of schildklierproblemen.

De orthoptist onderzoekt welke spier of welke groep spieren niet goed functioneert. Dit is belangrijk voor eventueel verder onderzoek of een verwijzing. Soms wordt dubbelzien veroorzaakt door een verminderde samenwerking tussen de ogen. De orthoptist kan oefeningen of speciale brilcorrecties voorschrijven om te zorgen dat u zo min mogelijk last heeft van dubbelzien.

Naast eventuele andere specialistische hulp blijft u meestal onder controle van de orthoptist.

Verminderd zien

Verminderd zien kan veroorzaakt worden door een refractieafwijking (ook wel 'brilafwijking'). Een refractieafwijking ontstaat als het oog door een afwijkende vorm het beeld dat binnenkomt niet scherp op het netvlies krijgt. Hierdoor ontstaat een onscherp beeld dat met een brillenglas of contactlens gecorrigeerd kan worden (zie voor meer informatie de folder 'Behandeling van brilafwijkingen').

Hoofdpijn/leesklachten

Door een verminderde samenwerking tussen de ogen kunnen hoofdpijn en/of leesklachten ontstaan. De orthoptist onderzoekt en behandelt ook eventuele stoornissen op dit gebied. Oefeningen en speciale brilcorrecties kunnen deze klachten vaak verhelpen.

Duur van de behandeling

De duur van een behandeling verschilt sterk per klacht of afwijking. In veel gevallen kan de orthoptist niet aangeven hoe lang een behandeling duurt, omdat veel factoren het verloop van de behandeling beïnvloeden.

Doorverwijzing

Wanneer de oorzaak van uw klachten op het terrein van een ander specialisme ligt, verwijst de orthoptist u door.

Vergoeding

Orthoptische hulp wordt door de zorgverzekeraars vergoed mits u een verwijzing heeft van uw huisarts.

Vragen

Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de polikliniek Oogheelkunde.

(Patiënten)organisaties

Meer informatie over de orthoptist vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO).

Telefoonnummers

Polikliniek Oogheelkunde
088 250 9429

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 26 februari 2024

Code: OOG17