Plaatsen van een ciminoshunt

In deze folder leest u wat een ciminoshunt is en hoe we deze bij u plaatsen. Ook leest u waar u op moet letten als u na de operatie weer thuis bent.

Wat is een ciminoshunt?

Een ciminoshunt is een verbinding tussen een slagader en een ader ter hoogte van de pols. We maken deze verbinding via een operatie. Daarbij gebruiken we uw eigen bloedvaten. Als uw bloedvaten niet geschikt zijn voor het maken van een shunt, kunnen we ook een kunststofshunt plaatsen. De shunt kan ook geplaatst worden ter hoogte van de elleboog.

We plaatsen de ciminoshunt bij u om u voor te bereiden op een dialysebehandeling.

Voorbereiding op de opname

Meenemen

In de folder 'Opname in het Diakonessenhuis' kunt u lezen wat u mee moet nemen.

Verhinderd

Bent u verhinderd voor de operatie? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 48 uur voor de opname) melden aan de opnameplanner Chirurgie? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u meteen een nieuwe afspraak maken. Het telefoonnummer vindt u achter in deze folder.

De opname

Melden

De dag voor de operatie wordt u door een secretaresse van de verpleegafdeling gebeld. Zij vertelt u hoe laat u zich moet melden op de verpleegafdeling en hoe laat u geopereerd wordt.

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse op de verpleegafdeling.

Voorbereiding op de operatie

Op de verpleegafdeling krijgt u een operatiejasje aan en eventueel medicatie ter voorbereiding op de operatie. Daarna brengen we u in uw bed naar de voorbereidingsruimte (holding). Hier krijgt u een infuus en wordt de bewakingsmonitor bevestigd. Het infuus is nodig om vocht en medicijnen te geven.

Anesthesie

De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie van de arm. U bespreekt met uw arts wat voor u de meeste geschikte methode is. Regionale anesthesie van uw arm betekent dat alleen uw arm gevoelloos wordt. U blijft bij bewustzijn. U zult niets zien van de operatie, omdat alles afgeschermd wordt met doeken. Het duurt drie tot twaalf uur voordat deze verdoving is uitgewerkt. U kunt in overleg met de anesthesist een licht slaapmiddel krijgen. Dit is geen narcose.

Meer informatie over de anesthesie vindt u in de folder 'Algehele en regionale anesthesie'.

De operatie

De vaatchirurg bepaalt de plaats waar de shunt wordt geplaatst. Via een echo-onderzoek is van tevoren vastgesteld welke vaten geschikt zijn. Op de operatiekamer maakt de vaatchirurg een verbinding tussen een slagader en een ader. Door de verbinding zal de grote bloedstroom uit de slagader met voldoende snelheid door de ader gaan stromen. De ader zwelt op en de wand van de ader wordt steviger. Er ontstaat een bloedstroom in de ader die voldoende is om het vat aan te prikken met twee naalden. Het vat is dan te gebruiken voor dialyse. Het duurt gemiddeld 6 weken voordat de shunt gebruikt kan worden.

De operatie duurt ongeveer een half uur.

Na de operatie

Na de operatie komt u op de uitslaapkamer (recovery). U gaat weer terug naar de verpleegafdeling:

 • als u goed aanspreekbaar bent
 • de verdoving (deels) uitgewerkt is
 • uw vitale functies stabiel zijn
 • en de pijn draaglijk voor u is

De verpleegkundigen van de verpleegafdeling komen u dan ophalen.

Als u terugkomt op de verpleegafdeling heeft u een infuus om u vocht te geven. Hoeveel vocht u krijgt hangt af van hoeveel u drinkt, en of u nog medicatie via het infuus moet krijgen, zoals antibiotica of medicatie tegen misselijkheid.

Controles

Op de uitslaapkamer en de verpleegafdeling controleren we u geregeld. We controleren de wond, de pijn, de vitale functies en we luisteren met een stethoscoop of er 'flow' is in de shunt.

We controleren ook de hand aan de zijde waar de shunt zit. We letten daarbij op de warmte, kleur en het gevoel in de hand.

Dieet

Als u na de operatie goed wakker bent, mag u weer normaal eten.

Pijn

Op de verpleegafdeling krijgt u vier keer per dag paracetamol. Zo nodig krijgt u ook zwaardere pijnstilling.

Bij regionale anesthesie is het gevoel in uw arm bij terugkomst op de afdeling nog niet helemaal terug. Dat kan 3 tot 12 uur duren.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is er ook bij deze operatie kans op bijvoorbeeld een nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke complicaties mogelijk:

 • Omdat er een verbinding wordt gemaakt tussen een slagader en een ader zal het bloed weer eerder terugstromen richting het hart. De kans op ischemie (onvoldoende doorbloeding) in de hand is daarom aanwezig. Geef daarom goed aan als u merkt dat de warmte, kleur of het gevoel in uw hand verandert.
 • In de arm waar de ciminoshunt geplaatst is, mag geen bloed worden afgenomen, bloeddruk worden gemeten of een infuus worden geplaatst. Dit kan de bloedvaten en de shunt beschadigen.
 • Bij gebruik van een kunststofshunt is de kans op een infectie groter. Bij tekenen van infectie (roodheid, warmte, zwelling) moet u direct contact opnemen met de arts.

Naar huis

Als u zich goed voelt, de controles goed zijn en de wond er goed uitziet, mag u naar huis (met ontslag). Meestal mag u de dag van opname weer naar huis.

Controleafspraak

De controle van de shunt vindt plaats via de dialyseafdeling/dialyseverpleegkundige. U krijgt daarom geen controleafspraak mee voor de polikliniek Chirurgie.

Nazorg

De eerste dagen na de operatie is de arm vaak gezwollen en gevoelig. Dit trekt meestal weg. U kunt de shunt stimuleren door met de hand van de arm waar de shunt zit, in een zachte bal of knijpkussen te knijpen.

Wondverzorging

Het wondverband moet tot 48 uur na de operatie droog blijven. Daarom mag u niet mag douchen, baden of zwemmen. Na 48 uur mag u het wondverband verwijderen. Als de wond droog is, hoeft er geen nieuw verband op. Is de wond niet droog, dek deze dan opnieuw voor 48 uur af met een wondpleister. Mocht het verband of de pleister tussendoor nat worden, vervang het dan door een nieuw verband of pleister.

De hechtpleisters onder het verband, vaak lichtbruin van kleur, moet u laten zitten tot deze vanzelf loslaten. Eventueel worden ze verwijderd tijdens uw controleafspraak.

Omgaan met de shunt

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met de arm waarin de shunt is geplaatst, de shuntarm.

Door dagelijks de shunt te bekijken en te voelen raakt u bekend met de shunt. U kunt dan voelen of er iets verandert. Verandering kan betekenen dat de shunt niet goed werkt. Het is heel belangrijk dat u bij verandering contact opneemt met de dialyseverpleegkundige, ook in het weekend. Door op tijd in te grijpen kan de shunt vaak nog behouden worden. Neem contact op met de dialyseverpleegkundige bij:

 • verkleuring van de huid
 • zwelling
 • pijnlijke of harde shunt
 • niet goed voelbare trilling van de shunt
 • gevoelloze, koude, blauwe vingers
 • wondjes of andere onregelmatigheden van de huid

Medicatie

Luister goed naar uw lichaam. Bij pijn mag u vier keer 1000mg paracetamol per dag innemen. Voor een goede pijnbestrijding raden wij u aan dit op gezette tijden te doen. Bijvoorbeeld om 7.00, 12.00, 18.00 en 22.00 uur. Als u andere medicijnen gebruikt, mag u deze gewoon innemen. 

  Problemen

  De eerste 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis kunt u bij problemen contact opnemen met de polikliniek Chirurgie (binnen kantoortijden) of de Spoedeisende hulp (buiten kantoortijden). Daarna kunt u in geval van problemen contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

  Neem in ieder geval contact op bij de volgende problemen:

  • rode, gezwollen, warm aanvoelende huid rondom de wond
  • koorts of rillingen, lichaamstemperatuur hoger dan 38,5°C
  • plotselinge heftige pijn

  Vragen

  Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie.

  Telefoonnummers

  Polikliniek Chirurgie
  088 250 5333

  • toets 1 voor het maken / verzetten van afspraken op de polikliniek in Utrecht en Zeist
  • toets 2 voor vragen rond opname
  • toets 3 voor medisch inhoudelijke vragen
  • toets 4 voor overige vragen

  Voor het maken of verzetten van afspraken op de polikliniek in Doorn kunt u bellen met polikliniek Doorn, telefoonnummer 088 250 8888.

  Opnameplanner Chirurgie
  088 250 5333 (toets 2)

  Opmerkingen over de tekst

  Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

  Bijgewerkt op: 17 maart 2022

  Code: CH88