Polikliniek voor extra zorg rond de zwangerschap (POP PLUS polikliniek)

U bent door uw verloskundige of (huis)arts verwezen naar de Polikliniek voor extra zorg rond de zwangerschap, de POP PLUS polikliniek, van het Diakonessenhuis. In deze folder vindt u informatie over de polikliniek en wat u kunt verwachten. Het is belangrijk om te weten dat de situatie voor iedere patiënt verschillend kan zijn.

Wat is de POP PLUS polikliniek?

De POP PLUS polikliniek is een polikliniek voor vrouwen die extra zorg nodig hebben rond de zwangerschap. Op deze polikliniek werken verloskundigen, gynaecologen, psychiaters, verpleegkundig specialisten GGZ, medisch maatschappelijk werkers, kinderartsen, obstetrisch verpleegkundigen en doktersassistenten samen om vrouwen die extra zorg nodig hebben tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd te begeleiden. Binnen deze polikliniek is naast de medische zorg extra aandacht voor uw psychische en maatschappelijke situatie.

De POP PLUS polikliniek is onderdeel van de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde. De afkorting POP staat voor Psychiatrie Obstetrie (verloskunde) Pediatrie (kindergeneeskunde).

 

Voor wie is deze polikliniek?

De polikliniek is bedoeld voor vrouwen met een kinderwens of zwangere vrouwen die:

 • een (eerder doorgemaakte) psychiatrische stoornis hebben, waaronder een angst-, depressieve, psychotische of bipolaire stoornis
 • medicijnen gebruiken tegen psychiatrische klachten 
 • een eerdere traumatische bevalling hebben doorgemaakt
 • advies wensen over medicatiegebruik bij zwangerschap/kinderwens
 • advies wensen over psychiatrische klachten bij zwangerschap/kinderwens
 • complexe sociale problematiek hebben
 • een (licht) verstandelijke beperking hebben
 • verslaafd zijn aan alcohol, drugs of medicatie
 • tiener zijn (jonger dan 18 jaar)

Voorbereidingen

Meenemen naar het ziekenhuis

Neem op de dag van uw afspraak op de polikliniek het volgende mee:

 • uw identiteitsbewijs
 • een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt
 • uw verzekeringspapieren, als u voor de eerste keer in het Diakonessenhuis komt

Verhinderd

Bent u verhinderd voor uw bezoek aan de Polikliniek voor extra zorg rond de zwangerschap? Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur voor het bezoek) melden bij de polikliniek? Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. Bovendien kunt u direct een nieuwe afspraak maken. U vindt de telefoonnummers achter in deze folder.

Gang van zaken in het ziekenhuis

Melden

U meldt zich voor uw afspraak op het afgesproken tijdstip op de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde.

Eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak heeft u na elkaar een gesprek met de intakeverpleegkundige, de gynaecoloog en de psychiater en/of verpleegkundig specialist GGZ of medisch maatschappelijk werker. Samen met u bespreken zij uw situatie. De psychiater of verpleegkundig specialist GGZ kan aan de hand van uw verhaal een advies geven over het starten, stoppen of doorgaan met medicatie. De POP PLUS polikliniek is een diagnostiek- en adviespolikliniek, maar geen behandelpolikliniek. Dat betekent dat de POP PLUS polikliniek u geen psychiatrische behandeling biedt.

Wij raden u aan om met uw echtgenoot, partner, een ander familielid of een vriend te komen. De eerste afspraak duurt ongeveer 1,5 uur.

Overleg tussen betrokken zorgverleners

Na uw afspraak overleggen de zorgverleners van de polikliniek met elkaar of behandeling in uw situatie nodig is en welke vorm van behandeling dan het beste bij uw situatie past. Hieruit volgt een advies over de begeleidingsmogelijkheden en zo nodig medicijngebruik tijdens uw zwangerschap, bevalling en de periode na de bevalling.

Vervolgafspraak

Soms volgt er een (vervolg)afspraak met een of meerdere (andere) betrokken zorgverleners. Uw huisarts wordt hiervan ook op de hoogte gebracht. Op deze manier zijn alle direct betrokken zorgverleners op de hoogte van de afspraken over uw zwangerschap, bevalling en nazorg.

Betrokken zorgverleners

Tijdens uw zwangerschap, bevalling en nazorg komt u verschillende zorgverleners tegen. Wie u gaat ondersteunen en/of begeleiden, is afhankelijk van uw klachten en het advies na uw eerste afspraak. Hieronder leest u meer over de betrokken zorgverleners en wat zij voor u kunnen betekenen.  

Gynaecoloog

De gynaecoloog is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor u en uw (ongeboren) baby tijdens de zwangerschap en bevalling. Soms worden de controles door de verloskundige gedaan, soms alleen door de gynaecoloog. Maar afwisselend bij allebei is ook mogelijk.

Psychiater/verpleegkundig specialist GGZ

Met de psychiater en/of de verpleegkundig specialist GGZ kunt u psychiatrische problemen en eventuele medicatie die u hiervoor gebruikt bespreken. Medicatie kan gevolgen hebben voor de gezondheid van de ongeboren baby. Tijdens het consult krijgt u hier voorlichting en advies over. In overleg met mogelijke eigen behandelaren en uw huisarts maken we afspraken over verdere behandeling tijdens uw zwangerschap en bevalling. En we maken met u een Preventieplan bij psychiatrische klachten. 

Kinderarts

Een gesprek met de kinderarts kan voor de geboorte van uw baby al nuttig zijn. Het gebruik van medicijnen en middelen als alcohol en drugs tijdens de zwangerschap, kan van invloed zijn op uw baby. Ook kunnen medicijnen en middelen in de moedermelk terechtkomen. De kinderarts geeft u advies over borstvoeding. Het kan zijn dat uw baby direct na de geboorte een aantal dagen ter observatie in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker brengt samen met u uw zogenaamde psychosociale situatie in kaart. Hierbij kijkt hij/zij naar uw

 • draaglast (wat zijn uw problemen)
 • draagkracht (hoe gaat u met de situatie om)
 • draagvlak (heeft u steun van de mensen om u heen)

De medisch maatschappelijk werker kan u zelf begeleiden, brengt u in contact met andere zorgverleners of treedt op als contactpersoon tussen de (bestaande) zorgverleners. Soms krijgt u, afhankelijk van uw problematiek, zowel een consult bij de medisch maatschappelijk werker als bij de psychiater.

Vragen

Heeft u vragen over de POP PLUS polikliniek? Neem dan contact op met de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde, locatie Utrecht:

 • Maandag t/m vrijdag via telefoonnummer 088 250 6178
 • Spreekuur op dinsdag

Telefoonnummers

Polikliniek Gynaecologie
088 250 6178

Opmerkingen over de tekst

Vindt u iets onduidelijk beschreven? Of ontbreekt er informatie? Dat horen wij graag. U kunt opmerkingen over de tekst doorgeven via [email protected].

Bijgewerkt op: 9 augustus 2021

Code: GYN25