Polikliniek voor atriumfibrilleren

In verband met de hartritmestoornis atriumfibrilleren bent u door uw huisarts of behandelend specialist verwezen naar de polikliniek voor atriumfibrilleren van het Diakonessenhuis. Binnenkort heeft u een eerste afspraak. Ter voorbereiding op uw bezoek aan de polikliniek, informeren we u met deze folder over de gang van zaken.

Wat is atriumfibrilleren?

Atriumfibrilleren, ook wel boezemfibrilleren genoemd, is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij atriumfibrilleren is sprake van een chaotische elektrische activiteit in de boezems (voorkamers van het hart). De boezems trekken hierdoor niet meer goed samen. Een gedeelte van de elektrische prikkels wordt naar de kamers van het hart geleid waardoor de hartslag vaak snel en onregelmatig is.

De symptomen van atriumfibrilleren zijn onder andere hartkloppingen, een naar gevoel op de borst, duizeligheid, vermoeidheid en kortademigheid. Deze symptomen kunnen erg vervelend zijn. Daarnaast kan atriumfibrilleren complicaties veroorzaken zoals bloedstolselvorming in het hart met kans op een beroerte als deze stolsels zich verspreiden naar de hersenen. Verder kan bij langdurig bestaan van een te snelle hartslag de pompfunctie van het hart verminderen.

Behandeling is gewenst om uw kwaliteit van leven te verbeteren en complicaties te voorkomen. Als de juiste behandeling wordt ingezet, is atriumfibrilleren in principe ongevaarlijk.

De polikliniek voor atriumfibrilleren

De polikliniek voor atriumfibrilleren is bedoeld voor patiënten bij wie atriumfibrilleren is vastgesteld. Op de polikliniek wordt u gezien door een verpleegkundig specialist en/of een cardioloog. Zij doen aanvullend onderzoek (zoals bloedonderzoek en een echo van het hart) en stellen een behandelplan op. Indien nodig krijgt u medicatie voor het hartritme en/of bloedverdunners voorgeschreven. U komt een of meerdere keren terug naar de polikliniek om te controleren of de behandeling het gewenste effect heeft of eventueel bijgesteld moet worden. Uiteraard kunt u op de polikliniek met al uw vragen rond uw hartritmestoornis terecht en helpen wij u bij het volgen van leefregels.

Een afspraak maken

Voor een bezoek aan het spreekuur heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig. Voor het maken van de afspraak kunt u bellen met de polikliniek Cardiologie. De afspraken vinden in principe op maandag- en donderdagochtend plaats in het Diakonessenhuis locatie Utrecht.

Voorbereiding

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem bij elk bezoek uw identiteitsbewijs en een overzicht van uw medicijnen mee naar het ziekenhuis. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

Bloedonderzoek

Voor uw afspraak laat u bloed afnemen voor de bepaling van een aantal bloedwaarden. Dit kan van belang zijn voor het behandelen van de diagnose. Soms is dit al gedaan (bijvoorbeeld tijdens opname of door uw huisarts). In dat geval is bloedafname niet nodig.

In het ziekenhuis

Melden

U kunt zich op het afgesproken tijdstip melden op de polikliniek Cardiologie locatie Utrecht.

Gang van zaken

Eerst wordt er een hartfilmpje of ECG (electrocardiogram) gemaakt. Voor dit onderzoek worden zuignappen met elektroden op uw borst aangebracht die de hartactiviteit registreren. Meer informatie vindt u in de folder ‘Electrocardiogram’

Vervolgens wordt een echocardiogram gemaakt als dit nog niet eerder gedaan is. Dit onderzoek maakt de vorm, grootte en beweging van het hart en de hartkleppen zichtbaar met behulp van geluidsgolven. Meer vindt u  in de folder ‘Echo van het hart’

Na deze onderzoeken heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist stelt u vragen over uw klachten en uw gezondheidstoestand en beluistert uw hart en longen. Vervolgens informeert zij u over het ziektebeeld atriumfibrilleren, leefregels, risicofactoren en hoe u met de aandoening om kunt gaan. U kunt in dit gesprek met al uw vragen rond uw hartritmestoornis terecht. Samen met de cardioloog stelt de verpleegkundig specialist een behandelplan op. Indien nodig vindt er aanvullend onderzoek plaats.

Na een of enkele controleafspraken op de polikliniek, wordt de behandeling in principe weer door uw huisarts overgenomen. Indien nodig blijft u onder behandeling van de verpleegkundig specialist (of cardioloog) om te kijken of de behandeling het gewenste effect heeft of eventueel bijgesteld moet worden.

Vergoeding

Een bezoek aan het spreekuur wordt in principe door uw verzekeraar vergoed. Houd er wel rekening mee dat u uw eigen risico aanspreekt als u een afspraak maakt in het ziekenhuis.

Vragen

Met vragen over het spreekuur kunt u terecht bij de polikliniek Cardiologie.

Telefoonnummers

Polikliniek Cardiologie
088 250 5040

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 20 februari 2024

Code: CAR23